Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 39
DINSDAG 01 OKTOBER 2019
Pop up museum in de Bieb over Indië
De herdenking van de inzet van 57 Roojer jongens in de Oost (Nederlands Indië) heeft vele hartverwar-mende reacties opgeleverd. Zowel van de oud-soldaten zelf, maar ook hun kinderen of kleinkinderen, broers, zussen of buren van toen. De zelf samengestelde expositie hierover kreeg ook veel lof. Wat een schat aan herinneringen !. Daarom zijn we blij dat we deze expositie grotendeels kunnen verplaat-sen naar de Roojer Bieb. Daar kan iedereen dan nog eens rustig naar alle foto’s, teksten en platen kijken. De Bieb is daarmee nog interessanter om eens te bezoeken !
Tevens werd vorige week het boek gepresenteerd over de Roojer jongens in de Oost, wat ook niet mag ontbreken in uw boekenkast. Ook zeer geschikt als cadeautje voor iemand die toch al alles heeft, bijv. voor de decembermaand. Of voor uw vrijwilligers, of bestuursleden van de vereniging ? Het boek is te koop bij boekhandel Benelux in Stramproy.

Glasvezel : de derde en laatste ronde ?
Nadat 10 jaar geleden de kern van Stramproy al aan de glasvezel kon, werd vorig jaar het traject afge-sloten om het “buitengebied” ook te voorzien van deze supersnelle data-kabel. Daarmee kan (veel) sneller digitale informatie in huis komen, voor TV, radio of computersystemen. Erg handig voor vele voorzieningen, of de behoefte van de jeugd. Nu blijkt dat er ondanks deze twee grotere groepen, nog een aantal huizen en straten buiten de boot vallen. Daarvoor wordt de derde (en laatste ?) ronde ge-houden. Als Dorpsraad willen we graag zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid bieden om ook deze voorziening in huis te krijgen. De betrokken adressen hebben reeds informatie in huis gekregen. Samen met Keijers Computer Assistance zal de Dorpsraad voor deze aangeschrevenen een extra info-avond organiseren in de Zaal. Daar kunt u vragen stellen en informatie ophalen. Ook is inschrijven daar moge-lijk. Ook dit project gaat door bij voldoende inschrijving. Deze info-avond is op donderdag 10 oktober, van 19:00 tot 20:30 uur in de Zaal. Kunt u daarna nog naar het Nederlands elftal kijken….

Bushalte bij Rust in Rooj wordt opgeheven
De Dorpsraad kreeg recent een bericht van Arriva, de busvervoerder. De belangrijkste busverbinding is met lijn 74, die vanuit Stramproy elk half uur via Weert Station rechtstreeks naar Nederweert rijdt.
Die dienstregeling wordt voor Arriva eft naar tevredenheid uitgevoerd en zal waarschijnlijk ook de ko-mende jaren ongewijzigd worden voortgezet. Er is ook gesproken over de halte “Pastoor Greymans-straat” (Rust in Roy). Daar komt nu de buurtbuslijn 790 ( Weert – Stramproy – Heythuysen v.v. ).
Op basis van de analyses van Arriva is gebleken dat het gebruik van de halte minimaal is. Het gaat gemiddeld om nog geen 2 instappers per dag. Dat kan men zien in de analyse van de digitale OV-chipkaart. Dat betekent dat vaak het busje ‘voor niets’ deze routebeweging moet maken.
Arriva stelt daarom voor om de halte “Past. Greymansstraat” per 15 december 2019 ( nieuwe dienstre-geling ) uit de dienstregeling te halen. Op de Molenweg ligt op ruim 200 meter een vervangende halte.
Arriva rekent op uw begrip voor de beoogde maatregel.

Theatershow over het Thornse hof, met Roojer schutterszilver
Het stift van Thorn is in de achttiende eeuw the place to be voor de dochters van rijksvorsten en -graven. Nergens in Nederland is er zo’n concentratie van prinsessen als in Thorn. Dat stadje van amper 1500 inwoners is een trefpunt van de beau monde, zoals Monaco dat tegenwoordig is.
De prinsessen worden hier klaargestoomd voor een huwelijk met een man van stand, leren zich uitdruk-ken in het Frans, krijgen zanglessen en organiseren dansfeesten. Hun japonnen naar de laatste mode uit Parijs zijn exclusief en de exquise gerechten eten ze met zilveren bestek. In de glazen kooi waarin ze leven dienen ze voortdurend het bij hun stand passende gedrag te vertonen, één enkele misstap kan fataal zijn. Joost Welten kon de hand leggen op een gigantische hoeveelheid nooit eerder geraad-pleegde bronnen en geeft in De vergeten prinsessen van Thorn een echte inkijk in de leefwereld van dit voormalige rijk der hoogadellijke vrouwen. We volgen de dames op hun reizen door Europa, tijdens jachtpartijen, maar ook wanneer ze vertwijfeld op zoek zijn naar geld om hun schulden te betalen. Hoe gaan zij om met de speelruimte die hun wordt toebedeeld?
Schikken zij zich in een dienstbare rol of zien ze kans om een eigen kleur te geven aan het leven en daarin iets uit te drukken van hun idealen en ambities?
Thorn is in de achttiende eeuw de enige plek in het huidige Nederland met een regerende vorst(in). De laatste vorstin-abdis van Thorn staat nota bene hoger in rang dan prins Willem V van Oranje-Nassau, de Nederlandse stadhouder! Wie er niet alleen over wil lezen, maar de geschiedenis van Thorn ook wil beleven, is van harte uitgenodigd voor de feestelijke presentatie (i.s.m. De Aldenborgh Weert en het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap) van dat boek op zondagmiddag 20 oktober om 14.00 uur in het Munttheater in Weert.
Laat u in deze theatershow onderdompelen in de wereld van het Thornse hof in de achttiende eeuw.

Wegafsluiting bij Grave Driek niet toegestaan
Al in januari zagen we dat de veel gebruikte zandweg achter Grave Driek, was afgesloten met prikkel-draad, voorzien van een klaphek, en camera-bewaking. Opmerkelijk om zo een openbare weg af te sluiten. Vreemd ook dat Natuurmonumenten, waar we jaren mee aan tafel zaten in het overleg over Kempenbroek, de gemaakte afspraak om alle wegen en paden open te houden, kennelijk vergeten was. Na vragen van de CDA-fractie in de gemeenteraad, stuurde het College van B&W afgelopen week een brief, waar in te lezen is wat hun standpunt is. En dat is dat het hekwerk illegaal is, en binnen 4 weken moet verdwijnen. Dat lijkt een juiste oplossing, waar de wandelaar, fietser, ruiter en koetsier wel blij mee zullen zijn.

Rabo Club Support gaat weer lopen
De Rabobank geeft al haar leden de kans om een club naar keuze financieel te ondersteunen, door een stemming. Elke stem is 3 tot 4 euro waard, en kan jouw vereniging al gauw honderden euro’s opleve-ren. De stemming is per 27 september van start gegaan, en we hopen dat de deelnemende Roojer verenigingen, net als eerdere jaren, weer veel stemmen krijgen. En daarmee natuurlijk euro’s in kas, om leuke dingen in het dorp te doen. Laat je stem niet verloren gaan, en stem op een verenigingen of Stichting die goed past bij jouw wensen en ideeën.