VIERING BEVRIJDING STRAMPROY
Wat gebeurt er?
Eenmaal per 5 jaar wordt in Stramproy herdacht dat op 22 september 1944 ons dorp werd bevrijd door de oudstrijders van de Brigade Piron, die op een speciale manier daaraan hebben bijgedragen. Hun militaire inspanning blijft voortleven in onze herinnering. Het is een traditie die hopelijk nog lang zal blijven voortleven. Er vindt een begroeting plaats door de voorzitter van de Dorpsraad Stramproy: allereerst de aanwezige oudstrijders van de Brigade Piron, de afgevaardigden van het Regiment Bevrijding-5de Linie, nabestaanden, Wapenbroeders, vendeliers van Schutterij St. Catharina en St. Antonius, gedecoreerden, veteranen, militairen, genodigden en alle aanwezige inwoners van Stramproy.


En verder.....

Tevens worden worden de militairen van de Brigade Piron herdacht, die in dienst van het vaderland en voor onze bevrijding om het leven zijn gekomen. Tijdens deze ceremonie wordt het vredesvuur door atleten van de Grenslaupers binnen gebracht ter ontsteking van de fakkel. Zij worden begeleid door enkele antieke motoren en samen volgen zij, vanuit Bree komend, dezelfde route als toentertijd de gemotoriseerde militairen van Brigade Piron die ons kwamen berichten dat de oorlog voor Stramproy voorbij was! Na het leggen van kransen door diverse groeperingen wordt de bijeenkomst besloten met een samenzijn in het gemeenschapscentrum


BUURT BENKSKES