Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 40
DINSDAG 08 OKTOBER 2019
Kienmiddag voor ouderen in Altweerterheide
Van de Lions Club Weert, commissie Ouderen, kregen wij een bericht door inzake een gratis kienmid-dag voor ouderen. Deze zal op zaterdag 26 oktober plaatsvinden bij de Schuttershoeve in Altweerter-heide. Inloop is om 13:00 uur, met koffie en vlaai. Vanaf 13.30 wordt gekiend om prijzen. Het Shanty-koor zal ook nog optreden, en er wordt afgesloten met een Limburgse broodjes maaltijd. Dit alles wordt gratis aangeboden door de Lions Club Weert ! Als u hieraan wilt deelnemen, dan dient u zich vóór 12 oktober (aanstaande zaterdag) op te geven. Dat kan bij de voorzitter van de commissie Oude-ren van de Lions Club: dhr. Rob Mooren, Bergerothweg 31 te Stramproy. Bij vragen kan u hem ook bellen tussen 19:00 en 20:00 uur op 06- 54355544, of een mail sturen naar jw.seuren@Landvanhorne.nl. . Mooi initiatief dat voor de 23e keer door de Lions Club Weert gratis aan ouderen wordt aangeboden.

Woningcorporaties staan op tegen woningnood
Meer dan 180 woningcorporaties hebben vorige week bezwaar ingediend tegen de verhuurderheffing, een extra belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties betalen naast andere belastingen. Zij willen de 1,7 miljard aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de staat inzetten voor de volkshuisvesting. Ook Woningstichting St. Joseph uit Stramproy doet mee aan deze actie. In deze tijd van woningnood is elke euro nodig om te investeren in nieuwbouw. Ook in Limburg zijn de wachtlijsten voor sociale huur te lang en kunnen veel mensen geen betaalbare woning vinden. Daarnaast is dit geld van de huurders nodig om de woningen te onderhouden en verduurzamen. Woningstichting St. Joseph ontving als kleine corporatie al een aanslag van €351.262,--. Sinds de invoering van de heffing in 2015 is op deze manier bij St. Joseph €1.610.000,-- in de staatskas verdwenen. Dat is over 5 jaar tijd bijna €3400,-- per huurwoning. Met dit geld had men ook nieuwe woningen kunnen bouwen, of bestaande woningen energie-neutraal kunnen maken. Woningcorporaties halen hun inkomsten uit de huur die huur-ders elke maand betalen. Inmiddels verdwijnt van elke huurder twee maanden huur direct in de staats-kas. Op die manier betalen mensen in een sociale huurwoning extra belasting. Geld dat niet geïnves-teerd kan worden in onderhoud en verduurzaming van hun woningen en nieuwe betaalbare woningen. Dus maken de woningcorporaties principieel bezwaar tegen het betalen van de verhuurderheffing met als doel Den Haag ertoe te bewegen de extra huurdersbelasting af te schaffen of op z’n minst het geld te investeren in de woningmarkt.

Pop up museum in de Bieb over Indië
De herdenking van de inzet van 57 Roojer jongens in de Oost (Nederlands Indië) heeft vele hartverwar-mende reacties opgeleverd. Zowel van de oud-soldaten zelf, maar ook hun kinderen of kleinkinderen, broers, zussen of buren van toen. De zelf samengestelde expositie hierover kreeg ook veel lof. Wat een schat aan herinneringen !. Daarom zijn we blij dat we deze expositie deels is geplaatst in de Roojer Bieb. Daar kan iedereen dan nog eens rustig naar alle foto’s, teksten en platen kijken. De Bieb is daarmee nog interessanter om eens te bezoeken !
Tevens werd het boek gepresenteerd over de Roojer jongens in de Oost, wat ook niet mag ontbreken in uw boekenkast. Ook zeer geschikt als cadeautje voor iemand die toch al alles heeft, bijv. voor de decembermaand. Of voor uw vrijwilligers, of bestuursleden van de vereniging ? Het boek is te koop bij boekhandel Benelux in Stramproy. De oplage is beperkt, dus wacht niet te lang. Het is mogelijk snel uitverkocht.

Glasvezel : de derde en laatste ronde ?
Nadat 10 jaar geleden de kern van Stramproy al aan de glasvezel kon, werd vorig jaar het traject afge-sloten om het “buitengebied” ook te voorzien van deze supersnelle data-kabel. Daarmee kan (veel) sneller digitale informatie in huis komen, voor TV, radio of computersystemen. Erg handig voor vele voorzieningen, of de behoefte van de jeugd. Nu blijkt dat er ondanks deze twee grotere groepen, nog een aantal huizen en straten buiten de boot vallen. Daarvoor wordt de derde (en laatste ?) ronde ge-houden. Als Dorpsraad willen we graag zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid bieden om ook deze voorziening in huis te krijgen. De betrokken adressen hebben reeds informatie in huis gekregen. Samen met Keijers Computer Assistance zal de Dorpsraad voor deze aangeschrevenen een extra info-avond organiseren in de Zaal. Daar kunt u vragen stellen en informatie ophalen. Ook is inschrijven daar moge-lijk. Ook dit project gaat door bij voldoende inschrijving. Deze info-avond is op donderdag 10 oktober, van 19:00 tot 20:30 uur in de Zaal. Kunt u daarna nog naar het Nederlands elftal kijken….

Rabo Club Support gaat weer lopen
De Rabobank geeft al haar leden de kans om een club naar keuze financieel te ondersteunen, door een stemming. Elke stem is 3 tot 4 euro waard, en kan jouw vereniging al gauw honderden euro’s opleve-ren. De stemming is per 27 september van start gegaan, en we hopen dat de deelnemende Roojer verenigingen, net als eerdere jaren, weer veel stemmen krijgen. En daarmee natuurlijk euro’s in kas, om leuke dingen in het dorp te doen. Laat je stem niet verloren gaan, en stem op een verenigingen of Stichting die goed past bij jouw wensen en ideeën.