Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 32
DINSDAG 13 AUGUSTUS 2019
Misleidende brief over “Buurt App”
De afgelopen week viel er op diverse adressen in Stramproy een brief in de bus van “Nextdoor”. Daar maakt men reclame voor een buurtapp voor het delen van lokale tips, oppas en veiligheid in de buurt.
Nu hebben we in Stramproy al een Buurt-App, ondersteund door de gemeente en politie, dus dit was een vreemd bericht. We hebben uitgezocht wat hier aan de hand is, en willen u waarschuwen voor deze brief. Dhr. Marco van Daalen, uit de Hoppertstraat, die genoemd wordt in de brief, is gebeld, en geeft aan dat hij er een beetje ingeluisd is. Wie lid is van Nextdoor krijgt dan de uitnodiging om anderen uit te nodigen. Eén keer op de knop gedrukt en Nextdoor gaat mails en brieven versturen uit jouw naam. Maar iedereen die lid is geeft al toestemming om zijn of haar gegevens te gebruiken, je betaalt met je privacy, net als bij Facebook.Bij de klachten die overal in Nederland opduiken, wordt ook vaak gesteld dat Nextdoor dat ongevraagd (dus zonder toestemming) zou doen. Op internet zijn er diverse berichten te vinden over “Nextdoor”. Nextdoor is een sociaalnetwerksite speciaal voor buurtbewoners onderling met een app voor op de smartphone. Nextdoor is een commercieel Amerikaans bedrijf met een filiaal in Ierland speciaal voor de Europese markt. Het bedrijf is in 2011 opgericht door Nirav Tolia in het Amerikaanse Silicon Valley. Uiteindelijk wil men geld verdienen met deze zaken, vooral door te hande-len met jouw gegevens. Lees eerst maar eens op internet wat er speelt, zoals bij Hart van Nederland, Radar of politie en gemeentes.

Roojer koffietafel
Op vrijdag 6 september 2019 organiseren De Dorpsraad en het Sociaal Platform een speciale koffieta-fel voor inwoners van Stramproy. Deze is ook nog eens gratis voor iedereen ! Deze vindt plaats in Gemeenschapshuis De Zaal en duurt van 12.00 u.-15.00u. Het doel van deze bijeenkomst is een gezel-lig samenzijn voor al onze dorpsbewoners, jong en oud, waarbij speciaal uitgenodigd worden degene die:
• een lichamelijke beperking heeft
• zich eenzaam voelt
• financieel een moeilijke tijd door maakt
• er alleen voor staat.
Indien nodig kan er voor aangepast vervoer worden gezorgd maar u dient dit wel duidelijk te vermelden op een invulstrook, bij een folder die de komende week in uw brievenbus valt. (o.a. rolstoel of rollator) Via deze folder kunt u zich aanmelden, en bent U allen van harte welkom. Door deze opgave weten we dan hoeveel mensen we kunnen verwachten op 6 september. Zeker de moeite waard, want u krijgt een heerlijke koffietafel voorgeschoteld, en het kost u helemaal niets ! Meldt je wel aan voor 1 september of via de mail zodat het voor ons duidelijk is voor hoeveel personen wij graag de tafel mogen dekken.

Inzameling schoon plastic voor kunstwerk
We hebben al eerder gemeld dat er dit jaar een editie van de Kunstroute “Mooi Rooj” zal plaatsvinden op zaterdag 24 en zondag 25 augustus. Dat wordt een heel weekend met leuke activiteiten. Één daar-van is het ter plekke maken van een kustwerk van schoon kunststof. En daar heeft men veel kunststof nodig, denk aan flessen, bekers, flacons. Inleveren kan komende vrijdag 16 augustus bij het leeg-staande winkelpand op het Kerkplein, tussen 09.30 en 12.00 uur, en tussen 15.00 en 17.00 uur.

KVW met spectaculaire week in het nieuws
Kinder Vakantie Werk was de afgelopen week weer goed bezig in Stramproy. Met veel inzet werden spellen gespeeld, met water gegooid en redde de brandweer een echte prinses op het Kerkplein. De kinderen en de leiding heeft volop genoten. Op vrijdagavond volgde een leuke en grotendeels droge Kinderkermis. Na de spectaculaire afsluiting voor de leiders op zaterdagavond, is KVW 2019 weer voorbij. Alle leiders, posten en helpers verdienen een dikke merci, dus die willen we ze graag van harte geven ! Er staan twee uitgebreide artikelen over KVW 2019 op Weert de Gekste, met de nodige mooie foto’s.

Boombrug
Iets minder spectaculair, maar toch ook zeer de moeite waard, is een oversteek te voet van de grens met België. Dat kan op een prachtige manier via de boombrug in de buurt van De Grave. Daar werd de afgelopen week de laatste hand gelegd aan een schijf van de boombrug, waar alle relevante jaartallen in zijn aangegeven. De boom heeft zowel de eerste als de tweede wereldoorlog meegemaakt, en is in 2014 geveld langs de Zuid Willemsvaart. Nu verbind hij Nederland en België, Rooj en Molenbeersel. En dat is een mooi onderdeel van een wandeltocht daar. Met het plaatsen van een dak boven de boom-schijf is ook dit project helemaal afgerond. Met dank aan Heemkundevereniging, Dorpsraad en vooral Lei Brunenberg en Koen Stals.

Iets voor zondagmiddag….
Ook nog heel bijzonder : de nieuwe zorgboerderij “Ieëmeshof” aan de Lochtstraat 12 zal op zondag 18 augustus, van 14 tot 17 uur een open dag houden. Daar kan je met eigen ogen kijken naar deze specia-le en bijzondere vorm van opvang voor mensen, die dat precies nodig hebben. Het gaat om een klein-schalige dagopvang voor jeugdigen, die dit (even) nodig hebben. Nieuwsgierig ? Zondagmiddag kan je er terecht, voor alle uitleg. PS : er schijnen ook bokkepootjes bij de koffie te zijn !