Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 27
DINSDAG 07 JULI 2020
Oranjefeest op zondag 5 juli
Afgelopen zondag zijn onze 14 (!) koninklijke gedecoreerden van het afgelopen jaar, zoals gebruikelijk, weer eens extra in het zonnetje gezet. Acht daarvan kregen op donderdag en vrijdag (eindelijk) hun onderscheiding opgespeld. Door corona was deze dag landelijk verplaatst van de vrijdag vóór Ko-ningsdag, naar deze twee dagen. De gemeente had daar weer een mooie en passende gelegenheid van gemaakt. Dat leverde weer de nodige blije en ontroerde gezichten op. Zelfs Jos Heijmans was weer even terug in het stadhuis voor deze plechtigheid, op uitnodiging van onze oud-pastoor Harry Notermans. Op zondag 5 juli werden deze 8 , samen met de 6 onderscheiden brandweermannen, met meer dan 20 dienstjaren, in eigen dorp in de schijnwerpers gezet. Door alle toespraken heen werd dui-delijk hoe belangrijk vrijwilligers in de hedendaagse samenleving zijn. De smeerolie in het geheel, de menselijke maat. Kijk maar eens wat er gebeurd als deze vrijwilligers 3 maanden niet meer aan hun zorgtaken in het verpleegtehuis toe mogen komen. Corona liet zien dat dit tot schrijnende situaties kan leiden, zowel bij de vrijwilliger, als zeker bij de zorgontvanger. Kleine menselijke drama’s achter de ge-sloten deuren.

Voor de bestuurders, organisatoren en hulpverleners van de brandweer was het niet normaal kunnen functioneren als vrijwilliger ook vervelend, maar met minder heftige effecten. Wel werd duidelijk dat het openbare sociale leven vrijwel tot nul terug liep. Dat is toch vaak ook de jus van het leven, het extraatje in je bestaan. Zo belangrijk zijn vrijwilligers dus.

Wij waren dan ook zeer blij dat we nu juist deze groep met warme complimenten konden overladen. En zo werd het toch nog een feestje afgelopen zondag, alhoewel we met de coronabeperkingen te maken hadden. Voor alle gedecoreerden : eine dikke merci, Rooj is gruuets op uch !

Brandweer rukt uit voor dierenleed
Op zaterdag 4 juli was het een drukte van jewelste in de Kruisstraat. Daar bleek dat een zwarte kauw vast was komen zitten in een schoorsteenconstructie. Moeilijk te bereiken, dus dat lukte niet zonder hulp. De brandweer zorgt niet allen voor mensen in nood, maar ook voor dieren in nood. Dus werd met de ladderwagen de tocht naar de schoorsteen gemaakt, en de constructie op de schoorsteen een beet-je bewerkt. Toen de vogel dat in de gaten had, was hij zo gevlogen. De brandweer had de klus rap geklaard, en was weer snel terug op de kazerne. Bijzonder was dat bij de ploeg die ter plekke kwam, twee vers gedecoreerden zaten. Die werden op zondag weer herinnerd aan hun dienstbaarheid voor de inwoners van Stramproy : mens en dier.