Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 44
DINSDAG 30 OKTOBER 2018
 Roojer Kwis brengt hele dorp in rep en roer
Afgelopen zaterdag organiseerde volleybalclub Stravoc de allereerste Roojer Kwis. Die activiteit leek vooraf al de dorps gemoederen bezig te houden, wat bleek uit ruim 60 teams die zich hadden aange-meld. Dat waren dan zo’n 1000 deelnemers + organisatie ! En het werd een hele happening. In totaal 100 opdrachten moesten de teams verwerken, en de antwoorden om 23.00 uur inleveren. Sommige rekenwerkjes, vele niet googlebare weetjes, en heel veel historische feitjes. En wat te denken van de talrijke praktijkopdrachten ! Zo werd er gevraagd wat er op de proefschaaltjes bij de Jumbo lag, vanaf 18.30, en organiseerde Peter Steijvers een heuse workshop “verzekeringen” met een vraag. En wat te denken van een foto van een nagemaakt tafereel van een oud schilderij ! Maar ook Ummele Mieke liep op het Kerkplein, waarbij men moest achterhalen wat ze in haar handtas had zitten. Alle teams braken zich het hoofd over al die vragen, en menige team kende hoogte- en dieptepunten. We zijn erg be-nieuwd wie het slimst / handigst / snelst was en beschikte over de beste hulplijnen. Pas op 9 november zal duidelijk worden wie deze eerste Roojer Kwis gewonnen heeft, maar voor ons is al duidelijk dat hier het hele dorp als winnaar mag worden uitgeroepen. Dit goede idee zorgde voor een van de grootste evenementen van 2018 in Stramproy. Stravoc-organisatoren : eine dikke mercie !

Rooj Laeftj
Op dinsdag 23 oktober was het zo ver : Rooj Laeftj heeft diverse meningen, zienswijzen en creatieve ideeën opgehaald. In totaal waren 70 mensen aanwezig in de Zaal, die onder leiding van Daniëlle Remy aan de slag gingen met de goede en verbeterbare zaken van ons dorp. Na een tijdsbeeld van nu en de nabije toekomst door Daniëlle, gingen de deelnemers in gemengde groepjes aan de slag. De vragen “wat vind je typisch aan Stramproy ?”, werden gevolgd door “welke kansen en welke ontwikkelingen zie je hier ?”. En ook welk droombeeld daar bij hoorde. In de 9 groepjes werd stevig gediscussieerd, en vaak kwam men tot dezelfde of soortgelijke uitkomsten. De organisatie was meer dan aangenaam verrast door de inzet, samenwerking en inzichten in de groepjes. Er werd fanatiek meegedacht en mee-gepraat. De volgende stap is om een aantal grote lijnen uit deze avond te halen, en dat te laten leiden tot concrete plannen voor de toekomst, en daar wellicht werkgroepen aan te koppelen. Want praten is mooi, maar doen is beter ! De volgende bijeenkomst is op zaterdagmiddag 24 november. Ook hier kan weer iedereen aan meedoen, ook als je de eerste avond gemist hebt.

Naeve de Kerk
Op zondag 4 november komt Frans Pollux met zijn theaterprogramma naar de Zaal in Stramproy. In totaal bezoekt hij zo 8 dorpen, om daar samen met de inwoners het dorp eens goed door te lichten. Op humoristische en muzikale wijze worden sterke en verbeterpunten in het dorp aan de oppervlakte gebracht. In februari komt er een CD uit, met alle liedjes die “spontaan” ontstaan tijdens deze tour. We weten niet of er nog kaartjes voor Stramproy beschikbaar zijn, maar zijn wel erg benieuwd naar wat Frans Pollux hier aan thema’s zal ophalen en aansnijden. Aanvang om 15.00 uur op zondag 4 novem-ber in de Zaal. Er staat overigens ook best al wat info over het programma op internet, en er komt ook een stuk in de Limburger over het leven in Stramproy. En er komt deze week ook een stuk in de Lim-burger over het dorp Stramproy, waarin we ook iets typisch Roojs hopen terug te zien.

Week van de Mantelzorger
Door het Sociaal Platform Stramproy zal een gezellige avond georganiseerd worden voor alle mantel-zorgers in ons dorp. Dat alles in het kader van de week van de mantelzorg. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat mantelzorgers een onmisbare schakel vormen in onze samenleving. Zonder hun inzet zouden vele hulpbehoevende medemensen veel van het leven moeten missen. Daarom zijn wij zeer blij met het initiatief om deze vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten, en hen zo een leuke en informatieve avond aan te bieden. Het duurt nog even voordat deze avond is (woensdag 14 novem-ber), maar de inschrijving loopt 1 november af. We hopen dat velen zich aanmelden en samen een warme en feestelijke avond met muziek mogen beleven in “De Noaber” in Rust in Roy.