KEMPENBROEK - ALGEMEEN
De dorpsraden van Stramproy en Altweerterheide zijn betrokken bij de ontwikkelingen in hun buitengebied, ook bekend onder de naam “Kempenbroek”. Met name door ARK wordt hier gewerkt aan een project voor de provincie Limburg, waarbij zowel agrarische ontwikkeling, als natuurontwikkeling hand in hand gaan.

Doelstelling
ARK heeft vanuit de provincie Limburg de opdracht gekregen om in de jaren 2011 – 2015 een aantal natuur- en landbouwdoelstellingen te realiseren. De detailafspraken zijn vrij uitgebreid, maar op hoofdlijnen komt het neer op het realiseren van een aaneengesloten natuurgebied, van 250 ha. en aan de randen daarvan het herstructureren van landbouwgronden voor in totaal ongeveer150 ha. Daarnaast er voor waterbuffering een gebied van 50 ha. ontwikkeld te worden (25 ha. waterbuffering; 25 ha. inundatiegebied). Doelstelling is o.a. om nattere en slechte landbouwgrond tot (prima) natuurgrond om te vormen, en drogere, hoogwaardige landbouwgrond te centraliseren aan de randen van die natuur.BUURT BENKSKES