Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 9
DINSDAG 10 MAART 2020
Subsidies door Dorpsraad in 2020
Menigeen weet het al, maar nog maar eens herhalen : de Dorpsraad kan lokale initiatieven en projecten soms financieel steunen. Vanuit de gemeente Weert kan de Dorpsraad voor kleine projecten in 2020 in totaal 1950 euro verdelen. Veelal zijn dat projecten om de leefbaarheid te bevorderen, breder dan al-leen de eigen vereniging, of groep. In de regel proberen we zo 3 – 5 initiatieven te ondersteunen. Daar-naast beschikken we voor de grotere projecten ook over budget. In de regel zijn dat bedragen van boven de 1000 euro, voor projecten en verenigingen die grotere groepen in Stramproy bedienen. Als je dat nog slim weet te combineren met een bijdrage uit het Roojer Dorpsfonds, dan heb je wat financiële armslag voor projecten. Vaak zijn er genoeg ideeën, en we hopen dat er zo ook genoeg geld beschik-baar is om die uit te voeren. Dien een voorstel in, of kom met ons in gesprek over deze mogelijkheden !

Gedoe met de koe, gestunt met het rund
De afgelopen weken zien we lovende publicaties in het Blaadje en lokale media van de natuurorganisa-ties over de inzet van grote grazers in onze natuurgebieden. In elke discussie hoort enige balans te komen, vandaar de volgende kanttekeningen. De natuurwinst door jaarrond begrazing wordt door des-kundigen nogal getemperd. In feite krijg je door inzet van grote grazers overal nagenoeg hetzelfde natuurbeeld, niet veel variatie, maar meer van hetzelfde. Met een beetje hulp, en seizoensbegrazing door lokale runderen kan het mozaïeklandschap met veel meer variatie bestaan. Zo ontstaan er “ka-mers” met geheel verschillende natuurwaarden naast elkaar. Jaarrondbegrazing is vooral ingezet om alles zo goedkoop mogelijk te kunnen beheren, niet primair voor de natuurwaardes. Daarnaast zijn er ook regelmatig problemen met de grote grazers, zeker de warmbloedigen onder hen, zoals de Tauros. Toch krijgt het project voor de Tauros landelijk het meeste subsidie van de overheid, zonder veel effect voor biodiversiteit (bron Volkskrant, 19 februari). Ook in het Kempenbroek loopt dat niet allemaal even soepel. Uitbraken van dieren, stress bij invangen, oormerken en verplaatsen. Afschot bij slecht gedrag komt nog regelmatig voor. Ook krijgen wij meldingen door van wandelaars, inwoners en recreanten over incidenten en bijna-incidenten. In de grote PR-machine van ARK en Natuurmonumenten is daar veel te weinig aandacht voor. Als je maar hard genoeg roept dat het geweldig is, ga het op den duur zelf ook nog geloven…in ieder geval de verantwoordelijke bestuurders en subsidiegevers. Nu er weer plannen liggen voor verstrekkende uitbreidingen van deze vorm van natuur, in de visies van de natuur-organisaties, moet en meer aandacht komen voor de andere kant van de medaille. Die boodschap hebben we recent afgegeven aan zowel gemeente als provincie.

Roojer voorjaarstafel komt er weer aan !
Vorig jaar is was er een zeer geslaagde koffietafel voor de inwoners van Stramproy. Bijna 80 mensen kregen een heerlijke middagmaaltijd aangeboden door Het Sociaal Platform en de Dorpsraad. Door de Heemkunde werd er zeer interessant beeldmateriaal getoond van vervlogen tijden. Voor de aanwezigen zeer interessant. Het motto van deze bijeenkomst was “knauwelen, wauwelen en neet grauwelen”. Dat kwam ook helemaal uit. Veel buurten, met je tafelgenoten, lekker eten, géen tijd om te klagen. Op vrij-dag 17 april, de vrijdag na Pasen, zal de tweede editie plaats vinden. We gaan hetzelfde programma aanbieden. Dus mensen die moeilijk ter been zijn worden gehaald en gebracht. Het programma is luch-tig en gezellig, gericht op elkaar ontmoeten. En het eten zal weer zeer smakelijk zijn, gemaakt door de lokale bakker, slager en cateraar. Binnenkort zal er weer een opgaveformulier verspreid worden, en de deelname kan dit keer wederom geheel gratis ! Als je meer wilt weten, vraag dan maar eens aan de deelnemers van de vorige keer ! En die mensen van 2019 nodigen we uit om nu een buurman, vriend of dorpsgenoot mee te nemen ! En schrijf alvast op de kalender : vrijdag 17 april, 12.00 uur De Zaal !

Stramproyenaren in het Nieuws
Regelmatig komen er inwoners van Stramproy in het nieuws. Die willen we in deze rubriek ook even in de schijnwerper zetten. Voor als je het niet gezien hebt, of om duidelijk te maken dat er veel bijzondere mensen in Stramproy wonen of woonden. Deze keer zagen we twee dorpsgenoten groot in beeld in het blad Weert Magazine. Jan Kin vertelde uitgebreid over zijn vrijwilligerswerk in Afrika. Na zijn pensione-ring ging Jan als technisch specialist naar kleine fabriekjes of werkplaatsen in het armste continent van de wereld. Door zijn kennis ter beschikking te stellen, kreeg hij menig lokaal probleem opgelost, en de ondernemers daar weer een stap verder. Heel mooi gedaan.
In dat zelfde blad ook een stuk van architect Geert-Jan Kwaspen. Net klaar met het drukke Vas-tenaovundj-seizoen, als voorzitter van de Zoatmaale, geeft Geert-Jan zijn kijk op o.a. het zelfstandig wonen in de gemeente door ouderen. Kansen om daar op in te spelen worden ook in Stramproy volop genomen, kijk maar eens naar onze Woningbouwvereniging St. Joseph. En of dat allemaal nog niet genoeg is, kwam Hilde van Dael aan het woord in een radioprogramma over “Duurzaam Bouwen”. Hilde en John hebben net een super duurzaam huis gebouwd in de Vloot, en Hilde kon daar over vertellen. Ook gaf ze de gemeente nog een aantal tips om mensen die duurzaam willen bouwen echt vooruit te helpen. Daar zit best nog wel wat ruimte in het beleid. Terug te luisteren en te zien op You Tube.

Duurzaamheid in Stramproy
Dat duurzame huis van Hilde en John van Dael is een mooi bruggetje naar een initiatief dat de Dorps-raad samen met de Woningbouwvereniging wil nemen. Wat kunnen we nou zelf al doen aan duurzaam-heid in ons eigen huis ? Hoe werkt dat dan, en welke mogelijkheden zijn er allemaal ? Daarover willen we graag in contact komen met inwoners die hier een duidelijke mening over hebben ! Ben jij student op dit gebied, of net afgestudeerd op Duurzaamheid, Craddle to craddle, CO2-neutraal, fossiel vrije energie ??? Of heb jij je werk in alternatieve energiesystemen, composteringsinstallaties of gewoon erg betrokken bij het doorgeven van ons dorp aan de volgende generatie ? Dan willen wij graag eens met jou praten, om te kijken hoe we die lokale stap kunnen zetten ! zoek contact met de Dorpsraad via de onderstaande mogelijkheden.