Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 11
MAANDAG 12 MAART 2018
Ambassadeurs glasvezel komen bij elkaar in Baexem
Op dinsdag 6 maart kwamen ambassadeurs voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden bij elkaar in Baexem. Ook de dorpsraden van Stramproy en Tungelroy waren daar bij aanwezig.
De dorpen hebben natuurlijk veel buitengebied, en hebben ook een groot belang dat daar snel glasvezel ter beschikking van de inwoners komt. We kregen daar informatie over de plannen, en proefden ook van het enthousiasme bij de andere ambassadeurs, om dit moderne medium ook in hun buitengebied te krijgen. Inmiddels is al veel meer duidelijk over de spelregels er gelden voor de aanleg van glasvezel. Zo betreft het een groot gebied in Midden-Limburg, tussen Maasbracht en Venlo, aan de westelijke zijde van de Maas. De kosten van deze voorziening bedragen 15 euro per maand, naast een regulier abonnement. Er bestaat ook een mogelijkheid om dit voor altijd af te kopen voor 1900,- euro eenmalig. Die kosten zijn voor iedereen hetzelfde, of je nu 10 meter kabel krijgt of 1000 meter. De voorlichting hierover kan je volgen via de website www.glasvezelbuitenaf.nl. Er komt een informatiebijeenkomst in Don Bosco op donderdag 12 april. De 4 dorpen overwegen om samen nog een extra avond te organiseren, in de Zaal, zodat alle vragen ook goed beantwoord kunnen worden. Eind juni is de peildatum voor inschrijving. Minimale contractduur is 12 maanden. Als dan 50 % of meer gehaald is, zal de aanleg starten en doorlopen tot eind 2019. Mocht de 50 % niet gehaald worden, dan vervallen alle inschrijvingen. Voor mensen die achteraf alsnog willen meedoen, dus nadat er al besloten is voor opstart, zijn de extra aansluitkosten tenminste 995,- extra. Nog veel meer informatie kan u op bovenvermelde plekken krijgen. Als Dorpsraad zijn we blij dat er wellicht een mogelijkheid komt voor glasvezel in het buitenge-bied. Of die er dan ook daadwerkelijk komt zal liggen aan de keuzes die de mensen zelf maken.

Internationale top van vrouwenwielrennen komt weer naar Stramproy
In 2017 was er voor de eerste keer de start van de Boels Ladies Tour, een meerdaagse wielerwedstrijd voor de top van het dameswielrennen in de wereld. En wegens succes herhaald : ook in 2018 zal deze karavaan weer starten vanaf het Kerkplein in Stramproy. Vrijdag 31 augustus zullen weer diverse wereldtoppers te zien zijn in ons dorp. Kirsten Wild, Anna van der Breggen of Annemiek van Vleuten en vele anderen zullen van dichtbij te zien zijn, net als hun materiaalwagens, begeleiders en politiemotards. De laatste editie kregen we prachtig weer, en liep het Kerkplein ook goed vol. Voor de liefhebbers goed om te weten dat er dit jaar nogmaals zo’n prachtig evenement in Stramproy te zien zal zijn. Dus schrijf 31 augustus alvast op je kalender…

Bijzonder bezoek in het dorp
Op vrijdag was er bijzonder bezoek in Stramproy. Een drietal verslaggevers van de NOS waren hier aanwezig om zich voor te bereiden op uitzendingen in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Men wilde graag weten van een aantal Stramproyenaren hoe het leven in dit dorp was, of de verkiezingen hier leefden, en welke wensen er vanuit het dorp waren richting de kandidaten. In een geanimeerd gesprek werden vragen en antwoorden uitgewisseld, en is een beeld van Stramproy geschetst. Omdat Weert gezien wordt als een gemeente waar een heel gemiddeld beeld voor de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland te zien zal zijn, wil de NOS met name deze gemeente in beeld brengen. Rondom de verkiezingen en de uitslagenavond zullen ook filmpjes van in totaal 6 gemeentes getoond worden. Mogelijk dat we dan ook een Roojer gezicht, Roojer plek of Roojer spraak zullen zien of horen. We zijn benieuwd wat men gaat maken van die uitzendingen rond 21 maart.

Buuetjesheij kan nieuw seizoen gebruiken voor groei en bloei
De werkgroep Buuetjesheij heeft voor de laatste keer in het winterseizoen werkzaamheden uitgevoerd in de natuur rondom het Vosseven. Op de heide zelf zijn vliegdennetjes, opschot van boompjes en struikjes verwijderd. Ook werden enkele plekken met te humusrijke grond en invasief mos onder handen genomen. Er was ook nog tijd om een extra stuk van het gebied te ontdoen van dergelijke gewassen, en zo plaats te maken voor nieuwe heide. Al die maatregelen zijn bedoeld om het laatste stukje heide van Stramproy sterker en groter te maken. Vroeger gebeurde dat vooral door er schapen op te laten grazen, maar nu is dat in handen van vrijwilligers. Gelijktijdig werd ook de oude schietbaan ont-daan van bramenstruiken, een enkel boompje en wat zicht belemmerende struiken. Aan eigenaar Natuurmonumenten is gevraagd om de schietbaan zelf weer te voorzien van een laag gele zand, net zoals dat vroeger ook was. Hopelijk gaat dat nog lukken. Al met al een morgen werk met de groep van 9 mensen deze keer. In een lente-achtige ochtend werd dit stuk natuur zo gereed gemaakt voor een seizoen van groei en bloei. Nu de vogels weer gaan terugkeren en nestelen, is het ook zaak om die rust te bieden , en de natuur zijn werk weer te laten doen. Alle vrijwilligers van het afgelopen jaar : veel dank voor dit mooie werk.

Enquête woonwensenonderzoek Stramproy verlengd
Als Dorpsraad willen het volgende bericht vanuit de gemeente onder uw aandacht brengen, en roepen u ook op om de enquête in te gaan vullen als u dat nog niet gedaan heeft. Zeker nu is bouwen in Stramproy een belangrijk thema, waarbij de Dorpsraad zich als doel heeft gesteld om binnen 5 jaar 50 woningen te bouwen. Hebt u onlangs een uitnodiging gekregen om mee te doen aan een woonwen-senonderzoek en bent u de vragen vergeten in te vullen? Geen nood, de enquête wordt met een aantal weken verlengd.

Begin februari kregen alle huishoudens in Stramproy een brief met een uitnodiging om mee te doen aan een online woonwensen-enquête. De gemeente Weert vindt het belangrijk dat iedereen prettig kan wonen en dat mensen bij verhuisplannen de gewenste woning kunnen vinden. Vandaar dat men meer wilde weten over de woonwensen van onze inwoners. Het onderzoek voeren we samen met andere gemeenten in Midden-Limburg uit. Voor een betrouwbaar resultaat is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen. Een aantal inwoners heeft de vragen al ingevuld. Maar het mogen er meer zijn. Daarom is de looptijd van de enquête verlengd tot 25 maart a.s.

Het kan zijn dat de brief van begin februari aan uw aandacht is ontsnapt. Geen nood. Inmiddels hebben de mensen die de enquête nog niet hebben ingevuld een herinneringsbrief met inlogcodes ontvangen. We stellen het zeer op prijs als u deelneemt. De uitkomsten gebruiken de gemeente voor het opstellen van het woonbeleid voor de komende jaren. Starters die nog thuis wonen kunnen online een eigen vragenlijst invullen via www.companen.nl/onderzoek/middenlimburg-starters. Als u vragen heeft over de enquête, neemt u dan contact op met onderzoeksbureau Companen. De contactgegevens vindt u in de herinneringsbrief.