Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 40
DINSDAG 03 OKTOBER 2017
Evaluatie Buslijn 74 Stramproy – Weert – Nederweert
Sinds december 2016 rijdt een andere firma (Arriva) de bussen in Limburg. Zij hebben de komende 10 jaar de rechten verworven, en zijn nu dus 10 maanden bezig met een nieuwe vloot bussen, en een nieuw dienstrooster. Als Dorpsraad hebben we naar uw ervaringen gevraagd, en die ook gekregen! Dat was onze inbreng in het gesprek met dhr. Peter Paul Wijers van Arriva, afgelopen week. Arriva geeft aan tevreden te zijn over de lijn 74. Er rijden genoeg mensen met deze lijn, en men heeft het krappe tijdsschema toch weten te realiseren. Daardoor rijden er twee bussen per uur, en rijd 95 % op tijd. Dat wil zeggen met minder dan 3 minuten vertraging. Dagelijks reizen er 120 mensen met de bus van en naar Stramproy. Opmerkelijk voor ons was dat de helft daarvan opstapt bij de nieuwe halte aan de Molenweg, en de andere helft bij halte naast de Maroy Bar. Daarmee zegt Arriva ook dat beide hal-tes blijven bestaan, en dat er mogelijk nog wat voorzieningen bijkomen aan de Molenweg. Het grootste knelpunt is de slechte aansluiting met de treinen van de NS in Weert. Met name naar Eindhoven toe, mis je telkens de trein, en moet je 10 of 20 minuten wachten. Dat lijkt zo te blijven, ook met de nieuwe NS-dienstregeling van december aanstaande. Helaas kunnen we dat niet aangepast krijgen. Wat men wel wil proberen is het aantal fietsenstallingen aan de Julianastraat vergroten, zodat hier makkelijker geparkeerd kan worden. Het laatste opmerkelijke feit was de minimale reizigers in de Buurtbus die bij Rust in Roy op- en uitstappen. Gemiddeld 1 per dag. Al met al heeft de nieuwe dienstregeling het openbaar vervoer in Stramproy in onze ogen verbeterd.

Werkdag Buuëtjesheij en Schietbaan
Na de succesvolle natuurwerkdagen afgelopen jaren hebben we in overleg met Natuurmonumenten, de ecologische werkgroep Weert zuid en een werkgroep van de dorpsraad weer een werkdag voor twee locaties in de natuur gepland. Er is weer opslag in de Buuetjes-hei die weggeknipt kan worden. Ook zijn er stronken op het pad bij de schietbaan weer gedeeltelijk uitgesprongen en is daar ook weer werk aan de winkel. Doel van het werk is de hei en het pad bij de schietbaan open te houden. Dat is landschap-pelijk en historisch mooi maar ook heel nuttig voor de biodiversiteit. Dit is werk voor jong en oud, van licht tot zwaar.
Het werk op de hei is zeer geschikt voor kinderen en families dus die zijn ook van harte uitgenodigd. We knippen voornamelijk opslag weg. Van het materiaal dat vrij komt kan voor degene die dat wil een mooie hut worden gebouwd aan de rand van de hei. Het werk aan de schietbaan is zwaarder en daar kan men zich flink uitleven. Dat is dus gratis sporten en ook nog eens nuttig bezig zijn.
Opgeven hoeft niet als je zelf eigen werkhandschoenen, scherpe steekschep, zaag of kniptang meebrengt. Wij kunnen ook voor gereedschap zorgen maar dan is het wel fijn als de deelnemers vooraf zijn aangemeld. Dan kunnen we zorgen voor voldoende gereedschap.
We starten 14 oktober om 9.30 bij de Zevensprong, vanuit Stramproy bereikbaar richting Vosseven via de Lochtstraat. eerste weg rechts na Lochtstraat 24.
AANMELDEN OF VRAGEN? Mail of bel wijffelterbroek@hotmail.nl of 0495 563547.

Fondsen en subsidies voor verenigingen
Nadat we de vorige week al een oproep hebben gedaan aan de penningmeesters van de verenigingen, willen we daar deze week ook nog een extra mogelijkheid in vermelden. Naast het Activiteitenbudget bij de Dorpsraad, hebben we in Stramproy nog een prachtig initiatief voor grotere bedragen: het Roojer Dorpsfonds. En in Weert is er het Samen Fonds is, waar in de gemeente Weert ook diverse goede initiatieven mee worden gestimuleerd. We zien al veel oproepen voor het RABO Samen Sterker fonds, waaruit ruim 1 ton verdeeld gaat worden. De nieuwe mogelijkheid die we willen noemen is het initiatief “Kern met Pit” die 1000 euro per goed initiatief hebben klaar liggen! Op de website www.kernmetpit.nl kan je nog meer informatie halen, en bijv. lezen dat je hier tot 31 oktober terecht kan met aanvragen. Dus vele mogelijkheden om de clubkas te spekken! Overigens zal Jan Levels op zijn derde en laatste voorlichtingsbijeenkomst op 18 oktober aanstaande, weer met nuttige en praktische tips komen. Als er verenigingen zijn die nog een concreet plan hebben, en dat willen laten behandelen, laat dat dan even weten. Kunnen we Jan alvast voorwerk laten verrichten.