Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 49
DINSDAG 17 DECEMBER 2019
Terugblik 2019 Deel 2
De vorige week hebben we terug gekeken op de activiteiten met betrekking tot “bouwen in Stramproy”. Deze week aandacht voor een aantal andere bijzondere zaken uit 2019. Dan beginnen we bij de Jeugd-dorpsraad, die ook weer een prachtige activiteit organiseerde in 2019. Na de premie van het Dorps-fonds en de Kledingbeurs, liet de jeugd zich weer van de beste kant kijken met erg mooie organisatie van escape-rooms. Acht zittende leden zijn eind dit jaar gestopt, en opgevolgd door een nieuwe “lich-ting”. Ook daar zullen we nog van horen. Dat is meteen een mooi overstapje naar de projecten van “Same Grueets”, wat daarvoor Rooj Laeftj heette. Daarvan was het Jeugddorpsraadsproject er 1 van, naast 4 anderen die in uitvoering zijn of komen. Een ander project hieruit was de Roojer Koffietafel, die met bijna 100 deelnemers een eerste en succesvolle editie kende. De volgende is gepland in de week van Pasen. Ook uit de koker van “Same Grueets” komt de website www.Rooj.nu, die snel “verenigings-nieuws” gaat verspreiden. Bijv. tijdens de inhuldigingsmis van pastoor Amalraj Arockiam werd een foto gemaakt, die bij de koffie erna al met tekst op deze website stond. Zo snel is deze website ! Een ver-enigingsagenda en “sportkompas” komt er nog aan. In totaal 5 projecten van de 25 die de avonden van Rooj Laeftj hebben opgeleverd. We hebben dus nog wat in voorraad om aan te pakken ! Ook bijzonder in 2019 was de Herdenking van 75 jaar Bevrijding, samen met 70 jaar einde oorlog in Indië. Door vooraf nog een keer met diverse betrokkenen aan tafel te gaan, is er ook meer duidelijkheid gekomen over de feitelijke bevrijders van Stramproy. Daarom was de Brigade Piron ook de ere-gast op onze herdenking. Ook bij het Indië-project was veel moois te zien en te horen. Vooral de verhalen van de directe betrok-kenen maakten indruk, maar ook het pop-up museum werd zeer gewaardeerd. De discussie over Indië is nu ook gevoerd, maar feitelijk decennia te laat…. Niet onvermeld mag blijven dat er ook weer een mooie wandeltocht, met historische erfgoed-verhalen, georganiseerd is. Deze keer deels aan de Belgi-sche kant van het natuurgebied bij de Broekmolen. Toch kunnen we niet zeggen dat alles wat we ons voorgenomen hadden voor dit jaar ook gelukt is. Na lang aandringen, en nog 2 keer een overleg, lijkt er nog steeds géén deugdelijke evaluatie te komen van het plan Kempenbroek, wat ARK hier uitge-voerd. Nu ligt er een lijstje met 8 open vragen, maar dat was niet zoals we dat hadden afgesproken. En dat 32 maanden na het toezeggen van een deugdelijke en onafhankelijke evaluatie.
Daar is het laatste nog niet over gezegd, al zal dat wellicht pas in 2020 afgrond gaan worden.

Goed Doel
In de pers was ook aandacht voor Roojer fietsclub “Cycle for Charity”. Deze groep enthousiaste spor-ters hebben weer veel werk verzet om een goed doel te steunen. Dat werd dit jaar Matchis, een stich-ting voor registratie en matching van stamceldonoren. De noodzaak tot het steunen van dit goede doel, werd ons duidelijk door de aandacht die Janne Maes vestigde op deze stichting. In Nederland is een groeiende behoefte aan stamceldonoren. Net als Janne, hopen veel mensen een juiste match te vinden om op die manier een vervelende ziekte het hoofd te bieden. Bij Janne is het gelukkig weer goed gekomen, en zij mocht de cheque van 10.000 euro uitreiken aan de Stichting Matchis, tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Maroybar.

Kerstmarkt
U weet intussen dat onze weekmarkt regelmatig ook een thema-markt kent. Komende woensdag is dat de Kerstmarkt. Dan zullen er weer speciale kerstaanbiedingen zijn, koffie en iets lekkers, en een spaar-actie. En je kan er natuurlijk ook even rondneuzen, en bijbuurten. De markt heeft zo van oudsher een belangrijke sociale functie. Het is en was een plek om elkaar te ontmoeten. De komende woensdag dus in een gezellige kerstsfeer.

Activiteitenbudget van de Dorpsraad
De Dorpsraad mag voor de gemeente Weert, elk jaar geld uitgeven aan kleinere, verbindende activitei-ten in het dorp. Activiteiten die de samenhang in het dorp bevorderen, inwoners betrekken en voor goede projectjes net een mooi (financieel) zetje in de rug betekenen. Nu de donkere dagen er weer zijn, is het goed dat penningmeesters en besturen van verenigingen dit weer even onder de aandacht bren-gen van hun leden. Een mooi voorbeeld van zo’n activiteit is het komende koppeltoernooi van de Beu-gelclub. Alle inwoners van Stramproy kunnen hier aan meedoen, en zo deze sport leren kennen. Ze worden dan gekoppeld aan een spelend lid, en spelen een poule met wedstrijden. Goed voor de Roojer deelnemers, en goed voor de beugelclub. Heeft u nu ook zo’n goed idee voor 2020: dien het in bij de Dorpsraad, en wie weet kunnen we een beetje helpen in de realisatie !

Nieuwjaarsreceptie 2020
Een ander goed gebruik is de Nieuwjaarsreceptie, meteen op de eerste dag van het nieuwe jaar. Samen met het Roojer Dorpsfonds zal de Dorpsraad ook dit jaar weer het jaar op deze wijze met u willen ope-nen. U kan hier vele dorpsgenoten ontmoeten, en het beste wensen voor het nieuwe jaar. Dat scheelt heel veel handjes geven in die dagen er na… Tijdens deze luchtige bijeenkomst word terug en vooruit gekeken naar het afgelopen en het komende jaar. Maar vooral de premies van het Roojer Dorpsfonds zullen de belangstelling hebben van het publiek. Welke vereniging of stichting krijgt dit jaar een vette premie van deze leefbaarheidsbevorderende Roojer stichting ? Kom op woensdag 1 januari om 12:00 uur naar de Zaal, drink en eet iets lekkers, en maak de Nieuwjaarsreceptie mee. Iedereen is welkom. Omdat het om 14:00 uur ook weer is afgelopen, is er nog genoeg tijd voor andere bezoekjes op die eerste dag van het nieuwe jaar.