Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 16
DINSDAG 28 APRIL 2020
Veurdeur Brunch
Afgelopen zaterdag is er een heuse “veurdeur-brunch” bezorgd bij 300 mensen in Stramproy. De op-roep in het Blaadje, en via de Nieuwsbrief heeft vele en leuke reacties opgeleverd. In samenwerking met het Sociaal Platform, de Zonnebloem en de Ouderenvereniging Stramproy, heeft de Dorpsraad, samen met de Jeugd-Dorpsraad deze actie kunnen uitvoeren. Het plan is uitgevoerd om bij (meestal) oudere mensen, die (meestal) alleen wonen, en nu niet of amper meer naar buiten kunnen of durven te gaan, een Thuis Brunch te bezorgen. Daarnaast is dat ook gedaan bij de deelnemers van de Roojer Koffietafel van eind 2019. Ook zijn er diverse aanmeldingen via de mail en telefoon gekomen. Juist in deze tijd, waar zoveel mensen min of meer verplicht thuis moeten blijven zitten, is een opkikkertje wel leuk (en lekker !) Iedereen moet weten en ervaren dat we toch een hechte gemeenschap moeten blijven in Stramproy, waar iedereen er bij hoort. De pakketjes werden afgeleverd op de huisadressen, met inachtneming van de RIVM-regels, door vrijwilligers, en de Jeugddorpsraad. Ook Stijn, Jens en Joeri hebben de hele dag meegeholpen met zakjes vullen en uitdelen. We hopen dat iedereen genoten heeft van de lokale broodjes en appel, en de andere lekkere spullen. Dank voor alle medewerking, en ook aan onze anoniem sponsor. Det waas keij sjiek !

Koninklijke onderscheidingen in Stramproy
Heel bijzonder was Koningsdag dit jaar. Kaal en ongezellig, zo zonder al die gebruikelijke feesten en vrijmarkten. Maar wel heel bijzonder waren de 8 inwoners van Stramproy die verblijd werden met een koninklijke onderscheiding. Elders in dit blad heeft u al kunnen lezen hoeveel vrijwilligerswerk deze inwoners hebben verzet, en dat daarvoor een heel terechte onderscheiding is verleend namens de Ko-ning. Ook wij zijn superblij met deze gedecoreerden Truus de Bruin, Fred Camp, Jacques van Dael, Mat Keijers, Harry Notermans, Annie Steijvers-Jacobs, Frans Verhaag en José de Winter-Hendrikx. Van harte proficiat allemaal met deze enorme blijk van waardering voor jullie inzet voor de lokale samenle-ving hier in Stramproy. Zodra daar een gelegenheid voor is, zal de feitelijke uitreiking van de lintjes plaatsvinden, gelijk in heel Nederland. Daarna zullen ook wij in Stramproy op de gebruikelijke feestelij-ke wijze, een mooie bijeenkomst organiseren. Daarbij zullen we al deze toppers nog eens mooi in het zonnetje zetten.

www.rooj.nu met zeer actueel nieuws !
Juist in deze crisistijd merken we dat (goed) nieuws vaak heel snel en veelvuldig gelezen wordt. Ook de website www.rooj.nu merkt dat. Zeker als er nieuwe of grappige items geplaatst worden, is de kijk-dichtheid heel groot. Denk bijv. aan de nieuwe gedecoreerden, die zag je al heel snel (met foto) op www.rooj.nu Ook de Veurdeur Brunch stond binnen enkele uren op de website, en werd ook heel goed bekeken. Een ander item dat helemaal “hot” is, is “Rooj Boulevaar” inmiddels al toe aan nummer 5. Ook die zal weer goed bekeken worden, want de inhoud is verrassend, en het bekijken zeker waard.
Verder willen we ook proberen om tijdens de 4-mei herdenking hier een live beeld te gaan uitzenden van de sobere plechtigheid in het Herdenkingsplantsoen. Dus beelden uit Rooj, om in je eigen huiska-mer of tuin te bekijken, terwijl ze iets verderop in het dorp feitelijk gebeuren. Technisch nog een beetje een uitdaging, maar we gaan het wel proberen. Op maandag 4 mei, vanaf 19.45 (hopelijk) te zien op www.rooj.nu. .

4-Mei viering
Nog even iets meer informatie over de 4 mei Herdenking in 2020. Door de corona-maatregelen is een massale bijeenkomst helaas niet mogelijk. Heel jammer, omdat we al vele jaren lang een heel mooie en stemmige bijeenkomst houden ter herdenking van alle oorlogsslachtoffers. Toch willen we daar ook in 2020 op een stemmige wijze aandacht aan geven, en alle slachtoffers gedenken, en de aandacht geven die ze verdienen. We volgen daar het landelijke en gemeentelijke protocol .Dat komt neer op het half-stok hijsen van de vlag om 08.00 uur in de ochtend. Tevens zal de Dorpsraad dan de eerste krans leg-gen, namens de Roojer bevolking. Vanaf 08.15 heeft dan iedereen de tijd om het monument te bezoe-ken en desgewenst een bloemetje te leggen. We roepen ook iedereen op om de hele dag de vlag half-stok te hangen. Vanaf 19.45 is er dus een live-uitzending op www.rooj.nu te zien. Om 19.55 zal de wet-houder Tessa Geelen van de gemeente Weert namens de gemeente een krans leggen, net als Hendrik Stals namens de oud-strijders. Ook zal er namens de schoolkinderen een bloemstuk gelegd worden. Aansluitend zal de Last Post gespeeld worden. Dat laatste dit jaar op een heel bijzondere wijze, namelijk op meerdere plekken in het dorp. Vanaf 20.00 uur volgen twee minuten stilte. Er wordt afgesloten met het zingen van het Nederlandse volkslied, het Wilhelmus. De twee coupletten (eerste en zesde) die gezongen worden, willen we laten afdrukken in het Blaadje, zodat iedereen thuis kan meezingen. Dat zal ook te zien zijn op de landelijke TV. Ook dit is conform de nationale protocollen, immers : publiek kan helaas niet naar het Vrijheidsplantsoen komen. We hopen dat er op deze wijze toch een passende en waardige herdenking kan plaatsvinden in Stramproy en Nederland. Op 5 mei wordt u opgeroepen om de hele dag de vlag in top te hangen.