Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 11
DINSDAG 24 MAART 2020
Corona : Rooj helpt Rooj ?
Helaas nu ook weer een bericht over corona....
Dat virus houdt de wereld in zijn greep, en ook in Stramproy zijn de gevolgen zichtbaar en voelbaar.
Vele mensen zijn sinds vorige week thuis aan het werk, wat snel opdroogt als je normaal ander werk doet. Men kan nog wel wat achterstallige administratie weg werken, een project schrijven en een cursus online volgen. Maar of je daar weken mee vooruit kan ???

Maar ook de scholen, winkels, zorgcentra, zaal, bieb, en verenigingen zijn "dicht".

Deze situatie zou best nog wel eens weken, mogelijk langer kunnen aanhouden. En verergeren…
Sociale isolatie zal zeker helpen om corona-besmettingen te voorkomen, maar heeft ook zo zijn keer-zijdes. Voor ouderen of kwetsbare inwoners is de isolatie ontwrichtend, en raken ze alle contact met de omgeving kwijt. De dagelijkse dingen kunnen soms niet meer gedaan worden, zoals boodschappen halen, de hond uit laten of een boek halen. Het gebruikelijke praatje met medemensen is ook lastiger geworden. De beelden van TV en internet hebben jullie vast ook gezien.

Inmiddels zijn er diverse mooie initiatieven om als buren, familie, vrienden of samenleving daar iets aan te doen. De boodschappen doen, de hond uit laten of gewoon even bellen, skypen of appen. Medicij-nen halen, of pannetje eten brengen, of als chauffeur gaan fungeren voor de bereider van maaltijden.

Ook in de gemeente Weert ontstaan tal van initiatieven, net als in Limburg of op internet. Met name Punt Welzijn is actief op dit terrein, maar de vraag is wel of mensen uit Stramproy zich hiertoe aange-sproken voelen. Op het nieuws zagen we een vrouw die foldertjes huis aan huis bezorgde in haar eigen buurt, met de oproep : "Als ik kan helpen, laat het me weten !"

Daarom vroegen we ons af of een soortgelijk initiatief in Stramproy ook passend zou zijn ? Rooj helpt Rooj ??? Misschien nog niet echt nodig voor velen, maar deze situatie zal zeker nog weken aanhouden. Als je dan minder beroep kan doen op familie, buren of vrienden : Rooj helpt Rooj.
Dat werkt als een soort uitzendbureau, waar we aan de ene kant "vraag" verzamelen, en aan de andere kant "aanbod". Omdat we dat lokaal kunnen doen, is de match misschien makkelijker te maken dan bij een Weerter, Limburgse of digitale organisatie. Mensen uit het dorp komen helpen waar nodig.
Dit idee is door de Dorpsraad uitgewerkt, en keken we wat hier wenselijk en mogelijk is.
Uit een kort onderzoek naar wat er nu feitelijk al voorhanden is, kwam naar voren dat sinds dinsdag 17 maart door Punt Welzijn onder de naam “coronahulp weert” eigenlijk precies zo’n initiatief draait ! Via die website kunt u meer informatie krijgen, maar ook kan er op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur gebeld worden met 0495-697900. Dicht van 12.30 tot 13.00 uur. Kijk ook even op www.coronahulpweert.nl . De Dorpsraad werkt nu samen met Punt Welzijn om het netwerk in Stram-proy te ondersteunen, en vorm te geven. Rooj helpt Rooj, of coronahulp Stramproy ! De folder van Punt Welzijn zal huis aan huis verspreid worden voor meer informatie, en ook via het Blaadje Stramproy wordt u hierover geïnformeerd. Dus zowel hulpzoekende als hulpaanbieders worden opgeroepen om via de site of de telefoon contact op te nemen met deze corona-actie ! Laten we een beetje voor elkaar zorgen. Het zijn géén moeilijke klusjes, maar wel erg noodzakelijk voor mensen die het huis niet uit kunnen. Wil je helpen ? Kan je hulp gebruiken ? Bel of mail met de hulplijn !

Weekmarkt voorlopig afgelast
Van de gemeente Weert ontvingen we het volgende bericht.
Geen weekmarkten meer in Noord-en Midden-Limburg. Antoin Scholten, burgemeester van Venlo, heeft vanuit zijn functie en bevoegdheid als voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord besloten dat per direct alle weekmarkten in alle 15 gemeenten in Noord en Midden Limburg niet meer gehouden mo-gen worden. Hij heeft dat middels een verordening aan zijn collega’s laten weten. Zoals bij alle maatre-gelen die genomen worden is ook hier het gezondheidsperspectief leidend geweest in het besluit. Het is ondoenlijk om bij een weekmarkt de regel ‘niet meer dan 1,5 meter afstand voor elkaar te krijgen. Dit in tegenstelling tot een supermarkt of winkel waar wel maatregelen genomen kunnen worden middels deurbeleid en medewerkers die ervoor zorgen dat mensen in een rij voldoende afstand bewaren. Bo-vendien vindt de veiligheidsregio het onwenselijk dat vanuit Duitsland en België ‘klanten’ de markten bezoeken waarbij er geen gezondheidsmaatregelen genomen worden. De Belgische en Duitse gemeen-ten en pers zullen op de hoogte worden gebracht van het besluit waarmee ook een beroep wordt ge-daan op de Belgische en Duitse kooptoerist om het gezonde verstand te gebruiken en niet de drukte op te zoeken, ook niet in de gemeenten net over de grens. Ook wethouder Gabriëls heeft dit besluit bekrachtigd voor alle markten in de gemeente Weert.