Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 11
DINSDAG 19 MAART 2019
Brandweer Stramproy
De afgelopen week werd weer eens duidelijk dat we in Stramproy erg blij mogen zijn met een eigen vrijwillig brandweerkorps. Allereerst was er sprake van een stevige storm afgelopen zondag. Diverse bomen en daken liepen forse schade op. De brandweer was direct ter plekke, en hielp wegen open te houden en gevaarlijke situaties op te lossen. Ook de dikke boom bij het Beele Erkfe ging voor de vlak-te. Vervolgens was de brandweer snel ter plekke bij een snel uitslaande woningbrand in de Klemmen-straat op maandag. Door adequaat optreden werd de brand snel geblust, en kon de toch al forse schade verder beperkt worden. En dat door een gemotiveerde groep vrijwilligers, die ook nog prijzen op het vakgebied weet te halen, zoals recent op de AWBC-wedstrijden. We zien ook dat de nieuwe kazerne gestaag vordert, zeker nu de nieuwe glazen voorgevel geplaatst is, en de beklinkering gelegd is. Over enkele weken zal dit pand ook in gebruik genomen worden. De officiële opening zal de ko-mende maanden ook zijn beslag krijgen, en kan het hele dorp de kazerne gaan bekijken. Wij zijn in ieder geval blij met “onze” vrijwillige brandweer !

Rooj Laeftj : een tussenstand
De afgelopen week hebben we weer stappen gezet in de 5 projecten van Rooj Laeftj. Allereerst was er een vergadering van “verenigingen”, met “communicatie” en “evenementen”. Daarbij bleek dat er binnen een aantal verenigingen (Da Capo; Brevendia, Tennisclub, Stichting Leefbaarheid, Hartsafe, Schutterij Antonius en de Dorpsraad) al met goede interne ontwikkelingen olv Daniëlle Remy) aan de slag zijn of gaan. Daarbij wordt bekeken wat de vereniging wil bereiken, welke kansen en bedreigingen er zijn, om zo sterk de toekomst in te gaan. Verenigingen die dit al gedaan hebben zijn erg enthousiast over de uitkomsten, het helpt erg om samen weer de beste weg te vinden. Dit zal ongetwijfeld een vervolg krij-gen. Daarnaast is de werkgroep “evenementen” bezig met het goed afstemmen en ondersteunen van evenementen in Stramproy. De werkgroep “communicatie” ontwikkeld een digitaal systeem om zicht-baar te maken wat er allemaal in Rooj aanwezig is, met een apart nieuws-item. Mogelijk wordt dit zelfs een nieuws-app voor op mobiele apparatuur. Alle verenigen en deelnemers aan de twee thema-dagen zullen binnen enkele weken uitgebreid geïnformeerd worden over de bereikte resultaten tot op heden.

Rooj Laeftj : gesprek met de wethouder
Ook binnen de gemeente Weert was er veel waardering voor de ontwikkelingen in Rooj Laeftj. De wet-houder Tessa Geelen werd door ons bijgepraat, en we hebben ook om samenwerking gevraagd. De gemeente Weert wil graag dat de burgers en verenigingen zelf zoveel mogelijk oppakken en uitvoeren. Als de goede dingen door de lokale bevolking zelf kunnen worden bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd, is dat heel goed voor alle partijen. Op die wijze wordt de leefbaarheid optimaal bevorderd. En dat ge-beurd regelmatig in ons dorp, aldus de wethouder. Ook dit initiatief is een goed voorbeeld van zelfred-zaamheid. De afspraak is gemaakt om hierin dan ook zoveel mogelijk samen te werken.

Taurossen blijken niet ongevaarlijk
Afgelopen weekend bleek dat in het natuurgebied Maashorst, tussen Oss en Uden twee wandelaars gewond zijn geraakt na een confrontatie met taurossen. De beheerder ARK heeft gemeld dat de wan-delaars naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bewuste taurossen zijn afgevoerd. Wat ons opviel was dat ARK aangaf erg verrast te zijn door het gedrag van deze runderen. Toch is dat precies de bood-schap die hier in het Kempenbroek al 7 jaar lang is overgebracht aan ARK, tijdens het overleg met de lokale mensen. Taurossen zijn prachtige dieren, zeker als er ook nog kalveren bij lopen. Maar het zijn en blijven warmbloedige, wilde dieren, die hun gebied zullen blijven verdedigen. Daardoor is de combi-natie met recreanten risicovol, zoals we ook in ons eigen Kempenbroek hebben ervaren. Ook hier zijn ongevallen geweest, bijna ongelukken en moesten tientallen dieren vanwege hun gedrag worden afge-schoten. Hoezo : “verrast” ?? Of gewoon een heel slecht danwel selectief geheugen ?? Wij zijn blij dat deze dieren in Stramproy zijn vervangen door koudbloedigen, en hopen eigenlijk nog op de terugkeer van de lokale koe in de wei !