Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 36
DINSDAG 10 SEPTEMBER 2019
Vergunning voor WBM-gebouw voor huisvesting arbeidsmigranten
Het is afgelopen week duidelijk geworden dat er inderdaad op dinsdag 27 augustus door het gemeen-tebestuur de vergunning verleend is voor het WBM gebouw. Afgelopen dinsdag werd in besloten kring, de buurt, de klankbordgroep en de Dorpsraad verder geïnformeerd worden over de voorwaarden in de vergunning. Inmiddels zijn de stukken in het dossier openbaar, en ook best complex, c.q. vaag. Een eerste lezing geeft aan dat van de 26 aanpassingen die de Dorpsraad gevraagd heeft slechts een handvol is toegewezen. De vergunning geldt voor 204 arbeidsmigranten, dus incluis de kelderbewo-ning. Ook is de vraag om maximaal 2 personen per kamer niet gehonoreerd, men lost het op met een schot tussen de bedden. De periode voor bezwaar is nu aangebroken, en die duurt 6 weken vanaf 27 augustus. De Dorpsraad heeft inmiddels besloten om daar gebruik van te maken, want we vinden het nog steeds te veel mensen in het gebouw, op een te korte afstand van de woonwijk en de dorpskern.

Roojer koffietafel
Veel mooier is het om over de Roojer koffietafel te schrijven. Op 6 september 2019 organiseerden De Dorpsraad en het Sociaal Platform een speciale koffietafel voor inwoners van Stramproy. Deze was voor alle inwoners, en kende het motto “knauwelen, wauwelen en neet grauwelen !” En dat werd het precies, voor de 76 deelnemers. In het Gemeenschapshuis De Zaal werd lekker gegeten, gezellig ge-buurt, en helemaal niet gemopperd. We kunnen wel stellen dat we erg aardige en vriendelijke gasten op de koffie hadden ! Naast het lekkere eten, van slagerij Roefs, en bakker Snijders, was er ook ruimte voor films en foto’s uit de oude doos. Ferry Jocker en Lei Palmen, namen ons mee naar Rooj in de jaren 30, 40, 50 en 60. Toen het heerlijke toetje ook nog op was, en alle vrijwilligers bedankt, keerde iedereen weer veilig naar huis terug. Velen overigens met de “Boodschappen Plus bus” van Jaak en Lies Rietjens. We hebben afgesproken om dit erg geslaagde evenement, nog maar eens een keer te gaan herhalen, ergens in februari 2020 wellicht.

Boels Ladies Tour weer van start in Stramproy
Heeft u ze gezien ? De wereldtop van het professionele dameswielrennen was weer aanwezig in Stram-proy. Toch mooi om deze dames en meiden van zo dichtbij te kunnen aanschouwen. Straks zien we ze weer op de TV, tijdens het wereldkampioenschap, of volgend jaar op de Olympische spelen. Nu ston-den ze gewoon voor de kerk in Rooj !. Met grote bussen, mooie pakjes en peperdure fietsen ! Mede door de inzet van vele Roojer vrijwilligers, vooral van de TWC Stramproy, werd deze etappe mogelijk gemaakt. Inmiddels is bekend dat er ook in 2020 en 2021 een Ladies Tour in Weert komt. Volgend jaar wellicht een tijdrit, en in 2021 zelfs de laatste etappe van de tour. Hopelijk weten ze dan ook Stramproy weer te vinden, en kunnen we ons weer vergapen aan dit wielercircus.

Jo Roelofsen is beste amateur appelvlaaienbakker van Limburg !
Door de Limburger is een wedstrijd gehouden voor amateur vlaaienbakkers. Deze moesten een klas-sieke appelvlaai bakken, die door een deskundige jury beoordeeld werd. En de winnaar werd Jo Roe-lofsen, een heel bekende bakker in Stramproy. Jo is namelijk nauw betrokken bij het bakhuis van de Nijsmolenbuurt. Zo heeft hij met alle mensen van het bakhuis tijdens de afgelopen Kunstroute “Mooi Rooj” in totaal 53 vlaaien gebakken. Met zoveel training was hij in topvorm, en wist dus Limburgs beste te worden dit jaar. Jo : van harte proficiat. Zo hebben we in Rooj eigenlijk de beste professionele vlaaienbakker (Joost Snijders) en de beste amateur (Jo Roelofsen). Hoezo : Weert Vlaaienstad ???

Kermis 2019 staat voor de deur.
Waat vluugtj dee tieed toch…. Komend weekend is het alweer kermis in Stramproy. Dus de komende week zal er van alles opgebouwd gaan worden. En kan zaterdag alles los gaan voor 4 dagen kermis-plezier. We wensen iedereen een paar fijne dagen toe, samen met wat mooi weer. Ga er lekker op uit, en flaneer wat over de kermis. Drink wat lekkers, eet een visje of ga weer eens helemaal over de kop in de Hully Gully. Of doe die dingen die je wel leuk vind aan de kermis !

Herdenking 75 jaar Bevrijding en 70 jaar Soeverein Indonesië
We staan ook weer kort voor de herdenking van 75 jaar bevrijding van de Duitsers in de 2e Wereldoor-log. Op 22 september kwamen de geallieerden Stramproy binnen. Die gebeurtenis zal ook in Stram-proy op 22 september 2019 herdacht worden. Deze zondagmiddag is er vanaf 14.00 uur tot 17.30 uur een dubbel programma. Eerst de herdenking van 75 jaar Bevrijding, bij het Herdenkingsplantsoen, daarna de herdenking van de inzet van Roojer jongens in Nederlands Indië. Deze week gaan we verder in op het programma van de Bevrijdingsherdenking. Na D-Day zat heel Nederland reikhalzend uit te kijken naar de bevrijding, en ook zo de inwoners van Stramproy. De laatste oorlogsjaren waren steeds zwaarder geworden, en de oorlog eiste meer en meer een tol. Er heerste angst, voor de wreedheden van de bezetter, of het stelen van vee of goed. Toen op 12 september Mesh in Zuid Limburg als eerste Limburgse plaats bevrijd werd, ging het even heel snel. Met niet al te veel georganiseerde tegenstand, kon het geallieerde leger oprukken richting het Noorden, waar door de slag bij Arnhem snel veel terrein in handen viel. Grote delen van België waren al bevrijd, en de geallieerden rukten op vanuit het westen.
Het Engelse leger, met daarin opgenomen een Belgisch onderdeel, de Brigade Piron, hadden de op-dracht de Duitse troepen tot aan de Maas terug te dringen. De Duitsers wisten van de aankomende overmacht, en verschansten zich achter de Maas, en achter het kanaal Wessem-Nederweert. Daardoor was er enige tijd een soort niemandsland tussen Bocholt en Thorn/ Wessem.
Op 22 september kwam er zo een patrouille van de brigade Piron polshoogte nemen in Stramproy, en trof daar in feite géén tegenstand meer aan. Na terugkeer in Bocholt kwam daags daarna een grotere troepenmacht, en was ons dorp in handen van de Geallieerden. Zonder slag of stoot was Stramproy ontdaan van de Duitse bezetters, en keerde de vrijheid op 22 september 1944 terug. Wel waren er nog wat Duitse militairen die zich hadden verschanst en zich over gaven. Het verhaal gaat dat een jonge Tsjechische smidszoon, lid van het Duitse leger, werd opgepakt door leden van de zwarte brigade. Deze hebben hem net buiten Stramproy laten wegrennen en neergeschoten. Dat werd daarmee het laatste oorlogsslachtoffer van de bevrijding van Stramproy. Zondag 22 september zal er een herden-king plaatsvinden van deze Bevrijding, om 14:00 uur in Stramproy. Locatie is het Vrijheidsplantsoen, Pr. Beatrixstraat. Samen met de Brigade Piron, de basisschool, schutterijen en wethouder Tessa Gee-len zal op waardige wijze stilgestaan worden bij het begin van een 75 jarige vrede in Stramproy !