Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 41
DINSDAG 09 OKTOBER 2018
 Groenschouw met gemeente
Afgelopen donderdag heeft de Dorpsraad een zogenaamde groenschouw gehouden met de gemeente Weert. Door de inwoners zijn er dit jaar vele aandachtspunten, missers en wensen doorgegeven aan ons. Die zijn allemaal op papier gezet, en dat leverde 2 A4-tjes aan onderwerpen op. Daar zat zelfs een heuse handtekeningen-actie bij inzake grote overlast door lindenbomen langs de Veldstraat – Berge-rothweg. We kregen veel aandacht voor de aangekaarte problemen, en het lijkt dat de zaken serieus worden opgepakt. Natuurlijk weten we dat er sommige zaken moeilijk realiseerbaar zijn, maar de belofte is gemaakt dat we te horen krijgen wat er met de meldingen gedaan gaat worden. We blijven dit dos-sier volgen, en houden u op de hoogte. Het gaat per slotte wel om echte verbeteringen van tekortko-mingen !

Sprekersavond gemeenteraad in de Luifel
De Weerter gemeenteraad, met drie Roojer leden, wil het contact met de burgers versterken. Een van de middelen die men daarvoor gaat inzetten, is het vergaderen op locatie. Komende woensdag 10 oktober komt men daarvoor naar Stramproy voor een openbare vergadering vanaf 19.30 uur. Dus ook u mag die bijwonen ! Op de agenda staat onder andere de nieuwbouw van de Brandweer, en woning-bouw in Stramproy. Dat laatste onderwerp mogen wij als Dorpsraad inleiden. Het is duidelijk dat er snel en voortvarend gebouwd moet gaan worden in Stramproy, anders lopen veel (jonge) mensen weg uit het dorp. Dat willen we beperken door 50 nieuwe woningen te laten bouwen in de komende 4 jaar. Die boodschap willen we de gemeenteraad komende woensdag meegeven. Want ook de gemeente kan veel invloed hebben op het snel realiseren van nieuwbouw in ons dorp. Pakken die kans !

Vergadering Stramproy Bloeit
Het buitenseizoen loopt weer een beetje ten einde, al zou je dat misschien niet denken als je de prach-tige, warme nazomer meemaakt. Toch gaan we binnenkort weer alle emmers met bloemen van de lan-taarnpalen en het Kerkplein verwijderen. Samen met de contactpersonen wordt er komende woensdag de 10e oktober vergaderen, om te kijken wat goed ging, wat beter moet en hoe we in het volgende jaar verder gaan. Het blijft toch mooi om al die bloemen in de straten te zien hangen, en de bijna 200 wa-tergevers zo vaak op pad te zien gaan. Over gespreksstof hebben die tijdens de meeste tochten niet veel te klagen.

Glasvezel in het buitengebied
Afgelopen woensdag ging de eerste schop de grond in voor de aanleg van glasvezel in de buitenge-bieden. Daarmee wordt begonnen met het aansluiten van diverse adressen in het buitengebied tussen Weert en Venlo. Ook in Stramproy doen ruim 75 adressen mee, en die krijgen daarmee toegang tot snel internet en TV. Goed nieuws voor nog bijna 35 adressen, die nu buiten de boot dreigden te vallen : ook voor hen is besloten om het mogelijk te maken mee te doen. De komende weken zal er hetzelfde aanbod van de netaanbieder op de mat vallen, zoals bij de reeds vastgestelde adressen binnen het “oude” gebied. Iedereen aan het snelle glasvezelsignaal !

Toneelgroep Weert treedt op
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober speelt de Toneelgroep Weert een klucht in De Munt. Onder de titel “Actie op de redactie” komt een klucht in twee bedrijven op de planken. Daarin is een grote rol weggelegd voor een groot Roojs talent : Irene van Bolderen. Zij moet met haar acties zorgen voor het stijgen van de oplages van het blad dat wordt uitgegeven. En de moord op een artiest op de redactie zal daar zeker toe bijdragen……. Als je Irene wil zien schitteren, dan zal je toch een keer naar Weert moeten.