Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 45
DINSDAG 06 NOVEMBER 2018
Roojer Kwis : uitslag en goede doelen
Zaterdag 27 oktober organiseerde volleybalclub Stravoc de allereerste Roojer Kwis. Die activiteit bleek een daverend succes, met meer dan 1000 deelnemers. Op diverse plekken waren de teams druk bezig met de 100 vragen, vaak weer opgebouwd uit diverse sub-vragen. Door 60 teams werd gestreden voor de overwinning, maar tevens om goede doelen te steunen. Pas op vrijdag 9 november zal duidelijk worden wie deze eerste Roojer Kwis gewonnen heeft. Daartoe kunnen maximaal 550 mensen terecht in de Zaal, en dat lijkt ook echt te gaan gebeuren. De organisatie heeft aangegeven dat ze enkele vragen nader willen uitlichten, en laten zien hoe er “gescoord” werd door de teams. Want weet u bijvoorbeeld hoeveel mensen de website van de Heemkunde vereniging Stramproy hebben bezocht op die avond, en met welke zoekvragen ? Ook worden 3 goede doelen bekend gemaakt waar de opbrengst van deze kwis naar toe gaat. Net als de kwis zelf lijkt deze avond ook weer een gezellige en goed bezochte bij-eenkomst te gaan worden ! Voor ons is al duidelijk dat hier het hele dorp als winnaar mag worden uit-geroepen. Ook in Weert is de lokale kwis een groot succes, de 100 deelnemende teams hadden pre-cies 42 seconden nodig om zich in te schrijven !

Grenswandeling op zondag 11 november
Door de werkgroep cultuurhistorie en natuur wordt weer een gloednieuwe wandeling georganiseerd. Op zondag 11 november vertrekt de grenswandeling bij Restaurant Hense Koeeb, om 13.30 uur. In een tocht van ruim 4 kilometer worden diverse grensgevallen besproken. Een verhaal over smokkel, komie-zen, de Groote Oorlog, de dodendraad en Franse vluchtelingen. Maar ook het grenscafé, oude burge-meester-boerderij en de oude watergang van de Vleet. En dat alles door een mooi landschap met de resten van boomwallen, akkerranden en zandpaden. Wederom een verrassende tocht, met een her-nieuwde) kennismaking met ons mooie buitengebied. Deelname is gratis, dus kom op 11 november om 13.30 uur bij Hense Koeeb. Stevige schoenen worden aanbevolen.

Naeve de Kerk
Op zondag 4 november kwam Frans Pollux met zijn theaterprogramma naar de Zaal in Stramproy. In totaal bezoekt hij zo 8 dorpen, om daar samen met de inwoners het dorp eens goed door te lichten. Op humoristische en muzikale wijze werden sterke en verbeterpunten in het dorp aan de oppervlakte gebracht. Ook in Rooj werd dit een gezellige middag. Met veel inbreng van Roojer mensen, Aldje, en Griet, Nicole en Thei, een live-optreden van de Mooshoofpaadzengers. Ook mensen uit Wieert, Haler en Tungelder kwamen aan het woord. Maar eerlijk is eerlijk : het hoogtepunt van de middag was een optreden van pastoor Harry Notermans, die muzikaal liet weten dat een optreden op Allerheiligen toch niet goe duitkwam. De pastoor wilde de mensen in de kerk, terwijl Frans Pollux de mensen “Naeve de kerk” wilde hebben. In februari komt er een CD uit, met alle liedjes die “spontaan” ontstaan tijdens deze tour. We weten niet of het Roojer liedje de goedkeuring van Thei zal krijgen, maar de kans is vrij groot ! In de aanloop naar dit evenement stond er afgelopen woensdag al een heel stuk over Stramproy in de Limburger. Daaruit bleek dat de zelfredzaamheid in het dorp groot is, en wellicht door de geschiedenis grotendeels te verklaren is. Rooj ligt toch een beetje aan de rand, en is op zichzelf aangewezen.

Rooj Laeftj
In het verlengde van de middag met Frans Pollux kunnen we de activiteit van Rooj Laeftj ook wel zien. Daarin proberen de inwoners en verenigingsmensen samen met creatieve ideeën de leefbaarheid in Stramproy te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De eerste bijeenkomst leverde veel inzet, in-zichten en ideeën op. De organisatie was meer dan aangenaam verrast door de inzet, samenwerking en inzichten in de groepjes. Er werd fanatiek meegedacht en meegepraat. De volgende stap is om een aantal grote lijnen uit deze avond te halen, en dat te laten leiden tot concrete plannen voor de toe-komst, en daar wellicht werkgroepen aan te koppelen. Want praten is mooi, maar doen is beter ! De volgende bijeenkomst is op zaterdagmiddag 24 november. Ook hier kan weer iedereen aan meedoen, ook als je de eerste avond gemist hebt. Wel graag even aanmelden ivm afsluitende buffet. Kan via het e-mailadres, een kaartje in de bus op Veldstraat 37 of een telefoontje naar 06 – 150 35970.

Week van de Mantelzorger
Door het Sociaal Platform Stramproy zal een gezellige avond georganiseerd worden voor alle mantel-zorgers in ons dorp. Dat alles in het kader van de week van de mantelzorg. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat mantelzorgers een onmisbare schakel vormen in onze samenleving. Zonder hun inzet zouden vele hulpbehoevende medemensen veel van het leven moeten missen. Daarom zijn wij zeer blij met het initiatief om deze vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten, en hen zo een leuke en informatieve avond aan te bieden. Het duurt nog even voordat deze avond is (woensdag 14 novem-ber), maar ok in Weert zijn er diverse activiteiten voor de Mantelzorger. Hier een overzicht van die activi-teiten :
Woensdag 7 november Informatiebijeenkomst verliesverwerking 10:00 - 11:30 Bibliocenter
Mantelzorglunch 12:00 - 14:00 Bibliocenter
Cursus: als mantelzorger in balans 14:00 - 17:00 AMW-ML

Donderdag 8 november Heleen van Royen documentaire ‘Het doet zo zeer’ 20:00 - 22:00 Gotcha!
Pizza Party voor jonge mantelzorgers 18:00 - 20:00 Jongerencentrum de HangOut

Vrijdag 9 november Gratis bioscoopfilm voor jonge mantelzorgers Een film naar keuze in de ochtend of middag

Zaterdag 10 november: Dag van de Mantelzorg Meld een mantelzorger aan voor een mantelzorgbloe-metje of goed gevulde goodiebag (speciaal voor jongeren!)

Zondag 11 november Het mantelzorgconcert, met o.a. het bekende Limburgerse duo Thei en Marij! 14:00 - 17:00 Poort van Limburg

Wil je niet alleen komen? Bij veel activiteiten kun je iemand meenemen.
Info & aanmelden: www.goedbezigweert.nu / 0495 - 697 900 Alle acties zijn gratis