Untitled Document
Nieuwsarchief

EXTRA NIEUWSBRIEF ROOJ LAEFTJ
MAANDAG 24 DECEMBER 2018
Rooj Laeftj!
Oprichting Evenementen platform Rooj


Bij de eerste bijeenkomst van Rooj Laeftj! hebben we samen gedroomd over leefbaarheid en behoud van voorzieningen in onze Roojer gemeenschap. Daaruit volgde een 2e bijeenkomst waarbij de meest aansprekende thema’s in 5 werkgroepen zijn uitgewerkt.

Wij zijn met 6 enthousiaste personen de werkgroep “Same gruuëts belaeve”, met als hoofdthema evenementen. Binnen deze groep werd unaniem gekozen om een soort “evenementen raad” uit te werken voor afstemming en samenwerking bij het organiseren van activiteiten en evenementen. Onlangs heb-ben wij overlegd over de invulling van onze plannen.

Allereerst de naam.
We hebben gekozen voor Evenementen Platform Rooj. Dit is een zelfstandige werkgroep, die valt onder de Dorpsraad Stramproy.

Wat willen we bereiken?
Het doel van “Evenementen Platform Rooj” is informatie over activiteiten op langere termijn te verzamelen en te delen, om deze activiteiten beter op elkaar af te stemmen en om mogelijkheden te creëren voor samenwerking. De activiteiten dienen wel van enige omvang te zijn en georganiseerd door ver-enigingen, stichtingen en bedrijven in Rooj of de directe omgeving,

Hoe willen we dat doen?
We willen hiervoor een website met een agenda gaan ontwikkelen, die beperkt openbaar toegankelijk is. Degene die een activiteit meldt krijgt daarvoor ook iets terug! Op onze digitale kalender zullen defi-nitief gepland activiteiten voor iedereen zichtbaar zijn, maar gegevens van voorlopige plannen worden alleen gedeeld met partijen die op de betreffende datum of in het betreffende weekend een activiteit aanmelden. Voor het slagen van onze doelstelling is het noodzakelijk dat we in een zo vroeg mogelijk stadium van plannen voor een activiteit een bericht krijgen, zodat afstemming of samenwerking nog mogelijk is!

Voordat we daadwerkelijk bouwen aan een site en gegevens verzamelen, gaan we eerst aan de slag met de voorwaarden die we stellen aan een aanmelding van een activiteit, een gedragscode bij het gebruik, aanmeldformulieren etc. We streven ernaar om in de zomer 2019 de site in de lucht te hebben.

Help!
Vooruitlopend op het daadwerkelijke digitale platform hebben wij geconstateerd, dat wij binnen onze groep niemand hebben die de site zou kunnen beheren. Naast eventueel onderhoudswerk aan de site zou deze persoon ook (wekelijks) de aanvraagformulieren moeten verwerken. Het zou mooi zijn als deze persoon ook mee kan denken bij het inrichten van de site!
Lijkt je dat iets of ken je iemand daar mogelijk interesse in heeft? Meld je dan via info@dorpsraad-stramproy.nl.