Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 50
DINSDAG 24 DECEMBER 2019
Terugblik 2019 Deel 3
Deze week de laatste terugblik naar 2019, nu we ook aan de laatste week van het jaar gaan beginnen.
Daar willen we ingaan op de rol van Dorpsraad als “verbinder”. Door de Dorpsraad werden ook weer de gebruikelijke activiteiten uitgevoerd in 2019, zoals de Dodenherdenking, die elk jaar weer van stijl en respect getuigd. Dit jaar ook onze vrijwilligers, die een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen bezocht en in het zonnetje mogen zetten. Dat waren er al 7 op Koningsdag, en later kwamen daar nog veel leden van de Roojer vrijwillige brandweer bij ! Wat mooi om te zien dat er zo waardering gegeven kan worden aan de onmisbare vrijwilligers in het dorp. Voor de 12e keer alweer werd Stramproy Bloeit georganiseerd. Dat is en blijft een mooi project, waarbij we hopen op een seizoen met iets minder ex-treem weer. De planten kunnen niet zo goed tegen temperaturen van 40 graden…. (net als mensen ove-rigens). Een andere grote rol van de Dorpsraad is overleg voeren met vele partijen en groepen.
Het overzicht van 2019 is lang. De woningbouwvereniging, de bibliotheek, het kerkbestuur, Roojer on-dernemers, Roojer verenigingen. de buurt bij de WBM, de klankbordgroep Kempenbroek, de provincie, de Rabobank, het Sociaal Platform, andere wijk- en dorpsraden, commissie “groen”, kermisoverleg, wethouders, gemeente Nederweert en ook wel bijzonder : Minister Bruno Bruins.
Een lange lijst, waardoor we ons uitgebreide netwerk kunnen onderhouden, uitbreiden en soms inzet-ten. Het laatste aspect van de terugblik gaat over mensen. Mensen die zich het afgelopen jaar, en ook de jaren daarvoor hebben ingezet voor de Dorpsraad, en Stramproy. En nu afscheid hebben genomen, na bewezen diensten ! Dat zijn 8 leden van onze jeugddorpsraad, die als eersten deze club hebben ontwikkeld, en prachtige dingen hebben gedaan. Maar ook Geert-Jan Kwaspen, die nu de kar trekt als vorst van de Zoatmaale. En wat te denken van Ria van Aggel, die na 11 jaar afscheid gaat nemen, per 31-12-2019. Allemaal met veel inzet, veel ideeën en het veel tijd voor het goede doel : een leefbaar Stramproy. Allemaal heel hartelijk dank voor die inzet, eine dikke vette merci !

Hoorzitting WBM-gebouw
Afgelopen vrijdag vond de volgende stap plaats in de ontwikkeling van het WBM gebouw. De be-zwaarmakers tegen de verleende vergunning werden gehoord door een commissie. Zeker 20 Roojer inwoners waren aanwezig bij deze openbare zitting. De buurt had zich georganiseerd, en liet het woord voeren door een advocaat. De Dorpsraad heeft ook haar zegje mogen doen, en blijft op het oude standpunt, dat dit WBM gebouw niet geschikt is voor zoveel mensen, zo dicht bij de dorpskern. De initiatiefnemers gaven hun visie op de vergunning. Daarin bleek dat ze toch wilden gaan voor kelder-bewoning, minimale aanpassingen in het gebouw en hopen op een langer verblijf dan 10 jaar. Onze vrees wordt dan dus waarheid. Vooral omdat dit verblijf als “logies” wordt gezien, en niet als “wonen”, zijn de eisen minimaal. Nu zal de commissie een advies uitbrengen aan B&W, die daarna een besluit nemen. Dat zal ergens rond 1 februari 2020 gebeuren. We zijn benieuwd, maar niet erg optimistisch.

Samen aan de Slag
Een van de projecten die in Weert gaan lopen heet “Samen aan de slag”. Daarin worden initiatieven om iedereen mee te laten doen in onze maatschappij. Voor de een is dat (aangepast) werken, voor de an-der is dat een zinvolle vrijwilligersrol. Maar iedereen kan zijn eigen talent en kracht inzetten voor de di-recte omgeving en zich zelf. Daarin is een belangrijke rol voor zorgaanbieders weg gelegd. Maar ook anderen, zoals scholen, verenigingen of bedrijven hebben vast goede ideeën op dit gebied. En daar-voor is er een flink budget vrijgemaakt om hierin te kunnen experimenteren. Meer info via de gemeen-tes Weert, Nederweert en Cranendonk

Glasvezel
We hebben als “ambassadeurs” voor het Glasvezelproject de resultaten van de laatste inschrijfronde kunnen inzien. Grote delen van Limburg kan nu daadwerkelijk aan de glasvezel ! In totaal 10 dorpen kunnen meedoen, waaronder Altweerterheide, Tungelroy en Swartbroek. Voor Stramproy is dit in feite al de derde ronde, waarbij een aantal adressen, met coax, alsnog konden inschrijven. De drempel van 35 % voor het hele gebied, waar Stramproy onder viel, is niet gehaald. Maar door aan te dringen op maatwerk hier, kunnen adressen die dicht genoeg bij de langskomende kabel liggen toch aansluiten. In totaal 11 adressen kunnen nu meedoen, voor 4 anderen gaat dat helaas niet lukken. Daarmee is deze actie nu definitief afgerond, en zijn we blij dat nagenoeg iedereen in Stramproy die dat wenste, mee kon doen om glasvezel in huis te krijgen.

Nieuwjaarsreceptie 2020
Een ander goed gebruik is de Nieuwjaarsreceptie, meteen op de eerste dag van het nieuwe jaar. Samen met het Roojer Dorpsfonds zal de Dorpsraad ook dit jaar weer het jaar op deze wijze met u willen ope-nen. U kan hier vele dorpsgenoten ontmoeten, en het beste wensen voor het nieuwe jaar. Dat scheelt heel veel handjes geven in die dagen er na… Tijdens deze luchtige bijeenkomst word terug en vooruit gekeken naar het afgelopen en het komende jaar. Maar vooral de premies van het Roojer Dorpsfonds zullen de belangstelling hebben van het publiek. Welke vereniging of stichting krijgt dit jaar een vette premie van deze leefbaarheidsbevorderende Roojer stichting ? Kom op woensdag 1 januari om 12:00 uur naar de Zaal, drink en eet iets lekkers, en maak de Nieuwjaarsreceptie mee. Iedereen is welkom. Omdat het om 14:00 uur ook weer is afgelopen, is er nog genoeg tijd voor andere bezoekjes op die eerste dag van het nieuwe jaar.