Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 48
DINSDAG 10 DECEMBER 2019
Terugblik 2019 Deel 1
Ofschoon het jaar nog niet voorbij is, nadert Oudjaar met rasse schreden. Nu Sinterklaas het land uit is, en de Kerst in volle hevigheid op ons neerdaalt (vooral in de vorm van menu’s, aanbiedingen en exclu-sieve gerechten…) misschien toch al even terugkijken.
Als Dorpsraad begonnen we het jaar met de traditionele Nieuwjaarsreceptie op 1 januari, wat overigens ook over drie weken weer het geval zal zijn, u bent meteen uitgenodigd. Een van de centrale thema’s waar aandacht naar uit gaat is “Bouwen in Stramproy”. We hebben als doel gesteld om in 5 jaar in to-taal 50 woningen bij te krijgen. Er is daar het afgelopen jaar ook veel in gebeurd. Tijdens de informa-tiebijeenkomst op 25 juni werden diverse plannen gepresenteerd. Sommigen al heel concreet (bijv. de oude DA), anderen in wording (Plan Lambroek, plan bakkerij Hendrikx en plan Burgemeesters Smeij-ersstraat). Maar ook globale toekomstplannen kwamen aan de orde (ALDI; Bouwbedrijf Stultjens). Het grootste plan is Lambroek, en daar heeft de ontwikkelaar recent de volgende, bealngrijke stap gezet bij de gemeente. Plan ligt nog op koers, we hopen op feitelijke verkoop van kavels of huizen in 2020. Minder fraai waren de verbouwplannen van de WBM. De vergunning is verleend, en de openbare hoor-zitting voor bezwaarmakers is op donderdag 20 december aanstaande om 09:00 uur in het gemeente-huis. Naast deze grotere plannen zien we ook dat er links en rechts nog wat individuele nieuwbouw gepland is, of letterlijk in de steigers staat. Daarmee vertrouwen we op het halen van de doelstelling van 50 woningen in 5 jaar. Daarna volgt stap 2, want we gaan dan door naar de in totaal 135 woningen in 20 jaar. Want het is ook in Stramproy duidelijk dat er veel behoefte is aan woningen voor veel groe-pen, zoals starters, huurders en ouderen, die kleiner willen gaan wonen. Samen met de Woningbouw-vereniging kijken we overigens ook naar mogelijkheden om dat op een duurzame manier te gaan doen. Het plan is om daar samen ook een ambitieus plan te maken voor Stramproy, en zo het dorp netjes door te kunnen geven aan de volgende generaties. Daarover in 2020 meer, we bouwen gewoon verder.

Muziekprijs Dominique Vleeshouwers
De afgelopen week werd bekend dat Dominique Vleeshouwers uit Altweerterheide de Nederlandse Muziekprijs 2019 heeft gewonnen. Omdat Dominique de zoon is van Marianne Balogh en Wim Vlees-houwers uit Stramproy, besteden wij daar hier graag even aandacht aan. Succes kent vele vaderen…
Wisten jullie bijvoorbeeld dat Dominique gestart is op kinderdagverblijf Ut Debberke in Stramproy, en daar mogelijk al de eerste slaginstrumentjes bespeelde. De Nederlandse Muziekprijs is de hoogste onderscheiding die door het Fonds Podiumkunsten, namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aan jonge getalenteerde musici wordt toegekend.
Dominique Vleeshouwers studeerde in 2013 cum laude af aan de AHK met de voorstelling ‘Kindsol-daat’ en won de AHK-eindwerkprijs voor meest bijzondere eindexamen van de Amsterdamse kunstho-gescholen. In 2015 behaalde hij zijn masters aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij soleerde on-der andere met Asko | Schönberg, Orquesta Filharmonica de la Unam (Mexico), Tokyo Sinfonietta (Ja-pan), Philharmonie Zuid-Nederland, het Nederlands Kamerorkest, Ural Philharmonic Orchestra (Rusland) en speelde in de internationale kamermuziekscene waaronder met het Moscow Contemporary Music Ensemble en het Nederlands Blazers Ensemble. Met dj Patrice Baumel trad hij op tijdens het Amster-dam Dance Event 2013 in de grote zaal van Het Concertgebouw. In 2014 was Dominique Vleeshouwers winnaar van de eerste prijs, persprijs en publieksprijs van de ‘TROMP international percussion competi-tion’ 2014. Kortom : een zeer getalenteerd musicus, met Roojer roots ! Proficiat !

Installatie pastoor Amalraj Arockiam
Op 15 december 2019 zullen we pastoor Amalraj Arockiam welkom heten in ons dorp. Hij zal door De-ken Franken geïnstalleerd worden als pastoor van 4 parochies. Voorafgaand aan de H. Mis zal pastoor Amalraj met muzikale begeleiding van de pastorie naar de St. Willibrorduskerk gebracht worden. Aldaar zal hij de geloofsbelijdenis en de eed van trouw afleggen om vervolgens het zilveren scheepje en de sleutel van de kerk in ontvangst te nemen. De mis begint om 15:00 uur. Na afloop van de H. Mis bent U in de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee met dhr. Amalraj Arockiam ken-nis te maken achter in de kerk. Daartoe is een algemene uitnodiging uitgegaan van de Kerkbesturen van het cluster voor alle mensen van de 4 dorpen.

Donkere Dagen Offensief op 12 december
Zoals u wellicht weet is er een actieve groep Buurtpreventie Stramproy, die op de veiligheid in het dorp letten. Jaarlijks organiseren ze samen met de politie een zogenaamd Donkere Dagen Offensief. Daarbij wordt zoveel aan preventie gedaan, om de inbraakcijfers in het dorp zo laag mogelijk te houden. Dat zal op donderdag 12 december plaatsvinden, en ook met de leden van de What’s App groepen ge-deeld worden. Ook andere vrijwilligers, die zich willen inzetten voor de buurtpreventie zijn welkom. “Be-wapend” met veiligheidshesjes en zaklampen gaan deze vrijwilligers samen met politie door de straten van Stramproy lopen, om eventuele onveiligheden en risico’s voor een inbraak te signaleren. De aftrap is om 19.00 uur in “De Zaal” aan de Mariastraat 1 te Stramproy. Om 21:00 uur zijn de bevindingen van 2019 gedeeld, en sluit de bijeenkomst weer.