Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 2
DINSDAG 15 JANUARI 2019
Nu we weer een beetje in het ritme van het nieuwe jaar gekomen zijn, beginnen ook de verenigingssei-zoenen weer te lopen. In deze weken van het nieuwe jaar gaat veel aandacht uit naar de Bonte Avonden van de Zoatmaale, en de Preensereceptie, komende zondag. Daar kunt u handen schudden met de nieuwe prinsen uit het dorp. Dat zijn prins Jop Stals, prinses Pam Aengevaeren, adjudant Stefan Seems en Marijn Weekers bij de grote raad. En bij de Jeugdraad Tuur Kirkels en jeugdprinses Minke Sniekers. Met die voorgangers zal het vast wel weer een gezellige en geslaagde vastelaoavundj wor-den. Kijk maar eens naar die familienamen : Stals, Aengevaeren, Seems, Weekers, Kirkels en Sniekers. Daar zit veel Roojer historie in. We kijken al uit naar de “machtsoverdracht” op zondag 3 maart. Als het nieuwe liedje van Men in Pek dan ook nog bekend gaat worden in heel Limburg, kan het allemaal niet meer op.

Dorpenoverleg STAS
Al sinds diverse jaren hebben de dorpsraden van Weert een onderling overleg. Swartbroek, Tungelroy, Altweerterheide en Stramproy vormen zo het STAS-overleg. Samen met gemeente, Punt Welzijn. Politie en Wonen Weert worden “dorpse thema’s” besproken. Die zijn vaak toch wat anders dan de the,a’s voor een stadswijk, als Leuken, Moesel of Fatima. Afgelopen week was dat overleg weer in Tungelroy. Er is gesproken over de opdracht aan woningcoöperaties om de klimaatdoelstellingen te gaan invullen. Ook de Roojer woningbouwvereniging St. Joseph heeft hier stevige ambities om het dorp CO2-neutraal te krijgen, in ieder geval daar flink op in te zetten. Door de gemeente werd het thema “nieuwbouw in de dorpen” besproken. Alle dorpen moeten leefbaar blijven, en overal zal ook gebouwd worden. In Stram-proy lopen nu plannen voor in totaal 83 (!!!) wooneenheden. Die zullen vast niet allemaal doorgaan, maar we denken dat we onze doelen van 50 huizen in 5 jaar hier wel mee kunnen invullen.
Vervolgens kwam de glasvezel ook ter sprake. Met name de andere dorpen willen die ook graag zelf in de dorpen krijgen, niet alleen “buitenaf”. Dat zal wellicht ook gaan lopen. Stramproy heeft al glasvezel, dus hier is in ons dorp al voorzien. Tot slot lichtte Punt Welzijn kort het thema “vergrijzing” in de dorpen toe, en komt er vanuit diverse instanties ook veel aandacht voor de thema’s “eenzaamheid” en “armoe-de”. Doel daarin is om ook in Stramproy zoveel mogelijk mensen te laten mee doen, en gebruik te laten maken van voorzieningen om uit armoede te komen. Als Dorpsraad willen dergelijke initiatieven graag zo veel mogelijk ondersteunen, en hulp bieden waar we dat kunnen !
Het volgende STAS-overleg is laat in het jaar in Altweerterheide.

“Naeve de kerk” rond af in Venlo
Nadat Frans Pollux in 8 dorpen in Limburg langs is geweest met zijn theatertour “Naeve de kerk” zal komende zondag 20 januari worden afgerond in het theater in Venlo. Een van de zaken zal een lied over deze tour worden, met een versie per dorp. Wat een mooie zesde show van de tour was het in oktober in Stramproy, met een lekkere volle zaal ! Mooie verhalen van mevr. Griet Heijkers en mevr. Aldje van de Ven, Nicole won het fantoomkienen en Pollux kreeg vocale hulp van de Mooshoofpaad-zengers ! De aanzet voor het liedje van Rooj was meteen gemaakt. Frans dacht al aan het thema “Hiej höldj ut op” voor Rooj. Komende zondag 20 januari om 16.00 uur is de eindshow in de Maaspoort in Venlo. Hoe zal Rooj het er in het lied van af brengen ? We zijn benieuwd !

Stramproyenaar in het nieuws
Deze week was er weer een inwoner van het dorp vrij prominent in het nieuws. Ralf Jansen van de JUMBO werd 2 pagina’s lang geïnterviewd door De Limburger. Daaruit bleek de enorme drive bij deze 38-jarige ondernemer. Samen met René Puts zorgt hij al jarenlang voor een supermoderne en succes-volle supermarkt in Stramproy. De rol daarvan in het dorp is groot, op allerlei gebied. Assortiment, openingstijden, (jeugd) werkgelegenheid, aantrekkingskracht, klandizie voor andere winkels, vrachtver-keer, koffietafel. Of de rol als ondersteuner en sponsor van activiteiten in het dorp. Niet niks wat de JUMBO allemaal doet met een dorp. Maar de ambitie van de ondernemers gaat verder. Inmiddels heb-ben ze al 7 broodjeszaken Subways, nemen ze in februari een 2e JUMBO over, en komen er restaurants op de Oelemarkt in Weert. En dat voor “een menneke dat als kleuter kassajuf wilde zijn”. Hier is een echte ondernemer aan de slag !