Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 18
DINSDAG 12 MEI 2020
Corona
De coronacrisis gaat weer een volgende fase in. De kinderen gaan vanaf maandag weer naar school, de kappers zijn ook weer open. En op de Steinakker zijn jeugdgroepen weer aan het voetballen, wat een heerlijk geluid. Er is verdere versoepeling te verwachten vanaf 1 juni, waarbij zelfs terrassen open mogen, en groepen tot 30 mensen weer bij elkaar mogen komen. Toch zorgt het virus nog steeds voor veel aanpassingen en beperkingen. Dat maakt bijeenkomsten, vergaderingen en kerkdiensten weer mogelijk. Begrafenissen en bruiloften kunnen weer met grotere groepen, volgens de plannen vanaf 1 juli zelfs met 100 personen. Voorzichtigheid blijft geboden, het virus is nog steeds zeer actief en soms ernstig ziekmakend. Toch worden mondjesmaatmeer en meer maatregelen versoepeld. We hopen dat de gevreesde tweede piek van coronagevallen zoveel mogelijk achterwege blijft. Dan kan de gemeen-schap Stramproy het dagelijkse leven weer beetje bij beetje op pakken en normaliseren.

4-Mei Herdenking
We kijken ook nog even terug naar de 4 mei Herdenking in 2020. Elk jaar herdenken we alle slachtof-fers van oorlogen en conflicten in de wereld. Ook in 2020 werd deze herdenking georganiseerd, on-danks de corona-crisis. Er was een aangepast programma, waarin we in Stramproy de landelijke en gemeentelijke richtlijnen volgden. De herdenking was daarom verspreid over de hele dag. Om 08.00 uur werd een krans gelegd namens de Roojer gemeenschap bij het herdenkingsmonument, door de voor-zitter van de Dorpsraad. Dat was een vreemde gewaarwording, omdat de laatste jaren heel veel men-sen deze gebeurtenis bijwoonden. Nu waren we er echter met in totaal 4 mensen. Een beetje onwerke-lijk. Gedurende de dag werden er door inwoners het monument bezocht en werden er ook diverse bloemetjes gelegd. Heel aandoenlijk was een tekening met tekst van een klein schoolkind. Om 19.45 volgde er korte plechtigheid, zonder publiek. Wethouder Tessa Geelen legde een krans namens de gemeente Weert, Hendrik Stals namens de oudstrijders. Ook werd er een bloemstuk gelegd namens de schoolkinderen. Frans Peeters blies de gebruikelijke taptoe geblazen worden, waarna twee minuten stilte volgden, stipt om 20.00 uur. Daarna werd het Wilhelmus gespeeld. Deze muziek kwam dit bijzon-der jaar vanaf meerdere plaatsen in het dorp, door muzikanten van de fanfare St. Willibrordus. Helaas ging de live-blog van deze activiteiten niet door. Het werd passender gevonden om plaats te maken voor de officiële live verslaglegging van de nationale kranslegging op de Dam, en toespraak door koning Willem Alexander. Ondanks alles werd de gebeurtenis toch extra apart door de oorverdovende stilte en afwezigheid van publiek dit jaar.

Fotospeurtocht van 7-jarige Sien Kwaspen
In VIA Weert lazen we een prachtig verhaal van de 7-jarige Sien Kwaspen. Sien had inmiddels wel ge-noeg teddyberen gezien achter de ruiten in Stramproy, en was toe aan een nieuwe leuke wandeling. Samen met haar jongere zusje Cato, en hulp van vader Geert-Jan, heeft ze toen een fotopuzzeltocht gemaakt. Op 8 plaatsen in het dorp vind je een foto, waarop de volgende halte van de tocht te zien is. Zo krijg je een rondje, met acht plekken, en 8 letters. Die vormen samen een woord. Dat idee had Sien gelezen in het boek Floddertje. Mooi bedacht Sien, en heel leuk voor alle kinderen en ouders die deze tocht zo kunnen lopen of fietsen. We willen jouw goede idee graag belonen met een heerlijk ijsje bij dPs Fashion Café, voor je hele gezin. Komt jouw kant uit…. Maar : is Stramproy niet met 9 letters ?????

Stramproy Bloeit met 1 week vertraging toch van start
Met de aankondigingen van de regering inzake de versoepeling van de corona-maatregelen (“wat kan nog wel”) durven we het ook weer aan om van start te gaan met Stramproy Bloeit. Want niet alleen mu-ziek maakt gelukkig, maar ook bloemen ! Vanaf komende vrijdag 15 mei mogen er weer emmers bloe-men in de lantaarnpalen gehangen worden. Om de corona afstand goed te kunnen respecteren, zal de uitgifte van bloemen dit jaar over twee dagen verspreid worden. Op vrijdag kunnen de bloemen vanaf 10.00 uur worden afgehaald bij boerderij Lenaers (“Tjeu van Dreiers”), op zaterdag vanaf 09.00 uur. Mocht het ophangen tot problemen leiden, neem dan contact op met de mensen van de werkgroep. Na het ophangen kan met de waterkar, keurig met opgeladen accu, weer water gegeven worden. We zijn blij dat er ook dit jaar weer veel straten en buurten mee doen met deze bloemrijke actie. Juist nu is een bloemetje in de straat, verzorgd door je buurman (of jezelf !) toch een mooie, opbeurende en positieve stap. Iets positiefs in een wereld die nog grotendeels op zijn kop staat, iets kleins in een groot pro-bleem. We danken op voorhand wederom de meer dan 100 watergevers, de coördinatoren, de techni-sche ondersteuners en de mensen van de werkgroep. We hopen op een mooi bloemenjaar, zeker nu we weten dat bloemenpracht mensen ook een beetje gelukkig kan maken !

Uitslag prijsvraag over accordeonisten
Vorige week hebben we twee foto’s gepubliceerd van muzikanten die in Stramproy met de accordeon inwoners blij maken. Want het is inmiddels al vaker gezegd : muziek maakt blij en slim. Er ligt nu zelfs een wetenschappelijk rapport over dit effect van muziek op mensen. Maar zonder een professor die ons dat komt zeggen, weten wij dit eigenlijk ook al een hele tijd. Muziek helpt je om de dagelijkse zor-gen even te vergeten, en je humeur duidelijk te verbeteren. Dat zagen we ook bij onze geheimzinnige accordeonspelers, die achteraf helemaal niet zo geheimzinnig en onbekend waren. We kregen tientallen oplossingen toegestuurd, die het allemaal bij het rechte eind hadden. De twee spelers waren Pier van Reinkes (Pierre Stals) en Tjeu van Moase, Tjeu van de Hakkenbar (Tjeu Langers). Uit de inzendingen is door een zeer onafhankelijke jury de winnaar geloot, en dat is geworden Mia Dreesen. Zij krijgt ko-mende donderdag een heerlijke Proeemevlaai van bakkerij Snijders. Als je Mia kent, weet je dat ze je graag een stukje geeft. Helaas kan dat nu niet in deze corona-tijd, dus je zult even geduld moeten heb-ben. Mia bellen en feliciteren met deze prijs kan natuurlijk wel !