Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 8
DINSDAG 03 MAART 2020
Dorpsraad gaat niet naar rechter inzake WBM-gebouw
Tijdens de recente vergadering van de Dorpsraad Stramproy is een standpunt ingenomen over het vervolg rondom de kwestie WBM-gebouw. Zoals bekend willen de ondernemers Doenja en Tim Cle-ment hier 204 arbeidsmigranten in gaan onderbrengen, voor tenminste 10 jaar. De Dorpsraad heeft daar in het traject van vergunningverlening kritiek op geuit, en is met een alternatief plan gekomen. Grootste bezwaar was dat er te veel mensen, in een te slecht gebouw gehuisvest worden, op een niet humane manier, te dicht bij het dorp en de woonwijk. Na inspraak in de commissie Welstand, en het maken van bezwaar, heeft de gemeente Weert toch eind januari 2020 de vergunning door te laten gaan. De gemeenteraad, als toezichthouder op B&W, heeft dit goed gevonden, en is in overgrote meerder-heid akkoord met de voorliggende plannen. Daarmee voelt de Dorpsraad zich in een erg ongemakke-lijke positie gekomen. We voelen ons géén actiegroep of protest beweging, maar proberen met onze activiteiten te verbinden en mensen juist bij elkaar te brengen. Ofschoon we nog steeds geheel achter de eerdere bezwaren staan, en de buurt daar ook volledig in steunen in hun rechtsgang, zal de Dorps-raad zelf niet naar de rechter stappen. We wensen de buurt wel veel succes, en hopen dat de rechter beter naar hun argumenten luistert, dan de gemeente. De Dorpsraad zal zich meer gaan richten op de situatie als de plannen wel door gaan, en afspraken proberen te maken over tegengaan van overlast voor de arbeidsmigranten, de buurt en het dorp. Daarbij willen we graag harde toezeggingen over de inzet van handhaving. Ook het aanstellen van een objectief aanspreekpunt voor het WBM-gebouw zou onze voorkeur genieten. De gevreesde overlast en schade zoveel mogelijk zien te beperken zal de strategie worden, als de rechter besluit dat het plan voor de WBM doorgang mag vinden. Helaas heeft dit alles al voor te veel verdeeldheid gezorgd in het dorp, laten we dat zoveel proberen tegen te gaan in het vervolg.

Stramproyenaren in het Nieuws
Regelmatig komen er inwoners van Stramproy in het nieuws. Die willen we in deze rubriek ook even in de schijnwerper zetten. Voor als je het niet gezien hebt, of om duidelijk te maken dat er veel bijzondere mensen in Stramproy wonen of woonden. Deze keer zagen we een heel groot artikel in de Limburger van vrijdag 21 februari over Janneke Palmen. Dochter van Marga en Jack Palmen, en al jaren actief in eigen dorp. Bij KVW, met de Vastelaovundj en menig Roojs feestje. Janneke licht in het artikel in de krant toe hoe ze nu haar kost verdient : met het organiseren van bijzondere happenings voor bijzondere mensen. Luxe , speciale vakanties voor de jetset, een bijzonder concert voor een profvoetballer of VIP tickets bij een uitverkocht concert. Heel bijzonder werk met haar eigen bedrijf. Wat ons erg deugd deed was de voorliefde voor Stramproy die Janneke liet blijken. Good gedaon, gruuets op dich !

En ook niet niks : de Men in Pek waren te zien bij Eva Jinek op de nationale TV-zender. Tijdens een reportage over carnaval liet men de muziek van Men in Pek zien en horen, als voorbeeld van feest vie-ren met vastelaovundj. Daar kunnen wij alleen maar gruuets op zijn.

Ook te lezen in de krant : zonnepark in Stramproy in ontwikkeling. Door Paul Palmen en zus Cindy Palmen is een plan in ontwikkeling voor bijna 2 ha zonnepanelen aan de Molenweg. Mooi plan, pas-send in deze tijd, met zo veel energie-doelen. Maar wat ook heel mooi is : ze hebben hun plannen eerst aan de inwoners van Stramproy kenbaar gemaakt, de buurt uitgenodigd om deze in detail te bekijken, en de mogelijkheid gegeven om op voorhand al met vragen of verbetervoorstellen te komen. Zo kan je ook omgaan met de mensen in de omgeving. Nu wordt zelfs nagedacht over een coöperatie voor het verspreiden van deze energie in eigen dorp.

Nieuwbouwplan Burg. Smeijersweg van 6 naar 10 woningen
Door Woningbouwvereniging St. Joseph is vorig jaar een plan gepresenteerd voor de bouw van 6 laagbouw huurwoningen aan de Burg. Smeijersweg, bij de parkeerplaats van het voetbalveld. Inmiddels is duidelijk dat men nog een stuk grond heeft kunnen kopen, waardoor er nu 10 woningen, en 1 studio gemaakt kunnen worden op deze locatie. Middels een klein woonerfje zijn deze woningen bereikbaar. Bedoeld als sociale huurwoningen, voor ouderen of minder validen. Bijzonder is ook de ontwikkeling van de studio, waar zorgverleners, familieleden of vrienden gedurende een korte tijd kunnen verblijven voor een week bezoek of een periode van intensievere zorg. Weer een mooi plan van onze Woning-bouwvereniging St. Joseph !