Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 14
DINSDAG 09 APRIL 2019
Goede Doelen Collecte : deze week ophalen collectezakjes
De komende week zullen in Stramproy de zakjes met inhoud worden opgehaald van de Goede Doelen Collecte. Huis aan huis zijn enveloppen en invulformulieren verspreid tussen 4 en 6 april. U kunt zo uw gift voor de gezamenlijke goede doelen in een keer doneren, in plaats van voor elk doel afzonderlijk de deur open doen. Op het invulformulier kunt u aangeven welk bedrag voor welk goed doel bestemd is. Hoeft niet, mag wel. Wij wensen alle goede doelen veel succes met hun actie, en de collectanten een plezierige rondgang van 8 tot 14 april.

Wandeling door de Roojer buitengebieden : Sjans-wandeling op 14 april
De verborgen geschiedenis van het grensdorp Stramproy staat op zondagmiddag, 14 april centraal tijdens een historisch ontdekkingstocht. De galg van Rooj, de verborgen geschiedenis van de schans, smokkel en de Dodendraad. Maar ook de stormachtige ontwikkeling van het grensdorp in het tweede deel van de vorige eeuw tot ‘de Parel van Limburg. Het komt allemaal aan de orde tijdens een bijzonde-re erfgoedtocht langs ‘nagenoeg vergeten grensgevallen’. Vertrek 13.30 uur bij Landgoed De Sjans – Boerderij Pierkes Molenbroek.. De tocht is 5.7 Km en voert deels over onverharde paden. De grens-dorpen Stramproy, Molenbeersel en Haler kennen een lange, boeiende geschiedenis, deels afleesbaar aan de ooit spaarzame verbindingen en het afwisselend groen. Een deel van dit verhaal is nog altijd afleesbaar tussen de droge en natte delen, de grote pioniersontginningen en het oude, besloten klein-schalig landschap met houtwallen en akkers. Maar het verhaal van een gebied zit ook in de zaken die we passeren zonder op te merken. De grote hoofdverbinding van Rooj met Venlo, Keulen en Antwer-pen is nu een doodlopende zandweggetje. Van een ‘bergske’ waar de galg stond. De ‘Spitse Paol’ waar de grenzen van de Drie Eygen samenkwamen.

Roojenaar in het nieuws : Joost Snijders, met winnend Paasbrood
En jawel daar is er weer een, een BR (Bekende Roojer), zeker na weer een publicatie in de Limburger.
Joost vanne Bekker Snijders doet zijn naam nogmaals eer aan. Na diverse prijzen voor brood en vlaai, scoort Joost nu het allerbest met zijn paasbrood. Op de recente wedstrijd werd bakkerij Snijders daar Nederlands kampioen mee ! Dus het allerlekkerste paasbrood is bedacht, gemaakt en wordt verkocht in Rooj ! Of was het toch Thorn ?? Allebei dus ! Joost, en alle medewerkers : proficiat met deze prach-tige prijs. Wij zullen weer van al dat heerlijks kunnen gaan genieten met de Pasen.

Einzelgänger-optocht met Roojer deelnemer
De Einzelgängeroptocht vond in 2019 plaats in Geijsteren (gemeente Venray). CV de Keieschieters heeft de Provinciale optocht voor einzelgängers, éénlingen en faatse georganiseerd. Van de bijna 100 deelnemers, was er ook een bekende Roojer carnavalist aanwezig : Raimond Charlier. Met zijn creatie “Ich vinj d’r gein böl aan”, deed hij mee aan deze kleurige en humoristische optocht. Live te zien op L1, waar ook zijn fans regelmatig in beeld waren. Ook hier weer Roojer inbreng, goed bezig Raimond !

Uitgeklede BMW teruggevonden op Roojer Heij bij Zevensprong.
De afgelopen week werd een gestripte BMW uit het Duitse Ludwigsburg terug gevonden in het natuur-gebied bij het Vosseven. Gestolen in Duitsland, en geheel gestript in Stramproy, om de dure onderde-len er uit te halen. Het restant bleef achter, en kon door de gemeente worden opgeruimd. Toen dat bekend werd, wisten enkele oudere inwoners nog een soortgelijk verhaal naar boven te halen. Want ook al ruim 40 jaar geleden speelde er zo iets. Via "inside" informatie is inmiddels bekend dat het in 1976 ging om een blauwe Opel Cadet van 1965. Jongens hebben de wagen als "crossauto" gebruikt, in het toen nog vrij lege gebied van het Vosseven. Uiteindelijk is tegen een boom gereden (zoals in krantenartikel van 8 september 1976 staat) maar hadden ze de hele zomer (van mei tot augustus) ple-zier gehad van de auto. Toen die het niet meer deed hebben ze de auto "begraven" maar wel nog eerst de achteras verkocht. L’Histoire ce repete…..

Bestemming WBM-gebouw : de kaarten liggen nu op tafel
Het rumoer in het dorp neemt toe, en het gestuntel van de gemeente in de zaak van de arbeidsmigran-ten wordt ook deze week weer groter. De krant stond en staat er bol van de laatste weken. Op maan-dag 1 april (!!) was de voorlichtingsbijeenkomst voor de omwonenden over het plan met het kantoor van de WBM. Ondernemer Tim Clement uit Weert wil hier 204 arbeidsmigranten gaan huisvesten, voor (tenminste) de komende 10 jaar. Dat plan gaat naar mening van velen voor grote overlast zorgen in de buurt, het dorp en op het Industrieterrein. De groep is gewoon te groot, en komt op te kleine afstand van bewoners en dorpskern te wonen. Echter : de gemeente Weert wil het plan doorzetten, en de on-dernemer gaat het dan ook gewoon doen. B&W gaven aan een verschil van mening met de buurt en de Dorpsraad te hebben over de te verwachten overlast. Ook het alternatieve plan werd niet als een op-lossing gezien, wellicht levert het gewoonweg minder geld op voor de ondernemer. Daarmee lijkt een laatste kans om dit plan van tafel te krijgen, bij de gemeenteraad te liggen. Er waren 7 raadsleden bij de bijeenkomst, en zij hebben met eigen ogen gezien hoe de overlast bij de directe buren leeft. Op woensdag heeft de Dorpsraad een brief gestuurd naar alle raadsleden, met de oproep om naar de specifieke situatie van het WBM-gebouw te kijken. Op papier ligt het gebouw op het industrieterrein, maar in feite is het aan twee zijden aangesloten op een woonwijk. Dat is toch niet de bedoeling ge-weest bij het aannemen van de Nota over Huisvestiging Arbeidsmigranten op 19 december 2018. We hebben alle raadsleden aangesproken om hier hun verantwoordelijkheid te nemen, en de situatie ter plekke goed te overzien. De eerste signalen die we terug krijgen, geeft aan dat de Roojer raadsleden niet gevolgd worden in hun argumenten om van het plan af te zien De meerderheid in de gemeenteraad lijkt het voorstel toch te gaan aanvaarden, en B&W hier geen strobreed in de weg te gaan leggen. Het heeft allemaal wat trekjes van de Brexit : een slecht besluit, maar niemand krijgt het nog van tafel…. Onbegrijpelijk, onjuist en onacceptabel ! Krijgen we hier een gratis en duidelijk stem-advies voor de volgende verkiezingen ??
De Dorpsraad roept daarom iedereen op om in verzet ter komen tegen de voorliggende plannen, en beveelt de petitie van de Buurtbewoners van harte bij u aan. Via https://www.petities24.com/voorkomen_van_huisvesting_arbeidsmigranten_industrieweg_stramproy of via facebook kunt u deze ondertekenen, en wellicht zal deze ook op papier aanwezig zijn, bijv. bij de voorlichtingsavond die nog in de Zaal zal volgen voor alle inwoners van Stramproy. Datum is nog niet bekend. Ook zoeken we steun bij andere wijk- en dorpsraden in Weert, die ook weinig begrip hebben voor de plannen en de communicatie er om heen. Wij zullen steeds keuzes maken voor een leefbaar Stramproy, en die leefbaarheid komt hier zwaar onder druk te staan !