Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 37
DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017
Buslijn 74 wordt op 28 september geëvalueerd met Arriva
Begin dit jaar kregen we te maken met een nieuwe exploitant van het openbaar vervoer in Limburg. Arriva ging dit voor zijn rekening nemen. Daardoor zijn er diverse kleinere en grotere aanpassingen gemaakt in het dienstrooster en de routes. Voor de buslijn 74 in Stramproy had dat ook de nodige gevolgen. Er vervielen twee haltes (Rust in Rooj en de grens). Ook veranderde de route, die nu via de Wilhelminastraat rijdt. De avondbus rijdt langer en de tijden sluiten anders aan.
Met Arriva is in een gesprek in december afgesproken dat we na een half jaar de situatie nog eens samen zouden bekijken, en verbeterpunten willen inbrengen. Dat overleg is nu gepland op 28 september aanstaande. Omdat wij zeker niet alle wensen, opmerkingen en klachten van u binnen hebben gekregen, roepen wij u bij deze op om ons daarvan in kennis te stellen! Heeft u een mening over buslijn 74 of de buurtbus: laat het ons weten. Dan kunnen wij met uw reactie het gesprek aangaan met Arriva.

Groen schouw met de gemeente Weert komt er aan
Ook een gebruikelijk overleg is de zogenaamde groenschouw, die we jaarlijks houden met de gemeente Weert. Daarbij kijken we naar de staat van het openbare groen, zoals speelvelden, borders, struiken, bomen en speeltuinen. Vaak komen ook ”grijs”-onderwerpen aan bod, die meer bij de straat, trottoir of verhardingen behoren. In feite is de vraag: hoe ligt het dorp er bij, met name die delen waar de ge-meente voor aan de lat staat. Vaak zijn die zaken belangrijk voor de burgers, en bepalen veel van het ervaren woon- en leefgenot. Daarom ook voor de dorpsraad altijd een punt waar we met de gemeente over willen afstemmen en discussiëren. Omdat uw mening en ervaring hier ook weer het allerbelang-rijkste is, vragen wij u om zaken die op de agenda van dit overleg wil hebben aan ons te melden. Geef ze door via onze contactgegevens, zoals hieronder vermeld.