Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 20
DINSDAG 26 MEI 2020
Huizenbouw in Stramproy
Hebben we net een verhaaltje geschreven over “bouwen in Stramproy”, komt er meteen nieuws over een nieuw project ! Vorig jaar hebben we als Dorpsraad een aantal projecten laten presenteren over nieuw-bouw in Stramproy, waaronder globaal ook het project rondom Bouwbedrijf Stultjens. Dat was nog in een oriënterende fase, en niet duidelijk was hoe groot dit project zou gaan worden. Nu is dat allemaal veel duidelijker geworden. Er is een plan gemaakt voor 9 levensloopbestendige patiowoningen die via de Walestraat te bereiken zijn. Eigenlijk midden in het dorp zal dit kleinschalige woonhofje gebouwd worden. De vraag naar grondgebonden seniorenwoningen is groot, ook in Stramproy. Een bijkomend effect is vaak dat er een doorstroming ontstaat, van ouderen die hier gaan wonen en hun eigen huis op de markt zetten. En doorstroming is zeer welkom voor starters en doorstarters.

Daarmee liggen ook nog op koers voor de 50 nieuwe huizen tot 2023 in Stramproy. Om het restant van het bouwcontingent ook in te vullen, blijven we als Dorpsraad streven naar de realisatie van het vol-gende deel van de nieuwbouw. Vaak iets minder concrete plannen op dit moment, maar wel zaken om verder te ontwikkelen. In totaal staan er zo 135 nieuwe woningen in 20 jaar in de plannen van gemeente en provincie voor Stramproy.

Roojer mensen in het Nieuws
Het is bijna elke week wel ergens raak : een inwoner van Stramproy die het lokale nieuws haalt.
Daar mag best ook in het eigen dorp even de nadruk op gelegd worden, want meestal is de aanleiding voor dit nieuws best de moeite waard om verder te verspreiden. Het lukt ons niet altijd om alles te pu-bliceren, maar we doen wel ons best ! Daarom stellen we een tip op dit gebied ook altijd zeer op prijs !
En dan de inwoonster van de afgelopen week : Susan Korten. Susan werkt als welzijnscoach bij het zorgcentrum Hieronymus, en probeert daar met wat extra activiteiten het dagelijkse leven van de bewo-ners op te fleuren. Om dat goede werk te ondersteunen, kreeg zij een cheque uitgereikt van bijna 3000 euro, van drie goede doelen stichtingen : Oranje Fonds, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. Het leverde een mooie foto op, van een blije Susan. En daar worden wij weer blij van !

Raadsel van groen bord opgelost
De vorige week plaatsten we een foto van een verkeersbord, dat bijna onherkenbaar was, door op-groeiende mossen en algen. We dachten dat de vraag naar de locatie daarvan best moeilijk zou zijn. Nou : dat bleek wel mee te vallen. Door het wegvallende avondprogramma, en het verplichte thuis wer-ken wordt er heel veel gewandeld door alle wegen van Stramproy. Velen wisten dan ook dat dit bord staat bij de hoek Crixstraat – Horsterweg, naast het dennenbosje. Velen gaven de toevoeging “biej Ummele Mieke” er nog bij, waardoor we zeker wisten dat ze goed zaten. Heel goed gedaan. Maar…… als jullie nu nog op zoek willen naar het bord, nu je weet waar het staat, moeten we jullie alvast waar-schuwen. Het bord is grondig gereinigd ! Zo goed dat de verf al dunnetjes geworden is. U vraagt zich misschien af of de gemeente Weert zich en beetje schaamde na ons bericht ? Nou, dat weten we niet..
Wat we wel weten is dat er drie musketiers op de Heij wonen : de drie vriendjes die zich aanmelden voor het helpen van ouderen in de coronatijd (Jens, Stijn en Joeri). De dertienjarige Stijn Huijerjans stuurde ons een foto door van het geheel schone verkeersbord ! Desgevraagd bleek dat hij zelf de handen uit de mouwen te hebben gestoken, en het bord weer gefatsoeneerd had. Stijn, dat is de ware spirit : niet lullen maar poetsen ! Aan alle inzenders onze dank voor de inspanning, jullie kennen Stram-proy op je duimpje. PS : de 3 vrienden zijn inmiddels lid geworden van de Jeugddorpsraad, waar we heel blij mee zijn !

Rooj helpt Rooj
De actie “Rooj helpt Rooj” heeft al een aantal leuke hulpacties opgeleverd, en is nog steeds actief en in de lucht. Heel mooi dat dit via die kant nog steeds mensen met een vraag en mensen met tijd en mo-gelijkheden, bij elkaar kunnen brengen. Het is bovendien ook heel makkelijk om te helpen en om ge-holpen te worden. Bel 0495 – 67 79 00 en stel je vraag. Bijvoorbeeld voor dagelijkse dingen die in deze tijden niet meer zelf gedaan kunnen worden, zoals boodschappen halen, de hond uit laten of een boek halen, nu de Weerter bieb weer open is. Of gewoon een regelmatig praatje maken via de telefoon met een dorpsgenoot. In deze tijden is het toch wel vaak eenzaam als je de hele dag binnen moet blijven. Dan is een gesprekje af en toe wel weer opbeurend. Durf te vragen, dorpsgenoten willen je graag hel-pen ! Zo zien we dat ook in eigen kring mensen elkaar helpen, opbeuren, waarderen en een hart onder de riem proberen te steken. De buren helpen elkaar, familie staat net iets vaker voor elkaar klaar, vrien-den laten zien wat dat woord betekend. De boodschappen doen, de hond uit laten of gewoon even bellen, skypen of appen. Medicijnen halen, of pannetje eten brengen, of als chauffeur fungeren. Zeker in een hechte gemeenschap als Stramproy is er gelukkig nog heel veel aandacht voor elkaar. Daarmee laten we zien dat we meer zijn dan bij toeval bij elkaar wonende mensen. Blijf aandacht houden voor elkaar, want deze crisis is nog lang niet voorbij.