Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 44
DINSDAG 05 NOVEMBER 2019
Brandweermannen koninklijk onderscheiden
Op zaterdag 2 november hebben 6 Stramproyer brandweermannen een koninklijke onderscheiding ont-vangen uit handen van burgemeester Heijmans. Door een wijziging in de wetgeving verandert een soort "automatische" recht op een onderscheiding voor brandweerlieden die 20 of meer dienstjaren hebben. Concreet komt deze regeling per 1-1-2020 vervallen. Daarom is er nu in 1 keer voor 22 brandweerlieden in Weert, waaronder 6 van de post Stramproy een onderscheiding uitgereikt.
Dat zijn :
• Jack Creemers
• Erwin Niellissen
• Rob van Dijk
• Jack Leijssen
• Jan Ament en
• Dick van Aggel
Gelet op de zwaarte van het vak van vrijwillige brandweerman, zowel fysiek als mentaal, is veel waarde-ring voor onze vrijwilliger sop zijn plaats. Wij willen allen dan ook van harte feliciteren met deze konin-klijke onderscheiding.

Sigarettenfabriek in Stramproy opgerold
Maandag 28 oktober bleek dat Stramproy plotseling landelijk nieuws werd. In ons dorp werd een com-plete illegale sigarettenfabriek opgerold. In een leegstaande stal achter een wei aan de Ellerweg, bleek op grote schaal sigaretten nagemaakt te worden. In de loods stonden dozen vol met tabak dat al was voorbewerkt. In een afgesloten ruimte stonden machines om de sigaretten en de doosjes te vullen. De doosjes waren voorzien van opdrukken van bestaande sigarettenmerken. De FIOD heeft vier hoofd-verdachten aangehouden in een onderzoek naar een internationaal opererende criminele organisatie die zich vermoedelijk bezig heeft gehouden met de invoer, bewerking, opslag van- en de handel in tabak. Het gaat om vier mannen van 56, 45, 51 en 55 jaar uit Vaals, Polen, Roemenië en het Verenigd Konink-rijk. Zij worden verdacht van accijnsfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Er werden 14 medeverdachten aangehouden. Negen van hen zijn aangehouden bij deze illegale sigaretten-fabriek in Stramproy die vermoedelijk bevoorraad werd door de organisatie van de hoofdverdachten. Daarnaast zijn drie personen in de directe nabijheid van een opslaglocatie voor tabak en machines aangehouden in Eygelshoven en twee in de omgeving van de luchthaven Eindhoven. De sigarettenfa-briek in Stramproy zat verscholen in een loods in het buitengebied. De wanden waren voorzien van eiertrays om zo het geluid te dempen. In de loods stond eveneens een caravan waar de medewerkers pauzeerden. De medewerkers van de fabriek werden met een persoonsbusje naar de locatie gebracht. Vermoedelijk heeft de organisatie meer dan 624.500 kilo rooktabak verhandeld. Daarmee is de Neder-landse schatkist meer dan 67 miljoen euro aan accijns misgelopen. In Nederland zijn achttien en in het buitenland elf doorzoekingen verricht. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Tja, dan zijn ze wel de sigaar, en zullen wel een zware pijp roken……

Nieuwe pastoor voor Stramproy bekend : dhr. Amalraj Arockiam
De weleerwaarde heer Amalraj Arockiam (48) wordt de nieuwe pastoor van de parochies H. Willibrordus in Stramproy, H. Hart van Jezus in Altweerterheide, H. Cornelius in Swartbroek en H. Barbara in Tungel-roy. Bisschop Harrie Smeets heeft hem met ingang van 1 december in deze functie benoemd, zo meldt het Bisdom Roermond. Daarmee is de langverwachte opvolger van pastoor Harry Notermans bekend geworden. Uit het persbericht kregen we nog wat achtergrondinformatie over onze nieuwe pastoor. Amalraj Arockiam komt oorspronkelijk uit Chithoorvadi in India. Hij werd in 2001 priester gewijd voor het bisdom Sivagangai. Hij is nu zeven jaar actief in het bisdom Roermond. Sinds 2012 was hij kape-laan in de parochies Hulsberg, Nuth, Wijnandsrade en Vaesrade. De benoeming van pastoor Amalraj Arockiam in Stramproy en omgeving is een zogeheten benoeming ‘In Solidum’. Dit is variant die vaker wordt toegepast in het bisdom Roermond. Dat wil zeggen dat pastoor Amal ondersteuning krijgt van pastoor Ivo Krewinkel van Weert-Zuid, die als moderator optreedt en met name de bestuurlijke kant van het cluster voor zijn rekening neemt. Vanaf 1 december zullen we onze nieuwe pastoor regelmatig aan het werk zien in onze parochie, en we willen hem daarbij heel veel succes wensen.

Website met laatste Roojer nieuws van start gegaan : www.Rooj.nu
We hebben eerder al melding gemaakt van een initiatief vanuit de Dorpsraad om een website te starten voor het laatste en verse nieuws uit Stramproy. Een soort WeertdeGekste, maar dan (hopelijk) met veel minder ongelukken als nieuws…. En per 1 november is die site, nog in een proeffase, daadwerkelijk in de lucht. U kunt allerlei (vers) nieuws terugvinden op deze website, gevuld door een 10-tal verenigin-gen. Na de testfase, gaan we per 1-1-2020 in volle breedte van start, en proberen zo het nieuws meteen wereldkundig te maken. U kunt de website als snelkoppeling op uw telefoon of computerscherm instel-len, en zo meteen op de hoogte zijn van wat er gebeurd in het dorp. Na deze fase gaan we ook een evenementenkalander maken, voor de grotere en lang vooruit geplande evenementen. Daarnaast komt er een koppeling naar alle verenigingen. Mogelijk dat we ook een portaal gaan maken voor de bedrij-ven en ambachtsmannen in het dorp. Kortom : veel handige informatie, onder een knop. Kijk maar eens naar deze site, en doe mee als je dat wil!

Jeugddorpsraad wisselt grotendeels van samenstelling
Na 2 en half jaar gaan 8 leden van de Jeugddorpsraad plaatsmaken voor hun opvolgers. De jongelui gaan hun examenjaar in, en willen zich vooral daar op concentreren. Daarom werd op woensdag 30 oktober feestelijk afscheid genomen van Tijn Favié, Hieke Geelen, Noud Charlier, Lianne Niellissen, Imke Baetsen, Sven Schroeten, Beau van den Borne en Joyce Sniekers. Als eerste Jeugd Dorpsraad in Weert (en misschien wel Limburg) heeft deze groep zich uitstekend gepresenteerd. Succesvolle eigen activiteiten, zoals de Hapjes & Sapjestocht of de Escaperooms, werden afgewisseld met contacten met gemeente, Europarlement of Rabobank. Iedereen wilde wel iets van deze enthousiaste jongeren, met een mening en een plan ! Ze kregen veel en mooie aandacht in de media, en van sponsors. Kort-om een uitstekende start als Roojer Jeugd, waar ze zelf ook veel van geleerd hebben. We hopen dat ze als vrijwilliger actief blijven, vooral in Stramproy…. Eine dikke merci !