Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 24
DINSDAG 18 JUNI 2019
Info-avond over bouwen in Stramproy op 25 juni
Als Dorpsraad maken we ons al lange tijd hard voor nieuwbouw in Stramproy. Het concrete doel was om 50 nieuwbouwhuizen te realiseren tussen 2018 en 2023. Tot onze vreugde komen nu diverse initia-tieven daadwerkelijk op stoom. Om u allen bij te laten praten over plan Lambroek, plan oude DA, plan bakkerij Hendrikx, plan Burg. Smeijersweg (naast parkeerplaats voetbalvelden) of een langere termijn plan voor het centrum van Stramproy, komt er een informatie-avond. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 23 juni, in de Zaal in Stramproy. Zeer interessant voor mensen die zelf willen bouwen, of kopen. Ook als je denkt aan doorschuiven van de ene naar de andere woning. Kortom, eigenlijk voor heel veel mensen zal er relevante informatie te halen zijn, bij de initiatiefnemers rondom de aangehaalde bouw-planen. Want die komen hun ideeën toelichten op 25 juni in de Zaal.

Kledingbeurs heeft verrassing voor de Jeugd Dorpsraad
Afgelopen week bracht een delegatie van de Kledingbeurs een bezoek aan de vergadering van de Jeugd Dorpsraad. Dat was een verrassing voor iedereen, want er moest immers gepraat worden over de escape-rooms die de Jeugd Dorpsraad aan het maken is. Echter Anouk Venmans en Ria Creemers hadden ander belangrijk nieuws. Elk jaar organiseert men een Kledingbeurs, waar zeer bruikbare kle-ding voor spotprijsjes verkocht wordt. Telkens steunt men met de opbrengst een lokaal goed doel. En dit jaar was dat de Jeugd Dorpsraad. Wat een ontzettend aardig gebaar, en wat een fijne financiële steun voor deze actieve jongeren. Onze hartelijke dank voor deze blijk van vertrouwen en steun voor onze Roojer Jeugd Dorpsraad. Daar zullen ze vast weer iets moois mee kunnen gaan doen.

Evaluatie over het Kempenbroek komt er (eindelijk !) aan
Na vele jaren werkzaamheden in het buitengebied, en de ontwikkeling wat men Kempenbroek is gaan noemen, komt er nu een evaluatie van dit provinciale project. De afgelopen week hebben de Dorpsra-den van Altweerterheide en Stramproy hier afspraken over gemaakt met de provincie Limburg. Inmid-dels heeft ARK de financiële oplevering van dit project afgerond, incluis een accountantsverklaring. Nu zal er een meer inhoudelijke evaluatie plaats gaan vinden met de omgeving, om te kijken wat dit project aan sterke en verbeterpunten heeft gebracht. Wat heeft het plan uiteindelijk gebracht voor de dorpen hier ? Liggen er nog open eindjes ? Afgesproken is dat diverse partijen een schriftelijke evaluatie krij-gen, soms met een interview, door een onafhankelijke deskundige. Als Dorpsraad zullen we ook mee-doen met die enquête, en we beraden ons nog op de wijze waarop we die, samen met u, gaan invullen.

Stramproyenaren in het nieuws ?
Deze keer hebben we weer een inwoner uit Stramproy gevonden die in het nieuws waren. Deze keer willen we Koen Levels onder jullie aandacht brengen. Koen is de zoon van Ans en Jan Levels. Koen is ThermoPhysiologist en doet onderzoek naar prestaties van topsporters in (extreem) hoge temperaturen. Hij is o.a. verbonden aan het NOC-NSF. Hij is lid van het begeleidingen team van de Nederlandse roei-ploeg, die in voorbereiding is op de Olympische spelen in Tokio volgend jaar. We kregen twee links met meer info over hem en zijn werkgebied. Het is een artikel in De Volkskrant. Recentelijk was hij ook na-drukkelijk in beeld in een item bij Nieuwsuur. Dat is de tweede link. Link naar artikel Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/sport/in-de-klimaatkamer-van-papendal-bereiden-sporters-zich-voor-op-de-temperaturen-in-tokio~b523a165/ Link naar uitzending Nieuwsuur: https://nos.nl/artikel/2286626-hitteplan-moet-roeiers-gekoeld-aan-olympische-start-brengen.html Als we in Tokio dus roeimedailles gaan winnen heeft dat mogelijk te maken met de wijze waarop deze topsporters met de hitte in Japan weten om te gaan. En dan is Koen ook een beetje winnaar ! Mooi deze Roojer inbreng in de topsport !