Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 13
DINSDAG 02 APRIL 2019
Goede Doelen Collecte gaat van start
De komende week zal in Stramproy gestart worden met de Goede Doelen Collecte. Huis aan huis zul-len enveloppen en invulformulieren worden verspreid tussen 4 en 6 april. U kunt zo uw gift voor de gezamenlijke goede doelen in een keer doneren, in plaats van voor elk doel afzonderlijk de deur open doen. Op het invulformulier kunt u aangeven welk bedrag voor welk goed doel bestemd is. Hoeft niet, mag wel. Wij wensen alle goede doelen veel succes met hun actie, en de collectanten een plezierige rondgang van 8 tot 14 april.

Wandeling door de Roojer buitengebieden : Sjans-wandeling op 14 april
Rooj heeft heel mooie buitengebieden. Vaak genoemd als mooiste plekje, of stukje trots van de inwo-ners. En dat is heel begrijpelijk, want Rooj heeft echt mooie wandelpaden door de omringende natuur. Als u dat ook zelf wilt ontdekken, en eens op plekken komen waar u wellicht al lang niet meer geweest bent, of misschien nog wel nooit : ga dan mee met de wandeling op zondagmiddag 14 april ! De werk-groep heeft de Sjans-wandeling dan voor de tweede keer op het programma staan. De wandeling al-leen is al de moeite waard, maar de verhalen over wat er allemaal gebeurd is maken het onvergetelijk. Start bij Pierkes, duur ongeveer 2 uur. U krijgt een verhaal van de galg, het ontginnen en de 2e Wereld-oorlog te horen, en nog veel meer….

Roojenaar in het nieuws : Richard de Hoop
En jawel daar is er weer een, een BR (Bekende Roojer), zeker na de publicatie in de Limburger. Richard de Hoop woont al 25 jaar in Stramproy, maar is een geboren Wieerter jongen. Zeer bekend van zijn hilarische optredens bij Kinder Vakantie Werk, en later bij Maestro van de Fanfare St. Willibrordus. Ook beroemd van zijn workshops met Roojer verenigingen, waarbij duidelijk werd dat er verschillen zijn tus-sen mensen, iedereen heeft zo zijn eigen talenten. En dat juist door die verschillen het geheel beter, mooier en harmonieuzer kon worden. In een zeer openhartig interview laat Richard kanten van hem zelf zien die niet iedereen kende. Hoogte- en dieptepunten worden gedeeld. Eerlijk, kwetsbaar, maar ook energiek, en stuiterend van creativiteit. Rooj geniet regelmatig van die deze “Hoop-volle” kerel !

Bestemming WBM-gebouw : de kaarten op tafel
Het rumoer in het dorp neemt toe, en het gestuntel van de gemeente in de zaak van de arbeidsmigran-ten wordt steeds groter. De krant stond en staat er bol van de laatste weken. Op maandag 1 april (!!) is de voorlichtingsbijeenkomst voor de omwonenden over het plan met het kantoor van de WBM. Onder-nemer Tim Clement uit Weert wil hier 204 arbeidsmigranten gaan huisvesten, voor (tenminste) de ko-mende 10 jaar. Dat plan gaat (te) waarschijnlijk voor (te) grote overlast zorgen in de buurt, het dorp en op het Industrieterrein. De groep is gewoon te groot, en komt op te kleine afstand van bewoners en dorpskern te wonen. Wij voorzien amper binding met het dorp, dat slechts als leef- en slaapplaats zal gaan fungeren. Géén integratie, wel overlast. Overlast is niet te voorkomen in een dergelijk grote groep, amper op het terrein zelf, maar zeker niet in de directe dorpsomgeving. Na overleg met de om-wonenden, heeft de Dorpsraad besloten een eigen plan te lanceren, meer gericht op andere grote woonbehoefte in het dorp. Jeugd, starters, of andere “tijdelijk” woningzoekenden, die in appartementen of studio’s in het gebouw terecht kunnen. Twee of één bewoner op een kamer, in plaats van 4. Voor ons een win – win situatie. Misschien was de vestiging van bedrijven of een bedrijfsverzamelgebouw op deze locatie nog beter, maar de markt heeft dat niet ingevuld in de afgelopen 7 jaar. Zo lang staat het gebouw namelijk al leeg. Arbeidsmigranten moeten fatsoenlijk gehuisvest worden, maar Stramproy doet daar nu al veel aan. Overigens zit er een groot verschil tussen de tellingen van het CBS (840) en de gemeente zelf (320). Overigens kregen we beide getallen van de gemeente zelf.. In het nieuwe plan staat dat bij de (boeren)bedrijven in het buitengebied ook 30 migranten mogen worden gehuisvest. Daar waar ze werken ook kleinschaliger huisvesten. Dat lijkt ons een goed plan, met weinig overlast.
In deze week zullen de partijen die tot nu toe hun kaarten tegen de borst hielden, openheid van zaken moeten gaan geven. Wil de ondernemer echt serieus naar ons alternatief kijken ? Wil de gemeente meedenken, of leiden de talrijke nederlagen in dit dossier tot volledig negeren van de klachten van de buurt en het dorp ? Kan de gemeenteraad hier nog enige invloed uitoefenen, of hebben ze zichzelf buiten spel gezet met het unanieme raadsbesluit van 19 december 2018 ? Worden we hier voor een voldongen feit gesteld, of wordt de mening van de bevolking serieus genomen ? Het zal de week wor-den van kleur bekennen….. En dan nog even dit : we hebben het hier over arbeidsmigranten die hier komen om te werken, en zo hun en onze economie in stand houden. Mensen die op een waardige wijze moeten behandeld in werk, wonen en voorzieningen. We zien in discussies dat sommige sprekers en schrijvers (internet) het respect en fatsoen verliezen. Daar willen wij graag afstand van nemen, en we roepen iedereen op om op basis van argumenten en inhoud een beschaafde discussie te voeren. De Dorpsraad zal na het overleg van 1 april beoordelen welke kant het op lijkt te gaan, en steeds keuzes maken voor een leefbaar Stramproy !