Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 46
DINSDAG 13 NOVEMBER 2018
 Wandeling “Grensgevallen”
Door de werkgroep cultuurhistorie en natuur is op 11 november een gloednieuwe wandeling georgani-seerd. Bijzonder was dat 11 november 2018 precies 100 jaar geleden de (meest ?) gruwelijke oorlog ten einde kwam. Veel aandacht daarom deze keer naar de 1e Wereldoorlog, of de “Groote Oorlog” zoals die in België bekend is. Hoe liep de Doodendraad precies, en welke impact had dat op de lokale be-volking ? Samen met de ruim 50 deelnemers werd een stukje van die linie met krokussen aangeplant, net zoals op heel veel stukken van deze ruim 350 km. lange route. Maar ok was er aandacht voor oude gebouwen, als Aod Luus, Hovers Hof, Koelekapel en het Pruuse Huuske. Er deden nog enkele krasse dames mee, die zelf in hun tienerjaren gesmokkeld hadden ! Mooie verhalen, door een boeiend land-schap. Dank aan de leden van de werkgroep die hier weer veel tijd in gestoken hebben. Eine dikke merci Hilde van Dael, Frans Verhaeg, Jac van Melick en Gert van Elk.

Boomschijf geplaatst bij De Graven
In de buurt van de oude locatie van De Graven in de Heij, is in 2014 een boombrug over de A Beek gelegd. Een spannetje bruggetje over de grens, ter gedachtenis aan de pilotensmokkel in de 2e We-reldoorlog. Een schijf van die boom is nu geplaatst langs de Grensweg. Daarop zijn met bordjes ook bijzondere jaren zichtbaar gemaakt uit het leven van deze boom uit 1902. Vooral door het werk van Lei Brunenberg is deze stellage hier komen te staan. Als het geheel helemaal afgewerkt is, zullen we het op een passende wijze gaan “onthullen”. Tot die tijd kunt u er al naar kijken, en de route over de boom-brug, langs het herdenkingsmonument via een wandeling van 2 kilometer uit proberen.

Aanpak Kempenbroek blijft gemoederen bezig houden
In de krant van afgelopen week stond een kritisch stuk over de aanpak die gevolgd is bij de ontwikke-ling van het Kempenbroek. Van een project van bijna 30 miljoen euro gemeenschapsgeld, mag men toch een gedegen en onafhankelijke evaluatie verwachten. Daar heeft de Dorpsraad Stramproy, net als die van Altweerterheide en de Ecologische Werkgroep Weert Zuid op aangedrongen. Noodzaak daar-voor zijn de in onze ogen toch wel grote missers die hier gemaakt zijn. Zeker nu men recent begonnen is met het afsluiten van een weg (en daarmee een ruiterpad, fietspad en wandelpad) bleek dat het na-komen van afspraken wederom moeilijk is voor de natuurontwikkelaars. Ook zijn er toch weer aanvra-gen gedaan voor het plaatsen van roosters over de openbare weg, o.a. op de Pruiskesweg. Dit alles zonder enige vorm van overleg, terwijl alle betrokkenen weten dat dit gevoelig ligt bij de lokale partijen. Men lijkt het zo geprezen en beloofde lokale draagvlak toch weer grotendeels uit het oog te verliezen. Daarom ons signaal in de krant, en de oproep voor een spoedige evaluatie!

Bewegingen bij de Zoatmaale
De vastelaovundvereiniging De Zoatmaale is bezig met wisselingen van de wacht. Afgelopen vrijdag trad de nieuwe jeugdvorst Lars Haex al aan. Hij zal komend jaar als opperspreekstalmeester bij de Jeugdraod optreden. En hij zal zeker zijn woordje klaar hebben ! Komende zaterdag zal bij de grote Raod ook een vorstwisseling plaats vinden. Geert-Jan Kwaspen gaat het stokje, of liever de muts, overnemen van Frank Geelen. Dat gaat natuurlijk niet ongemerkt voorbij, en de Zaal zal vanaf 20.00 uur precies aandacht besteden aan deze bijzondere gelegenheid. Vorsten blijven in de regel een jaar of 15 op hun plaats zitten (kijk maar naar Frank, of Thieu diens voorganger). Daarom moeten we Geert-Jan meteen maar goed op weg helpen, en in de juiste richting zijn te krijgen… Of dat gaat lukken ?? Kom zaterdag maar kijken en luisteren, dan maak je het zelf mee. Het schijnt dat men met een klein feestje wil afsluiten….

Rooj Laeftj : de volgende stap
Nog maar anderhalve week, en dan gaan we met het volgende stuk van Rooj Laeftj aan de slag. Op zaterdag 24 november vanaf 14.30 uur worden concrete ideeën voor het vergroten van het leefplezier in Rooj ontwikkeld en uitgewerkt. Er is al veel opgehaald in de afgelopen weken, maar de kunst is om die ideeën van papier naar werkelijkheid te krijgen ! Wat zien we echt zitten ? Wie wil er mee doen ? Hoe pakken we het aan ? En dan : aan de slag … Voor creatieve mensen, mensen vanuit verenigingen, of gewoon iedereen met een goed idee en energie, is dit een unieke gelegenheid om in actie te komen. Zoek je hulp voor goede plannen ? Op zaterdag 24 november krijg je wellicht ondersteuning ! Als je jezelf nog niet hebt aangemeld, doe dat dan even. Voor de organisatie erg fijn om de opgaves af te stemmen op de catering (er is een afsluitend buffet) en de indeling van deze middag. Aanmelden kan via het onderstaande e-mail adres, op 06 – 150 359 70 of een briefje in de bus op Veldstraat 37. We hopen op net zo’n inspirerende bijeenkomst als op 25 oktober. En dat kan eigenlijk alleen als jij er ook bij bent !

Donkere Dagen Offensief
Vooral in donkere en gure tijden slaan inbrekers toe. Er is dan minder aandacht vanuit de buurt voor insluipers, dus die grijpen hun kans. Niet midden in de nacht, maar heel brutaal overdag, vaak bij schemerlicht of donkere uren. Daarom is er al enkele jaren een campagne om inwoners te wijzen op het gemak waarmee inbrekers of dieven hun gang kunnen gaan. Dit heet het Donkere Dagen Offensief.
Afgelopen week heeft de organisatie van de App-groep, samen met de politie hier ook in Stramproy aan gewerkt. Mede door de Buurt What’s App is het aantal inbraken in Weert sterk gedaald. In 2 groe-pen ging deze club op pad, om ter kijken of auto’s niet afgesloten waren, achterdeuren open stonden, garages en tuinhuisjes toegankelijk waren. En dat bleek inderdaad het geval…. Menig fiets, auto of duur gereedschap had zo mee genomen kunnen worden. Met de betreffende bewoners is vervolgens contact gemaakt, en het gesprek aangegaan om op inbraakpreventie te wijzen. Voor menigeen een echte eye-opener… Dus : sluit in donkere tijden deuren en auto’s af als de duisternis intreedt !
Dan blijft het inbraakpercentage in Rooj laag !