Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 38
WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2018
Kermis Stramproy bij lekker weer
We hebben een kermis in het dorp mogen beleven bij lekker weer. Daardoor is het prettig om even over de kermis te wandelen, te kijken hoe de jeugd zich amuseert in de attracties, en wat lekkers te eten of te drinken. We zagen een gemoedelijke sfeer op het Kerkplein, en een heel klein stukje van de Julianastraat. De inzet van de Dorpsraad was om de Julianastraat tot aan de Maroybar helemaal te laten vullen met attracties. Helaas is dat niet gelukt, naar we begrepen vanwege wegblijvende exploitan-ten, die er géén boterham in zagen. Daarover willen we graag meer uitleg vanuit de gemeente, want die hebben wel toegezegd hier hun energie in steken, en de kermis meer leven in te blazen. Misschien kan het standgeld omlaag of vervallen ? Het zou jammer zijn als de kermis zou inkrimpen, en mogelijk op termijn zelfs zou verdwijnen. Dat zien we al in meerdere andere dorpen gebeuren, dus zaak is om dat in Stramproy te voorkomen. Want het blijft toch een evenement waar mensen hun vertier willen zoeken.

Buuetjes Heij
Nu de zomer weer op zijn einde loopt gaat de werkgroep weer aan de slag op de Buutjes Heij. Dit laat-ste stukje heide heeft wat hulp van mensenhanden of schapentanden nodig om te overleven. Met name het zuiveren van de heide van vliegdennen, opschot van struiken en boompjes is handwerk. Die han-den komen nu weer maandelijks in actie, telkens op één zondagochtend in de maand, van 10.00 tot 13.00 uur. Komende zondag de aftrap voor het seizoen. Als wilt meehelpen, aanmoedigen of gewoon kijken : je bent welkom op de Buuetjes Heij, vanaf de Zevensprong, richting het Vosseven (links aan-houden).

Dorpsfonds roept verenigingen weer op om premies 2019 aan te vragen
We zijn in Stramproy gezegend met het Dorpsfonds, dat jaarlijks ruim 8000 euro aan premies weet te verzamelen, om onder Roojer verenigingen te verdelen. Dat is voor vele verenigingen juist de stimulans om weer een goede nieuwe activiteit op touw te gaan zetten, of ondersteuning te krijgen bij iets bijzon-ders. Ook kan een garantiestelling worden aangevraagd, een soort “slecht weer verzekering” voor eve-nementen. De aanvragen worden beoordeeld, en op de eerste dag van het jaar, tijdens de Nieuwjaars-receptie worden de premies bekend gemaakt. Maar, dat lukt alleen als verenigingen nu nadenken over de aanvraag !

Rooj Laeftj
“Roy laeftj, want oos DNA besteit oet daadkracht, deindanger hellepe en vul plezeer make” (Math Keij-ers). En Pastoor Notermans : “Rooj laeftj, want wae hoaje de kírrek altied in ’t midde”. Weer twee type-rende uitspraken over het leven in Stramproy volgens deze prominente inwoners van Rooj. Maar zo hebben we er nog veel meer verzameld. Maar weet jij wat er in Rooj leeft ? Of wat er nog beter kan leven ? Wat gaat er nu nog niet goed. Wiej zuut eur Rooj d’r oet asj aan uch likdtj ? Dinktj ins met, en komtj op dinsdig 23 oktober nao de Zaal, en laotj van uch huuere ! Wae zeen dao hieel benoetj nao ! Inmiddels hebbe wae auch alle vereiniginge aangesjreeve, dus auch daovan hopen wae deilnemers te zeen. Minse diej zich aanmelden krieege extra informatie, en zoee weete wae in wievul stökke wae de vlaai motte snieje…… Doot met, veur Rooj. Aanmelle : info@dorpsraad-stramproy.nl of belle op 06 – 150 359 70 of ein breefke inne bus op Veldstraat 37.


Groenschouw door gemeente Weert
De gemeente Weert moet zorgen voor het onderhoud van het groen en de wegen in Stramproy. Om hier goede communicatie over te hebben met de burgers, gaat men 1 of 2 keer per jaar in overleg met de Dorpsraad. Dat wordt de “schouw” genoemd. Voor burgers is een goede staat van onderhoud van wegen, grasvelden, bloemperken en struiken en bomen vaak belangrijk. Er worden regelmatig “verbe-terpunten” gemeld aan de Dorpsraad. Wij willen dat klachten door inwoners in eerste instantie recht-streeks gemeld worden aan de gemeente. Als er daarna niets of onvoldoende gebeurd, dan kunnen wij vaak helpen. Nu komt er op 4 oktober weer een schouw aan, en we vragen iedereen om evt. verbeter-punten, misstanden en overlast te melden via onze mail : info@dorpsraad-stramproy.nl
Zeker na de grote droogte en hitte afgelopen zomer, zien we dat het groen op vele plaatsen veel pro-blemen heeft. Ook over het onderhoud is een en ander terug te koppelen. Laat ons maar weten waar uw probleem ligt. De eerste oproep heeft al voor vele reacties gezorgd, dus laat maar horen wat we moeten melden in ons gesprek.