Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 5
DINSDAG 04 FEBRUARI 2020
Bezwaren tegen 204 arbeidsmigranten in WBM-gebouw afgewezen door B&W
De partijen die bezwaar hebben gemaakt tegen de gemeentelijke vergunning om 204 arbeidsmigranten in het WBM-gebouw te gaan huisvesten hebben bericht gekregen van Burgemeester en Wethouders. In een brief geeft B&W aan dat de bezwaren zijn afgewezen, en ze onderbouwen hun beslissing. Het is hier cruciaal dat er een verschil is tussen “verblijven” (max. 4 maanden) en “wonen”. Daardoor zijn er allerlei ontheffingen aan de orde die wel voor “wonen” gelden. De problematiek voor geiten geldt vooral voor ouderen en kinderen, dus niet in grote mate voor arbeidsmigranten. De gevreesde problemen buiten het gebouw, met de openbare orde, is een kwestie van handhaven, aldus B&W. Daarmee zijn alle bezwaren van tafel, en blijft de vergunning volledig in stand. Een volgende stap is de gang naar de rechter in Roermond, binnen 6 weken. Omdat we het besluit zeer teleurstellend vinden, zal de Dorpsraad deze evt. juridische stap bespreken in een volgend overleg.

Indië-boek overhandigd in Amsterdam
Op woensdag 29 januari is het boek “Vertrokken onder de klokslag van Willibrordus” aangeboden aan mevr. Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationale Comité 4 & 5 mei.
Het boek handelt over de 57 jongemannen uit Stramproy, die veelal als dienstplichtig soldaat, werden ingezet in de oorlog in Nederlands Indië, het huidige Indonesië. Het comité 4 & 5 mei zet zich in voor het herdenken van oorlogsslachtoffers, en het vieren van de vrijheid. Daarmee komen deze 2 zaken bij elkaar. De inzet in een oorlog van Roojer boerenjongens, het leed daar en het ontstaan van een vrede.
De persoonlijke verhalen werden In Amsterdam verteld door twee Indië-veteranen, dhr. Wim Briels en dhr. René Moonen. Ook de kinderen Adrie van den Berk, Ger Clerkx, Henk Creemers, Carina Ra-demaekers, Carla Moonen, Elly, Marly en Jos Briels en Jacques Moonen waren aanwezig, net als de weduwe An Rademaekers - van Dael, en haar kleinkind. Zij vertelden hun persoonlijke en soms emotio-nele verhaal aan de voormalig voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet. Mevr. Verbeet was zeer geïnteresseerd, en vertelde dat haar eigen vader ook als dienstplichtige in Indië had moeten die-nen.
In het boek worden alle 57 jongens uit Stramproy persoonlijk toegelicht, maar komt ook het leven in de jaren 1945 -1950 in het zich ontwikkelende boerendorp Stramproy aan bod. Vele leuke anekdotes, reclames uit die tijd en bijzondere verhalen. Zo weigerde de burgemeester toe te staan dat een militair terug kon komen vanwege een ernstig zieke vader. Het boek is in vlotte stijl geschreven door Bert Lenaers en Leo Janissen. Via Carla Moonen, dochter van Indiëganger Sjeng Moonen, was het contact gelegd met Gerdi Verbeet. Carla is als lid van de Eerste Kamer, met o.a. defensie in haar portefeuille, vaker in contact met mevr. Verbeet. Voor de deelnemers werd het een indrukwekkende dag, waarmee het project “Indië” werd afgesloten. Het boek is nog mondjesmaat te koop in Stramproy en Weert.

Stramproyenaren in het nieuws
Deze keer een rectificatie van een eerder bericht : we hebben ons in de datum vergist….Dat ging over Edwin Briels, onze Myanmar-dorpsgenoot, die nu een hele avond gaat vertellen over zijn avonturen daar. De culturele commissie organiseert een verhalenavond hiervoor op zaterdag 15 februari in de Zaal.

Via WeertdeGekste lezen we dat burgemeester Jos Heijmans tijdelijk zijn taken neerlegt in verband met het lopende integriteitsonderzoek. Burgemeester Jos Heijmans heeft in overleg met het college op vrijdag 31 januari 2020 besloten om zijn taken als burgemeester tijdelijk neer te leggen. Dit doet hij in het belang van de gemeente Weert, haar inwoners en ten behoeve van een zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek. Het onderzoeksbureau wordt op deze manier op geen enkele wijze gehinderd en zo kan er ook geen schijn van beïnvloeding ontstaan. Burgemeester Heijmans blijft gedurende deze periode be-schikbaar voor de gemeente Weert en andere overheden. Jos Heijmans; ‘het is een bijzonder moeilijke stap om deze beslissing te nemen. Het raakt me echt. Maar ik heb alle vertrouwen in een goede afloop van dit onderzoek. Deze beslissing vind ik echter noodzakelijk in het belang van de onafhankelijkheid van het onderzoek.’

Uitkijkpost bij de Tungelroyse Beek
Natuurmonumenten plaatst vaker een platform op boeiende uitzicht- en werklocaties in de natuurgebie-den die zij beheert. Dit keer staat het platform aan de Heltenbosdijk in Weert, ter hoogte van de brug over de Tungelroyse beek en de picknickbank (weg naar Altweerterheide). Tot eind februari kan je hier het natuurgebied vanuit de hoogte bewonderen. Wie het platform beklimt wordt getrakteerd op een prachtig uitzicht over het beekdal van de Tungelroyse beek. Wie tussen de bladerloze boomkronen doorkijkt ziet hoe de kronkelende beek het landschap doorsnijdt. En met een beetje geluk zie je op de grazige oevers de Schotse Hooglanders en Exmoorpony’s lopen. Vergeet vooral niet om ook naar boven te kijken en te genieten van de overvliegende vogels en de steeds veranderende wolkenhemel. Deze uitkijkpost is al enige jaren geleden beloofd, toen nog door ARK. En nu kunnen we er enkele weken van genieten.