Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 42
DINSDAG 16 OKTOBER 2018
 Groenschouw met gemeente
Zoals tijdens de vorige mededelingen reeds gemeld, heeft de Dorpsraad een zogenaamde groen-schouw gehouden met de gemeente Weert. Dit jaar werden we vriendelijk te woord gestaan door een oude bekende, in een nieuwe functie. Mieke Swinkels trad voor het eerst op als proces begeleider Openbaar Gebied. Zij zal een rol vervullen tussen de buitenwereld en de interne gemeentelijke organisa-tie. Het is dan ook fijn te melden dat Mieke zich graag aan u voorstelt. :
Mijn naam is Mieke Swinkels, en ik ben in Tungelroy geboren, waardoor ik de dorpen van Weert vrij goed ken. Heel veel van wat u ziet als u buiten bent heeft te maken met de afdeling Openbaar Gebied. Gras, bomen, straten, borden, stoepen... noem maar op. Grof verdeeld wordt er gesproken over: grijs, groen en afval. Hoe goed wij of de mensen die voor ons werken ook hun best doen, het lukt nooit om alles overal feilloos te laten verlopen. Toch blijft het een streven de maximaal mogelijke kwaliteit te behalen. Als gemeente zijn we daarom blij met alle hulp die we krijgen. De meldingen van de burgers over kwesties die niet helemaal in orde of zelfs gevaarlijk zijn, worden dan ook erg serieus genomen. Wij zien deze meldingen als gratis advies met het doel samen de kwaliteit van de omgeving zo opti-maal mogelijk te houden. Uit ervaring weten we echter ook dat deze meldingen vaak niet bij de ge-meente worden gedaan maar bij de wijk- en dorpsraden. En daar is dan het punt waar ik u de vraag ga stellen: ‘Kan ik, of de gemeente, misschien iets voor u doen? Een rechtstreekse melding wordt snel opgepakt en opgelost. Als u daar behoefte aan heeft wordt er met u teruggekoppeld over hoe of wan-neer een kwestie wordt aangepakt. Is er een probleem niet acuut te verhelpen hoort u dat ook meteen.
Alvast hartelijk dank voor iedere melding die rechtstreeks bij de gemeente wordt gedaan.
Meldingen Openbaar Gebied aan de gemeente via:

www.weert.nl (icoontje melding/klacht)
0495 – 575 000 (Klant Contact Centrum /KCC)
Mieke Swinkels, tel.: 06 – 27 16 92 63 / m.swinkels@weert.nl

Stramproy Bloeit gaat de winterstop in
Het buitenseizoen loopt weer een beetje ten einde, al zou je dat misschien niet denken als je de prach-tige, warme nazomer meemaakt. Toch gaan we op zaterdag 20 oktober weer alle emmers met bloemen van de lantaarnpalen en het Kerkplein verwijderen. Dit jaar zullen de waterkarren bij Tjeu Lenaers, (Oad Dreijers) worden gestald. Fijn dat dit kan, nu de brandweerkazerne in de nieuwbouw zal gaan.
Uit de evaluatie zijn weer de nodige punten ter verbetering opgehaald, maar het algehele gevoel was dat de vrijwilligers met hun zeer frequente rondes voor voldoende water hebben gezorgd in deze snik-hete zomer. De bloemen krijgen nu al 3 seizoenen hevigere weersomstandigheden voor de kiezen, ei-genlijk voor de emmer. Maar : ze zorgden voor een mooi aanzicht van Rooj !

Rooj Laeftj
Roel van Dael zeet : Rooj laeftj, omdet de verbinjing tusse de vereiniginge, bedriêve en daomèt minse enorm veulbaar is. Same make wae Rooj de moote waerd!!
Riny Vollenberg heet gesjreeve : Rooj laeftj, want er is een groot verenigingsaanbod voor jong en oud, wat inwoners dichterbij elkaar brengt, en eenzaamheid doet verminderen.
Verder is Rooj een pareltje door zijn bossen en vennen.
Weer twee typerende uitspraken over het leven in Stramproy volgens deze prominente inwoners van Rooj. Maar zo hebben we er nog veel meer verzameld. Maar weet jij wat er in Rooj leeft ? Of wat er nog beter kan leven ? Wat gaat er nu nog niet goed. Wiej zuut eur Rooj d’r oet asj aan uch likdtj ? Dinktj ins met, en komtj op dinsdig 23 oktober nao de Zaal, en laotj van uch huuere ! Wae zeen dao hieel benoetj nao ! Inmiddels hebbe wae auch alle vereiniginge aangesjreeve, en wae zeen noe daovan auch vul aanmeldjinge. Minse diej zich aanmelden krieege extra informatie, en zoee weete wae in wievul stökke wae de vlaai motte snieje…… Doot met, veur Rooj. Aanmelle : info@dorpsraad-stramproy.nl of belle op 06 – 150 359 70 of ein breefke inne bus op Veldstraat 37. Auch hieel interessant veur minse die neet name sein vereiniging komen ! D’r weurtj auch nog een blaedje hoees aan hoees bezurrugdj, om eur aandacht te trekke. Waer wille uch d’r gewoeen gaer biej hebbe op 23 oktoeber!


Bueetjes Heij weer onder handen genomen
Komende zondagochtend van 10 tot 12 uur wordt de Bueetjes Heij in Rooj weer onder handen geno-men door vrijwilligers. Kijk maar eens op Facebook voor meer info. Meedoen kan door iedereen, je bent lekker bezig in de natuur. Ga maar eens naar de Zevensprong, en loop dan naar het laatste stukje hei dat Stramproy nog heeft. Erg mooi, maar daar moet de natuur een handje geholpen worden.