Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 41
MAANDAG 09 OKTOBER 2017
Werkzaamheden Dorpsraad Stramproy
De Dorpsraad in Stramproy zet zich in voor de leefbaarheid van het eigen dorp. Zo staat het geschreven in onze statuten en doelstellingen. Maar wat dat dan precies is, is niet vastgelegd. Sommige bewoners denken dat we een soort voorpost van de gemeente zijn, en het eerste loket voor problemen en vragen. Zelf denken we dat dit niet onze rol is. Wij verwijzen meestal direct door naar het juiste loket: de gemeente zelf! Pas als de burger er daar niet (voldoende) doorkomt, gaan wij over tot actie. We proberen wel om de juiste signalen op te pakken, en daar waar we denken iets te kunnen verbeteren of herstellen, gaan we in vele gevallen over tot actie. Soms een feest (Franse avond; Koningsdag), soms iets cultureels (Kunstroute, buitenbioscoop, KUCH) maar ook vaak inzet voor behoud van voorzieningen (loket Burgerzaken; Bibliotheek, sporthal). Graag ook activiteiten die verbinden (nieuwjaarsreceptie, besturenbijeenkomsten, koppelen verenigingen) of inzet als klankbord (Kempenbroek, groen-schouw, evaluatie buslijn 74, heel veel overleg met de gemeente). We proberen ook wel eens iets geheel nieuws uit, zoals de onlangs gestarte Jeugd Dorpsraad of een nieuwe opzet van de kermis. Kern is dat we die dingen doen waar we denken toegevoegde waarde te kunnen leveren, maar ook zelf energie van te krijgen. En mede door uw reacties, tips en opmerkingen denken we daar redelijk in te slagen. Over 1 maand bestaat onze Dorpsraad precies 20 jaar. Daar gaan we samen met alle leden en oud-leden van Dorpsraad bij stil staan. Want wat duidelijk is geworden: 20 jaar Dorpsraad hebben veel mensen energie gegeven en de Roojer gemeenschap mooie dingen opgeleverd. Blijf daarom uw reacties, tips en opmerkingen sturen, want daar kunnen we echt iets mee doen!

Werkdag Buuëtjesheij en Schietbaan
Na de succesvolle natuurwerkdagen afgelopen jaren hebben we in overleg met Natuurmonumenten, de ecologische werkgroep Weert zuid en een werkgroep van de dorpsraad weer een werkdag voor twee locaties in de natuur gepland. Er is weer opslag in de Buuetjes-hei die weggeknipt kan worden. Ook zijn er stronken op het pad bij de schietbaan weer gedeeltelijk uitgesprongen en is daar ook weer werk aan de winkel. Doel van het werk is de hei en het pad bij de schietbaan open te houden. Dat is landschappelijk en historisch mooi maar ook heel nuttig voor de biodiversiteit. Dit is werk voor jong en oud, van licht tot zwaar.
Het werk op de hei is zeer geschikt voor kinderen en families dus die zijn ook van harte uitgenodigd. We knippen voornamelijk opslag weg. Van het materiaal dat vrij komt kan voor degene die dat wil een mooie hut worden gebouwd aan de rand van de hei. Het werk aan de schietbaan is zwaarder en daar kan men zich flink uitleven. Dat is dus gratis sporten en ook nog eens nuttig bezig zijn.
Opgeven hoeft niet als je zelf eigen werkhandschoenen, scherpe steekschep, zaag of kniptang meebrengt. Wij kunnen ook voor gereedschap zorgen maar dan is het wel fijn als de deelnemers vooraf zijn aangemeld. Dan kunnen we zorgen voor voldoende gereedschap.
We starten 14 oktober om 9.30 bij de Zevensprong, vanuit Stramproy bereikbaar richting Vosseven via de Lochtstraat. eerste weg rechts na Lochtstraat 24.
AANMELDEN OF VRAGEN? Mail of bel wijffelterbroek@hotmail.nl of 0495 563547.