Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 52
MAANDAG 31 DECEMBER 2018
Nieuwjaarsreceptie
Al meerdere decennia hebben we een traditie rondom nieuwjaar in Stramproy. Op de eerste dag van het jaar is er een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Stramproy. Van 12.00 tot 14.00 uur kan u elkaar ontmoeten in de Zaal aan de Mariastraat. De Dorpsraad zorgt voor een drankje en een hapje, en een enkele toespraak. Zo kunt u meteen met diverse mensen een praatje maken en elkaar gelukkig nieuw-jaar wensen. Daarnaast zal het Roojer Dorpsfonds hun premies voor verenigingen in 2019 weer bekend gaan maken. Daarmee zullen diverse verenigingen verblijd gaan worden met forse geldbedragen voor een (bijzondere) activiteit in het komende jaar. In totaal zal er zo ruim 8000 euro verdeeld gaan worden. Altijd spannend wie daar in de prijzen valt, en wat voor moois we in het dorp gaan zien in 2019. Zeker de moeite waard om de eerste dag van het nieuwe jaar mee te starten. U bent van harte welkom !

Oprichting Evenementen Platform Stramproy
Tijdens de bijeenkomsten van Rooj Laeftj bleek dat er behoefte was aan meer afstemming en onderlin-ge hulp bij (grotere) evenementen. Om daar invulling aan te geven is er een werkgroep aan de slag gegaan. Het doel van “Evenementen Platform Rooj” is informatie over activiteiten op langere termijn te verzamelen en te delen, om deze activiteiten beter op elkaar af te stemmen en om mogelijkheden te creëren voor samenwerking. De activiteiten dienen wel van enige omvang te zijn en georganiseerd door verenigingen, stichtingen en bedrijven in Rooj of de directe omgeving.
Deze werkgroep zal onder de Dorpsraad Stramproy gaan werken, en zo ook gefaciliteerd worden.
De werkgroep zal een website met een agenda gaan ontwikkelen, die beperkt openbaar toegankelijk is. Degene die een activiteit meldt krijgt daarvoor ook iets terug! Op de digitale kalender zullen definitief gepland activiteiten voor iedereen zichtbaar zijn, maar gegevens van voorlopige plannen worden alleen gedeeld met partijen die op de betreffende datum of in het betreffende weekend een activiteit aanmel-den. Voor het slagen van onze doelstelling is het noodzakelijk dat we in een zo vroeg mogelijk stadium van plannen voor een activiteit een bericht krijgen, zodat afstemming of samenwerking nog mogelijk is! Meer informatie zal verstrekt worden via de verenigingen en dit Blaadje. Als er nog een inwoner is met kennis van websites, en energie om het Evenementen Platform mede te bouwen en beheren : we horen graag van je !


Nieuwbouw Brandweer kazerne
Stramproy is al decennia gezegend met een “eigen” brandweerkorps. Voor de directe veiligheid is dat toch een meer dan prettig gevoel. Door een gemotiveerde groep vrijwilligers kan hulp verleend worden bij brand en ongevallen. Echter de kazerne was niet meer geschikt voor alle taken, en er is besloten dat er nieuwbouw plaats kon vinden op de plek van de oude kazerne. Verhuizen was niet opportuun, met name vanwege een aanwezig gasverdeelstation. Inmiddels zijn de oude kazerne en bijgebouwen ge-sloopt, en staat het frame van de nieuwbouw al. Op dinsdag 18 december werd gevierd dat het hoog-ste punt van de nieuwbouw bereikt was. Burgemeester Heijmans nam het officiële gedeelte voor zijn rekening. Daarbij werd ook toegezegd dat enkele afwerkpunten, zoals de keuken en de bestrating van het achterterrein in orde zou komen. “Als de nieuwbouw gereed is zal iedereen daar blij mee zijn, dat beloof ik”, aldus de burgemeester en inwoner van Stramproy. In het voorjaar 2019 zal de spiksplinter-nieuwe kazerne te bekijken zijn voor alle inwoners. En stichting Hartsafe zal daar ook nog gedenken dat ze een 15-jarig jubileum vieren !

Kerstverlichting in Stramproy
We hebben inmiddels de Kerstdagen er op zitten, en sluiten het jaar 2018 helemaal af. De wintertijd laat zich af en toe zien, bijv. met een witte (vorst) 2e Kerstdag. Korte dagen, de duisternis wint het van het licht. Mooi om dan te zien hoe de straten, de huizen het Kerkplein, en ook het nieuwe hofje bij het ter-rein van de Taphoeve verlicht zijn. Sfeervol, feestelijk en hartverwarmend. Zo wensen we u allen, als gezamenlijke Dorpsraad, een fijne jaarwisseling, en een nieuw jaar vol met geluk, gezondheid en het vermogen om gelukkig te zijn. Moge de activiteiten in het dorp en de onderlinge verbondenheid daar ook in 2019 een mooie bijdrage aan leveren ! Zalig Noewjaor allemaol.