Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 2
DINSDAG 14 JANUARI 2020
Plannen voor Bouwproject Lambroek in 2020
Er is deze week een nieuwsbrief verschenen over het Plan Lambroek, met interessante nieuwtjes. We lezen dat het Bestemmingsplan aangepast moet worden voor de realisatie van 35 woningen. Na inten-sief overleg met de gemeente Weert, staat men ook daar positief tegenover de plannen. Dat zal leiden tot een “Kennisgeving voorbereiding van het bestemmingsplan”, per 15 januari 2020. De hele procedure voor het goedkeuren van het bestemmingsplan, zal naar verwachting 6 maanden duren. In die tijd wor-den de voorlopige ontwerpen voor woningen gemaakt. De verkavelingsplanning voor het gebied is al klaar, en daarop is te zien dat het gebied ontsloten wordt met een weg vanuit de Crixstraat. Deze wordt uitgevoerd als rondgaand eenrichtingsverkeer. Aan de randen komen de losse bouwkavels te liggen, in de midden de projectwoningen. De verkoop daarvan zal starten rond eind 3e en 4e kwartaal 2020. Als er géén beren meer op de weg komen, kunnen inwoners dus dit jaar nog bouwkavels of projectwoningen kopen. Dat hebben we al lang niet meer kunnen mededelen. Als Dorpsraad zijn we zeer verheugd met de mogelijkheden die hierdoor gaan ontstaan. Als dit ook nog zou leiden tot doorschuiven van woon-mogelijkheden via vrijkomende woningen, door verhuizing naar Lambroek, zou dat helemaal prachtig zijn. In deze tijden van grote tekorten aan woningen, lost dat een deel van het probleem op voor wo-ningzoekenden. We willen als Dorpsraad graag de vaart er in houden, en blijven kijken naar andere en nieuwe initiatieven, om daar waar mogelijk tot nieuwbouw of verbouw te komen. Met name het centrum van Stramproy kan hier ook nog wel enkele goede impulsen gebruiken.

Taurossen laten hun gevaarlijke gedrag zien
Afgelopen week kwam in het nieuws dat Taurossen wederom een wandelaar hebben aangevallen. He-laas weten we dat deze voorvallen regelmatig gebeuren, meestal zonder lichamelijk letsel bij de men-sen, omdat deze net op tijd weten te vluchten. Toch blijven deze kolossen, met hun warmbloedige aard, regelmatig voor problemen zorgen, die in onze ogen helemaal niet nodig zijn. Onderstaande voorvallen zijn daar voorbeelden van. Een 63-jarige man is zondag 5 januari 2020 gewond geraakt nadat hij werd aangevallen door een stier in natuurgebied de Maashorst in Uden. De politie bevestigt dat zij rond 16.00 uur een melding ontving van het incident. Waarschijnlijk was de 63-jarige man aan het wandelen. Hij zou door de hoorns van de stier verwond zijn en de man zou zelfs even omhoog gegooid zijn door het dier. Meerdere hulpdiensten kwamen na het incident ter plaatse. Er werden twee ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is ernstig gewond naar het zieken-huis gebracht. Op 19 maart 2019 stond een ander incident in het nieuws. Twee wandelaars uit het dorp-je Zeeland zijn zaterdag aangevallen door een tauros in de Maashorst. Ze moesten worden behandeld in het ziekenhuis. Een vrouw liep een gebroken enkel op en moest worden geopereerd. De kudde is zondag op transport gezet naar Keent, bij Nijmegen.
De gemeenteraad in Weert heeft zich al enkele jaren geleden uitgesproken over de wens om in Weert géén taurossen te huisvesten. Helaas moeten we constateren dat deze er nog steeds zijn, en lijkt Na-tuurmonumenten doof voor alle oproepen. Moet het eerst fout gaan in de Weerter natuurgebieden, voordat men gaat ingrijpen ?

Brandweer Stramproy heeft nieuwe commandant
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de brandweer in Stramproy vond er een commandowissel plaats. Dick van Aggel, tot 2020 postcommandant van de brandweer van Stramproy, vond het tijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe generatie. Dit gebeurde zondag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in de nieuwe brandweerkazerne van Stramproy. Het is Jarno Roosen die de leiding krijgt over de post in Stramproy. Dick van Aggel heeft tijdens zijn functie als postcommandant veel betekend voor de brandweerzorg in Stramproy en aangrenzende regio. In zijn periode stond het voortbestaan van de brandweerpost in Stramproy ter discussie. Uiteindelijk kreeg hij het voor elkaar dat er een geheel nieu-we kazerne werd gebouwd. Ook de saamhorigheid binnen het brandweerteam is zeer groot. Voor Jarno Roosen wordt de lat dan ook hoog gelegd, maar iedereen heeft er vertrouwen in dat de uitstekende brandweerzorg met de nieuwe postcommandant zal worden voorgezet. Van deze kant willen we Dick van harte danken voor de inzet en uitstekende samenwerking, en Jarno heel veel succes wensen met zijn nieuwe klus.

Rooj.nu nu volledig in de lucht
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is de website www.rooj.nu officieel in de lucht gegaan. Na de testperiode met een 10-tal verenigingen, zijn de laatste hobbels er uit gehaald, en kan nu snel allerlei Roojer nieuws verspreid worden. De mogelijkheden om heel snel lokaal nieuws te verspreiden zijn er nu. Daarmee kunnen de reporters met hun mobieltje ter plekke een foto met een stukje tekst op www.Rooj.nu zetten. Binnen minuten is nieuws zo gedeeld, en te bekijken voor de mensen. Dus als de nieuwe prins uitge-roepen is, en de reporter van de Zoatmaale zet de foto met naam en devies op de site, dan kan je dat 2 minuten later lezen op de website. Of was het verloop van het Koppeltournooi van de Beugelclub, diezelfde avond met foto te zien op de site. Als je die pagina www.rooj.nu als snelkoppeling op je startscherm van je telefoon zet, kun je daar zelf ook heel snel naar toe gaan. Vooral de jongeren lezen (alleen?) maar nieuws via hun telefoon of tablet, en daar is deze site een uitkomst voor. Maar steeds meer oudere jongeren, en ook oudere ouderen maken graag gebruik van deze nieuwsvoorziening. Wij zien het als uitbreiding van het nieuws, en niet in plaats van het gedrukte nieuws. Net zoiets als een digitale krant versus een gedrukte krant. Daarom onze tip : blijf naast www.rooj.nu ook gewoon de krant en het onovertroffen Blaadje Stramproy lezen !