Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 4
DINSDAG 29 JANUARI 2019
Start van Buurt Preventie Team
In Stramproy is al enkele jaren een Buurt Whats App groep actief, op voordracht van de veiligheidsco-ordinator van de gemeente Weert. Deze groep kan elkaar snel waarschuwen, en bij verdachte situaties de politie waarschuwen. Verder doet die groep niets, het gaat om het snel inroepen van de sterke arm bij situaties die zich daarvoor lenen. Dat is in 2018 in totaal 5 keer gebeurd. Een verdergaande stap is de werkwijze van een buurt preventie team. Dat zijn mensen die in een kleine groep regelmatig verschil-lende routes lopen die een uur duren. Tijdens het lopen worden door de gemeente Weert beschikbaar gestelde hesjes gedragen en zaklampen gebruikt. Men kijkt rond naar onveilige situaties. Bijvoorbeeld niet afgesloten fietsen voor het huis, in auto’s zichtbaar materiaal dat tot diefstal kan uitnodigen, deu-ren die duidelijk openstaan, enzovoort. Na beëindiging van de ronde wordt er een rapportage opge-steld, die naar de wijkagent en de Beleidsadviseur Integrale Veiligheid & Leefbaarheid. Voor de rappor-tage wordt een standaardformulier gemaakt, zodat er eenduidige rapportages komen. Afgelopen don-derdag is besloten dat met een dergelijke groep begonnen wordt in ons dorp. Afgesproken is dat de eerste ronde wordt gemaakt op 28 februari vanaf 20.00 uur. De gemeente Weert houdt toezicht op deze groep, en zal worden gevraagd een flyer rond te sturen om het maken van rondes door het dorp opnieuw onder de aandacht te brengen. Daarmee kunnen mensen die aan degelijke activiteiten mee willen doen, zich alsnog aanmelden.

Vastelaovundj : activiteiten op meerdere fronten
De vorige week spraken we onze verbazing uit over het achterblijven van prinsenuitroepingen in Weert. Nou, dat hebben we geweten ! Sinds enkele dagen zijn in vrijwel alle wijken van Weert prinsen, ver-kusköp, Beesterböl, Brökwachters en Zweeloeere opgestaan. Die lezen onze berichten kennelijk héél goed. Alleen de oppermachtige Rogstaeker is er nog niet, die komt komende vrijdag pas tevoorschijn. Wel hebben we gezien dat er ook bij de “witte road” vastelaovundjvereiniging Ram aane Pin, een nieu-we prins verschenen is. Naast Job 1 kent deze groep nu ook Rens 1 als prins voor dit jaar. Tot onze vreugde werd dat duidelijk gemaakt bij de rotonde, waar het bord met Rens en de regenboogvlag werd opgehangen. Overigens moet je niet denken dat zo een prins vervolgens als een vorst gaat regeren over zijn rijk. Nee, de Roojer prinsen blijven gewoon meedraaien in het verenigingsleven. Zo zagen we Jop afgelopen zaterdag weer druk bezig met het ophalen van oud papier voor KVW. Rens is daar ook regelmatig te zien. Kijk, zo doen Roojer Prinsen dat !

Stramproy in het nieuws
Deze week was er weer een item uit Stramproy in het nieuws. Dat was de vraag wie nu eigenlijk de be-vrijders van Stramproy waren, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De discussie daarover loopt al enige tijd, en komt neer op de mogelijkheid voor Brigade Piron (visie 1) of het Engelse leger (visie 2). Vertegenwoordigers van beide eenheden zijn kort voor / na de bevrijding hier in het dorp geweest. Complicerende factor is bovendien dat de Brigade Piron, een Belgische eenheid, gekleed ging in En-gelse uniformen. Dan is een vergissing snel gemaakt. Een andere complicerende factor is tevens dat het niet geheel duidelijk is wanneer je het stempel “bevrijder” mag gebruiken. Is dat de eenheid die ge-vochten heeft ? Of de eerste soldaat die hier het dorp betrad ? Of de eenheid onder wiens gezag het gebied viel tijdens de bevrijding. Ongetwijfeld zal hier door de deskundigen nog een en ander worden uitgezocht, voordat we 75 jaar bevrijding gaan herdenken in september 2019.