Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 19
DINSDAG 19 MEI 2020
De coronacrisis is nog lang niet over, maar we zijn wel begonnen aan een aantal nieuwe versoepelin-gen. De kinderen gingen maandag 11 mei weer naar school. En bij de Roojer basisschool stond de krant ze op te wachten om een stukje te schrijven. Wat waren ze blij dat ze weer aan de slag konden, hun vriendjes ontmoeten en de juf weer zien ! Ook de juf en meester waren blij, om van de ouders nog maar te zwijgen. Na een periode van 8 weken thuis zitten, nu weer naar school. Heerlijk, zeker nu het nog maar voor de helft van de tijd is voorlopig ! De kappers, schoonheidsspecialisten en pedicures zijn ook weer open. Die hebben een heel drukke week achter de rug. Menig kapsel, gezicht en voet is er weer aardig van opgeknapt de afgelopen week. De bieb in Weert is weer open, en we hopen dat de ervaringen dermate goed uitpakken, dat we ook in Stramproy straks weer een boek kunnen lenen. In-gewijden laten weten dat dit misschien in juni kan gebeuren. Ook ons eigen project “Stramproy Bloeit” is weer van start gegaan : de bloemen hangen weer in de lantaarnpalen ! Nu weer hopen op een beetje normaal weer, zodat deze planten dit jaar weer voor veel kleur en geur kunnen zorgen.
Het vooruitzicht dat we vanaf 1 juni weer (op afspraak) naar het terras mogen, een restaurant kunnen bezoeken en een vergadering kunnen beleggen is toch ook heel aanlokkelijk. Voorzichtigheid blijft geboden, het virus is nog steeds zeer actief en soms ernstig ziekmakend. We hopen dat de gevreesde tweede piek van coronagevallen zoveel mogelijk achterwege blijft. Dan kan de gemeenschap Stram-proy het dagelijkse leven weer beetje bij beetje op pakken en normaliseren.

Huizenbouw in Stramproy
Vorig jaar hebben we als Dorpsraad een aantal projecten laten presenteren over nieuwbouw in Stram-proy. Dat werd een drukke avond in de Zaal. Nu krijgen we de laatste tijd regelmatig vragen over de stand van zaken. Gaat nog wel alles door in deze corona-crisis ? We willen de stand van zaken graag met u delen. Het grootste nieuwbouwproject is plan Lambroek, met 35 nieuwbouwwoningen. Dit plan ligt nog op schema, en is nu voor een bestemmingsplan-wijziging bij de provincie Limburg. Dat duurt in totaal 6 maanden, en zal in juli gereed zijn. Plan is dat in het 3e kwartaal de bouwkavels te koop komen, en in het 4e kwartaal de projectwoningen op plan Lambroek. De “oude DA” is geheel uit de as herrezen, en de afwerking zit nu in de laatste fase. In juli wordt het pand opgeleverd, en kan bewoond worden. De slagerij Brouns is al een tijd verbouwd en bewoond door arbeidsmigranten. De plannen van de Wo-ningbouwvereniging worden pas in 2021 en later concreet, en ook dat loopt nog volgens planning. Daarmee liggen ook nog op koers voor de 50 nieuwe huizen tot 2023 in Stramproy. Om het restant van het bouwcontingent ook in te vullen, blijven we als Dorpsraad streven naar de realisatie van het vol-gende deel van de nieuwbouw. Vaak iets minder concrete plannen op dit moment, maar wel zaken om verder te ontwikkelen. In totaal staan er zo 135 nieuwe woningen in 20 jaar in de plannen van gemeente en provincie voor Stramproy. Daarnaast is het al een hele tijd stil rondom de plannen voor het migran-tenhotel in de WBM. Mogelijk dat de initiatiefnemers toch op de rechtszaak wil wachten, die nu door de coronacrisis stil is komen te liggen. Mogelijk dat men door de crisis ook een nieuwe noodzaak / finan-ciële haalbaarheid wil toetsen, immers werkgelegenheid is drastisch gedaald, zeker ook voor de flexi-bele arbeidsmigrant.

Roojer mensen in het Nieuws
Deze week lazen we mooi nieuws over een Roojer bedrijf. In Weert Magazine stond een mooi artikel over de nieuwe ijssalon dPs- fashion café. De Paerdstal heeft een prachtige horecagelegenheid geo-pend, op het Kerkplein. Met ijs van meester ijsbereider Florence uit Nederweert een ware traktatie voor de ijsliefhebber. Daar worden veel inwoners heel blij van ! En nu je eigenlijk nergens meer kan gaan zitten om te eten of te drinken, is hier een mogelijkheid om ijs aan de balie af te halen. We zien dus ook al veel mensen met een lekker ijsje rondlopen in het dorp. Heel veel succes met deze nieuwe zaak !

Maar het nieuws werd toch volledig beheerst door een andere inwoner van Stramproy : Jos Heijmans. Op donderdag kwam het nieuws dat dhr. Heijmans zich ziek gemeld had, en niet meer als burgemees-ter terug zou komen naar Weert. Dat beheerste alle media. Op zaterdag werd al bekend dat mevr. Ina Leppink- Schuitema op maandag al geïnstalleerd zou worden als waarnemend burgemeester. Dit tot de tijd dat er een definitieve invulling van deze burgemeesterspost gevonden is. Het nieuws ging als een olievlek over de krant, instagram, facebook en twitter. Radio en TV gingen er ook mee aan de haal. Het debat in de gemeenteraad op 3 juni over de handelwijze van dhr. Heijmans zal wellicht veel vragen die nu leven kunnen beantwoorden. Het voelt aan als een zaak met alleen maar verliezers. We gaan het debat verder volgen om te begrijpen wat er allemaal gebeurd is. We wensen hoe dan ook mevr. Lep-pink heel veel succes in haar tijdelijke functie als burgemeester van Weert.

Groenste stad van de wereld
Weert heeft een aantal jaar geleden de titel groenste stad van de wereld gewonnen. Mede door de na-tuur in de dorpen, ook onze prachtige Roojer natuur. De afgelopen week zagen we daar weer enkele prachtige voorbeelden van. Zo was er een grote boom die omviel, en over de Aa-beek ligt. Zo’n 350 meter naast onze eigen boombrug, nu een natuurlijk boombrug. Net zo stevig, net zo’n dikke stam. Maar de kern was helemaal aangevreten door houtworm ! Nu dus een boombrug van NL naar B, en iets verder een van B naar NL !
Ook zagen we een prachtig “groen” bord, waarop net leesbaar stond dat je hier een stiltegebied in gaat. Helemaal op gegaan in de natuur. Wie weet waar dit bord staat ? De vorige vraag was vrij eenvoudig, maar dit is andere koek ! Mail je antwoord naar onze postbus, die hieronder vermeld is. Misschien ben je wel de enige die dit bord weet te staan !