Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 5
DINSDAG 05 FEBRUARI 2019
Activiteitenbudget 2019 weer beschikbaar
Als Dorpsraad stellen wij alles in het werk om de leefbaarheid van Stramproy zo optimaal mogelijk te houden. Vaak door partijen bij elkaar te brengen, of door tradities in stand te houden. Voorzieningen in het dorp behouden, en waar mogelijk mee te draaien in de ontwikkelingen in het land en de wereld. Maar ons motto is ook : denk groot maar doe klein. Vooral dus goede dingen in het dorp zelf oppak-ken, de wereld verbeteren is wat moeilijker. En vaak zien we dat er veel mensen heel goede ideeën hebben voor Stramproy. Door de gemeente Weert is daarvoor aan de gemeenschap Stramproy een bedrag van 1900 euro per jaar beschikbaar, voor kleine lokale initiatieven. Dat heet het activiteitenbud-get. Ook in 2019 is er weer een aardig potje voor goede plannen, dat via de Dorpsraad verstrekt mag worden. Heb je een goed plan ? Meldt je bij ons, en wellicht kunnen we je ondersteunen met een bij-drage, of een goed netwerk in het dorp ! Zowel voor particulieren als verenigingen is deze mogelijkheid aanwezig, zo lang het idee maar ten goede komt aan het algemeen belang van Stramproy. Kom maar op met je idee, wij doen graag mee !

Match Tea
We lazen over een bijzonder en prachtig initiatief van een groep meiden uit Stramproy. Zij organiseren voor de tweede keer een zogenaamde Match Tea, een high tea voor een goed doel. Daarmee wordt geld ingezameld voor een organisatie die stamceldonoren registreert. Stamcellen zijn vaak nodig als behandeling voor ernstig zieke patiënten, maar kosten de donor ook veel energie. Bovendien moet er ook een precieze match zijn tussen donor en ontvanger, en deze organisatie zoekt naar die juiste match. Aanleiding voor de meiden was leukemie bij hun vriendin Janne, die ook een beroep moet doen op deze stamceltherapie. En haar maatjes wilden haar hier zoveel mogelijk bij helpen. Dit fantastische initiatief verdient veel aandacht. Daarom willen wij er ook aandacht aan besteden. Kijk voor meer in-formatie op www.matchtea.nl . Dames : hartverwarmend goed bezig en veel succes met jullie actie.

Gruuëts gaat weer van start op 9 februari
De Zoatmaale organiseren weer een groot feest op zaterdag 9 februari aanstaande. Voor de Vasten-laovundvierders een happening waar ze bij moeten zijn. Met diverse artiesten en een live-orkest zal gezorgd worden voor een optimale sfeer in de Zaal vanaf 20.00 uur. Prins Job en prinses Pam zullen daar hun beste beinke veur zetten. Wil je er bij zijn, haast je dan want de vorige edities waren geheel uitverkocht. En dit jaar gaan de geruchten dat de Bokkeriejers van de overzijde van de beek ook mas-saal dit feest komen opvrolijken.

Stramproyenaren in het nieuws
Recent kregen we een vraag of we ook slecht nieuws van Roojer minse gaan doorgeven. Nou, dat lijkt ons om een aantal redenen niet nodig. Dat is er niet zoveel (?) en bovendien weten jullie dat al meteen. Slecht nieuws gaat nu eenmaal snellen dan goed nieuws. En je zou soms door de nadruk op slecht nieuws vergeten dat we het hier samen best goed hebben ! Daarom lees je vaak veel goed nieuws over Rooj ! Deze keer lazen we een interessant stuk in het Weert Magazine van een ras-roojer : Door Cree-mers- Kwaspen. Door vind “niks zoee interessant as minse !”, en daar kunnen we het helemaal mee eens zijn. Ook zagen we dat Door de Weerter mensen een hart onder riem stak, en het Weerter Maga-zine prees om inhoud, vorm en aandacht voor lokale mensen. Ook de oproep om vooral dingen samen te doen en op te lossen spreekt ons erg aan. We hebben daarom besloten dat Door samen met de Roojer minse aane gang moet blijven. Same kinne wea alles ! Zoals een aardig Blaadje Stramproy ma-ken iedere week……