Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 43
DINSDAG 23 OKTOBER 2018
 Roojer Kwis brengt hele dorp in rep en roer
Komende zaterdag organiseert volleybalclub Stravoc de allereerste Roojer Kwis. Die activiteit houd al enige tijd de dorps gemoederen bezig, en ruim 60 teams zullen strijden om de eer, en ook voor het goede doel. Dat zijn dan zo’n 1000 deelnemers + organisatie ! We zijn erg benieuwd wie het slimst / handigst / snelst is en beschikt over de beste hulplijnen. Dit goede idee zorgt voor een van de groot-ste evenementen van 2018 in Stramproy. Veel plezier allemaal….

Rooj Laeftj
Ralf Janssen (Jumbo) zegt “Stramproy laeftj, want met zoveel mooie en betrokken verenigingen en vrijwilligers wordt Stramproy op de kaart gezet in de regio”. En Pieter Janssen (Zoatmaale) zeet “Rooj laeftj want... van janewari tot en met december is d'r ein variatie aan activiteite woeë wae as Roojer gruuëts op moge zeen. Blieftj geïnspireerdj en blieftj organisere “. En Frans Henderikx (Dorpsraad) meldj “Rooj laeftj, omdet wea deindanger goojedaag zegge oppe straot. Veur os hieel normaal, mer veur minse van boeteaaf is det toch biezunjer”.
Weer drie typerende uitspraken over het leven in Stramproy volgens deze prominente inwoners van Rooj. Maar zo hebben we er nog veel meer verzameld. Maar weet jij wat er in Rooj leeft ? Of wat er nog beter kan leven ? Wat gaat er nu nog niet goed. Wiej zuut eur Rooj d’r oet asj aan uch likdtj ? Dinktj ins met, en komtj op dinsdig 23 oktober nao de Zaal, en laotj van uch huuere ! Wae zeen dao hieel benoetj nao ! Inmiddels hebbe wae al 65 aanmeldjinge. Minse diej zich aanmelden krieege extra informatie, en zoee weete wae in wievul stökke wae de vlaai motte snieje…… Doot met, veur Rooj. Aanmelle : in-fo@dorpsraad-stramproy.nl of belle op 06 – 150 359 70 of ein breefke inne bus op Veldstraat 37. Auch hieel interessant veur minse die neet name sein vereiniging komen ! Asj gea wiltj kome, kintj gae auch zoee de Zaal inlaupe ! Wae wille uch d’r gewoeen gaer biej hebbe op dinsdig 23 oktoeber!

ARK heeft klus in Kempenbroek per 1 november geklaard
Na meer dan 7 jaar is ARK klaar met het natuurproject in het buitengebied van Weert, omgedoopt tot Kempenbroek. Op 1 november aanstaande eindigt hun activiteit hier, met het opleveren van het gebied rondom voormalig straalbedrijf Cuypers in Weert. Er is een hoop gedaan in die jaren, en veel verande-ringen in het gebied zijn zichtbaar geworden. Hoofddoel was om veel nieuwe natuur te maken, en daar-naast ook nog de landbouw te versterken. De provincie Limburg heeft tientallen miljoenen in het project gestoken, dus dan mag je ook best wel wat verwachten. ARK heeft ook enkele hoofdpijndossiers op-gelost, zoals het gebied rond hoeve Ooms in België en de reeds aangehaalde situatie bij Cuypers. Veel goed werk gedaan in het gebied, Toch hebben we als Dorpsraad een beetje een dubbel gevoel bij de ARK-aanpak. Ondanks hun Hollandse PR, merken wij toch ook wel iets van smetjes op het blazoen. De Tauros, het principe wildernisnatuur, wegmoffelen van de hondensport en tweedracht in de omge-ving, zijn daar voor ons enkele voorbeelden van. Overigens lezen we dat er mogelijk toch nog een op-lossing komt voor hondensportvereniging de Trouwe Makker, maar inmiddels geloven we dat pas als het echt klaar is. We kijken daarom uit naar de evaluatie van het totale project, waar voor ons naast veel goede zaken ook echte missers in zitten. Na vele jaren van intensief overleggen met ARK, denken we daar nu wel een gefundeerde mening over gevormd te hebben. Die willen we ook graag meegeven in de evaluatie.

Naeve de Kerk
Op zondag 4 november komt Frans Pollux met zijn theaterprogramma naar de Zaal in Stramproy. In totaal bezoekt hij zo 8 dorpen, om daar samen met de inwoners het dorp eens goed door te lichten. Op humoristische en muzikale wijze worden sterke en verbeterpunten in het dorp aan de oppervlakte gebracht. In februari komt er een CD uit, met alle liedjes die “spontaan” ontstaan tijdens deze tour. We weten niet of er nog kaartjes voor Stramproy beschikbaar zijn, maar zijn wel erg benieuwd naar wat Frans Pollux hier aan thema’s zal ophalen en aansnijden. Aanvang om 15.00 uur op zondag 4 novem-ber in de Zaal. Er staat overigens ook best al wat info over het programma op internet, en er komt ook een stuk in de Limburger over het leven in Stramproy.

Week van de Mantelzorger
Door het Sociaal Platform Stramproy zal een gezellige avond georganiseerd worden voor alle mantel-zorgers in ons dorp. Dat alles in het kader van de week van de mantelzorg. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat mantelzorgers een onmisbare schakel vormen in onze samenleving. Zonder hun inzet zouden vele hulpbehoevende medemensen veel van het leven moeten missen. Daarom zijn wij zeer blij met het initiatief om deze vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten, en hen zo een leuke en informatieve avond aan te bieden. Het duurt nog even voordat deze avond is (woensdag 14 novem-ber), maar de inschrijving loopt 1 november af. We hopen dat velen zich aanmelden en samen een warme en feestelijke avond met muziek mogen beleven in “De Noaber” in Rust in Roy.

Dorpsgenoten in het nieuws
Het is wel al een week geleden, maar toch nog even aanhalen wat Sil Jacobs te vertellen heeft in de Limburger. Sil is pas 19 jaar, en verdedigt de kleuren van Brevendia in de derde klasse. Dat heeft hij niet van vader Jos, maar van moeder Wilma geleerd. Die was jaren actief bij FC Oda op Boshoven. Sil speelt nu sinds zijn 5e al bij Brevendia, en geeft aan daar nooit weg te willen gaan. Maar wat dan als PSV, Barcelona of Crescentia met de geldbuidel rammelt ? Voorlopig is Sil echter stellig : hij voetbalt de rest van zijn leven bij Brevendia. Kijk, dat is een knap staaltje van clubliefde !