Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 42
DINSDAG 22 OKTOBER 2019
Flitspaal in Stramproy niet meer zo actief
In Stramproy staat op de Frans Strouxstraat een flitspaal, die hardrijders trakteert op een bon. Al meerdere jaren is die paal de meest actieve in de regio Weert, en heeft al menigeen de beurs moeten trekken voor te hard rijden. Zeker in de bebouwde kom is hard rijden gevaarlijk, en de buurt heeft in het verleden herhaaldelijk gewezen op zeer ongewenste situaties op deze weg. Doel van deze paal is uit-eindelijk om naleving van de regels te bewerkstelligen. Uit de laatste cijfers blijkt dat er inderdaad min-der bonnen worden opgemaakt. Dat zijn er “maar” 2916 in de laatste 4 maanden. Daarmee is de kop-positie nu overgenomen door de flitser aan de Ringbaan Noord, bij Laar. Daar werd in 4 maanden in totaal 3688 keer een verbaal opgemaakt. Da’s toch elk uur een bonnetje…..

Herfstmarkt op 23 oktober
Het is buiten echt herfst geworden, met regen, wind en vallende bladeren. Overigens staan daar de bladkorven weer in de Roojer straten ! Dus de timing van de Herfstmarkt op woensdag 23 oktober is uitstekend. Op deze weekmarkt zijn er dan weer diverse koopjes te krijgen bij de verschillende markt-kooplui. En dat alles onder toeziende ogen van onze ereburger Jules Henkens. Voor koopjes, kal en koffie moet je woensdagmiddag op de weekmarkt zijn !

Boek over Indiëgangers aan minister van Defensie Ank Bijleveld overhandigd.
Op 22 september heeft Stramproy herdacht dat er in totaal 57 jongemannen als militair zijn ingezet in Indië, in de periode 1945 – 1950. Vaak waren dit boerenzonen, die op zeer jonge leeftijd als dienstplich-tige werden opgeroepen om de vaderlandse belangen te gaan verdedigen. Als 20-jarigen hadden ze nog niets van de wereld gezien, wisten amper wat hen te wachten stond. Velen kwamen als een ander mens terug, na 3 jaar in de tropen. Bovendien was er in die periode, na de 2e Wereldoorlog veel veran-derd in het plattelandsdorp. Er was weinig waardering voor hun inzet, en van nazorg had nog niemand gehoord. Over al die zaken is een boek geschreven, door Leo Janissen en Bert Lenaers, met als titel “Vertrokken onder de klokslag van Willibrordus”. In dit boek staan diverse tijdsbeelden van toen, en interviews met oud Indië-gangers. Zo ook een verhaal van Jac Clerkx (Jac van Vleet) en Jan Moonen (Homes Sjeng), vrienden in Indië. Een dochter van Homes Sjeng, Carla Moonen is momenteel lid van de Eerste Kamer, heeft het boek uitgereikt aan minister van Defensie Ank Bijleveld. Daarmee is men tot de hoogste top van het Ministerie op de hoogte van het boek uit Stramproy ! Er is slechts een be-perkte oplage van het boek gedrukt, en de laatste exemplaren worden verkocht bij boekhandel Benelux in Stramproy en de Bruna in Weert. Misschien en leuk cadeautje voor de komende feestdagen !

Dorpsraad bereid een live-website voor Roojer activiteiten voor
Een van de wensen die door de Dorpsraad zijn opgehaald in het vorige jaar, was om meer nieuws en evenementen te kunnen verspreiden onder de Roojer bevolking. Dat is een behoorlijke klus, waar een werkgroep stevig aan gewerkt heeft. Inmiddels is er veel werk verzet, en gaan we binnenkort met een try-out van start. Op de website www.rooj.nu komen actuele nieuwsberichten te staan, net zoals op WeertdeGekste, maar dan vanuit Stramproy. We hebben hierbij reporters van de Roojer verenigingen opgeroepen, om een instructie te krijgen op 29 oktober aanstaande. Als het goed is kan u vanaf no-vember al kijken wat er allemaal gebeurt is in het dorp, kort nadat het nieuws is gebeurd. Na de proef, willen we per 1-1-2020 echt live gaan, en alle nieuwtjes snel ophalen en verspreiden.
/