Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 40
DINSDAG 02 OKTOBER 2018
 Rooj Laeftj
“Rooj laeftj, omdet ut eine kliek is mèt ederein! Det zeet ooze eige Jeugd Durps Road.En de ieerste maestro van Rooj, Huib Baetsen zeet : “Rooj laeftj, want auch de jeugd vindtj d'ein d'anger!” Kee, det vinje wae sjoeen weurd veur het geveul det de jong minse in Rooj hebbe biej het laeve in oos durp.
En zoee zeen d’r nog ein aantal oetsprake verzameldj. Merreh…. Wétj gae waal wat d’r allemaol in Rooj laeftj ? Of waat echt weer ins laeve ingeblaoze mot krieege ? Waat geit noe nog neet good, en kinne wae samen aanpakke ? Wiej zuut eur Rooj d’r oet asj aan uch likdtj ? Dinktj ins met, en komtj op dins-dig 23 oktober nao de Zaal, en laotj van uch huuere ! Wae zeen dao hieel benoetj nao ! Inmiddels kome van de vereiniginge diej aangesjreeve auch al aanmeldinge binnen. Mer, wae hopen det d’r nog vul deilnemers biej kome, al waere de strraote dan hieel leeg in turp. Minse diej zich aanmelden krieege extra informatie, en zoee weete wae in wievul stökke wae de vlaai motte snieje…… Doot met, veur Rooj. Aanmelle : info@dorpsraad-stramproy.nl of belle op 06 – 150 359 70 of ein breefke inne bus op Veldstraat 37.

Nieuwbouw Brandweerkazerne
Op maandag 24 september heeft de gemeente Weert, mede op verzoek van de Dorpsraad een extra informatie-avond georganiseerd over de nieuwbouw van de brandweer. Op de 2 infoavonden bleek dat de omwonenden warme gevoelens voor de vrijwillige brandweer hadden en hebben, en ze heel erg gunnen dat er een moderne kazerne voor hen komt ! Toch werd niet begrepen waarom de kazerne op de huidige plek herbouwd wordt, en niet op een kavel op het industrieterrein. Ook de keuze om de in- en uitrit op de Bergerothweg te houden, in plaats van op de Industrieweg, bleek op onbegrip te stuiten. Tijd dus voor meer uitleg. En die is gegeven op de extra bijeenkomst. Deze keer was burgemeester Heijmans zelf aanwezig, alsmede het verantwoordelijke afdelingshoofd, dhr. Westenberg. Er werd uit-eengezet dat het huidige terrein niet de eerste voorkeur is, maar dat vooral om financiële redenen toch voor herbouw op de huidige locatie is gekozen. Vooral de aanwezigheid van een gasverdeelstation, maakt de huidige locatie veel minder makkelijk voor nieuwbouw van meerdere woningen. De waarde van dit terrein weegt daarom niet op tegen de aankoop van grond elders, aldus de burgemeester.
Verder bleek dat de uitgang aan de Industrieweg inmiddels niet meer in eigendom van de gemeente was, maar verkocht aan een bedrijf. Ook een kostenverhogende factor. Ofschoon er géén papieren getoond werden, die deze beweringen konden aantonen, vroeg de burgemeester om er op te vertrou-wen dat het om een aanzienlijk verschil in bouwkosten ging. Verder bleek ook dat er inzake overlast eigenlijk géén (blijvende) problemen waren of lijken te komen. We hebben wel gevraagd om tijdens de bouw regelmatig een soort nieuwsbrief uit te geven, zodat de buurt, en andere belangstellenden weten hoe de bouw vordert. Ook is duidelijk dat er nu een tijdelijke nood-voorziening gebruikt gaat worden, gedurende de nieuwbouw. Die is gelegen in het pand op de Wilhelminastraat, achter de voormalige verfwinkel. De eerste fase die na het verlenen van de vergunning gaat volgen, is de sloop van de ge-bouwen op het terrein.


Bocholtergraven decor van historisch toneel
Door de Heemkundeverenigingen van Stramproy en Bocholt werd afgelopen zondagmiddag aandacht besteed aan een historisch aspect op de grens tussen Stramproy en Bocholt. Dat werd een erg mooi festijn, waar mooie dingen te zien en te doen waren. Door de Franciscaan op sandalen (Frans Verhaag) werd bijna 1000 jaar geschiedenis van dit gebied verteld. Diverse (strip)figuren lieten aan het talrijke publiek zien hoe het er dan ook aan toe ging in die tijden. Landmeters, boeren, de schout, een ont-voerde abdis, op boerenkar met trekpaarden, woeste schutterijen en burgemeesters kwamen voorbij. De stoet werd gesloten door de soldaten van Napoleon, die de verse vlaaien aan hun bajonetten re-gen, op hun strooptocht door Rooj, in 1807. Een kleurrijk geheel dat mooi verkleed was. Erg mooi gedaan door de mensen van de Heemkunde-verenigingen. Zo blijft de geschiedenis van onze eigen plek op de wereld zichtbaar en beleefbaar. Hieel sjoeen.


Da Capo pakt weer uit !
Komende zaterdag en zondag zal het onvolprezen koor Da Capo weer twee keer uitpakken met een bijzonder muziekspektakel. Samen met een koor Creatura uit Weert wordt een muziekuitvoering ge-bracht. Centraal staat het stuk “Gloria”, dat door meer dan 100 zangers zal worden uitgevoerd. Zater-dagavond in het Franciscushuis op de Biest in Weert, zondagmiddag in de Willibrorduskerk in Stram-proy. Dat belooft weer een mooi gebeuren te worden, dus haast je voor de laatste kaarten, naar de bekende voorverkoopadressen.

Ondernemers uit Stramproy in het nieuws
Tijdens de jaarlijkse internationale Subwayconventie, dit jaar georganiseerd in Washington D.C., zijn René Puts en Ralf Jansen uitgeroepen tot “Franchise Owner of the Year”. Een prijs die in verschillende categorieën wordt toegekend binnen de deze snelgroeiende broodjesketen. Het ondernemers-duo is ook bekend met de Jumbo in Stramproy en de in ontwikkeling zijnde restaurants Proeflokaal Bregje en La Cubanita op de Oelemarkt. Ralf Jansen: “We zijn enorm trots dat we beloond worden met deze prijs. We zijn in oktober 2015 vol enthousiasme in het Subway avontuur gestapt. Deze vorm van erkenning krijgen vanuit het internationale hoofdkantoor is dan een bekroning op onze inzet. Deze prijs bewijst dat de manier waarop we onze restaurants aansturen de juiste is. De prijs wordt toegekend omdat we de hoogste omzetstijging hebben gerealiseerd, financieel gezonde restaurants hebben en goede peri-odieke evaluaties vanuit de organisatie hebben gehad. Ook belangrijk; deze groei hebben we al voor het tweede jaar op rij kunnen laten zien. Onze dank gaat uit naar al onze Sandwich Artists die dagelijks hard werken om de lekkerste broodjes voor onze gasten te bereiden. Deze prijs behoort meer aan hen toe dan aan ons want zij zijn het die elke dag het verschil maken.”