Untitled Document
Nieuwsarchief









MEDEDELINGEN WEEK 37
MAANDAG 14 SEPTEMBER 2020
Normaal gesproken zou er vandaag helemaal géén Blaadje zijn uitgekomen, vanwege de kermis. Maar bijna niets is echt nog normaal, zelfs de kermis is door corona afgelast. En daardoor valt er wel een Blaadje met mededelingen in uw (digitale) brievenbus. Daarin meteen maar even vermelden dat het gemeentelijk loket in de Bieb vorige week al geopend is. We hadden daar al op gehoopt, maar nu is het gelukkig weer zo ver. Vanwege corona moet u hier nu (tijdelijk) een afspraak voor maken. Anders loopt het daar te veel op een hoop…. Een zenuwachtige nieuwe medewerker van de gemeente had dat gemist in ons vorige bericht. Bij deze : voorlopig alleen op afspraak naar het Roojer loket a.u.b.

Dorpsraad organiseert opruimdag zwerfvuil op zaterdag 19 september
Komende zaterdag is het zo ver : de World Cleanup Day : een dag om zwerfvuil op te ruimen. Dat idee sprak ons als Dorpsraad erg aan, dus hebben we ons aangemeld hiervoor. We gaan op zaterdag 19 september van 10.00 tot 12.30 uur samen zwerfafval, en andere rommel opruimen in het dorp en langs de buitenwegen. Helaas kunnen sommigen de verleiding niet weerstaan om blikjes, flesjes, papier, eetzakken of tuinafval langs de openbare weg te dumpen. Dat levert veel troep op in de borders, ber-men en sloten. Die gaan we samen opruimen! Dat mag natuurlijk op eigen initiatief, maar samen kan ook. De gemeente Weert stelt hier materialen en afvalcontainers voor ter beschikking, de Dorpsraad regelt de routes en wat versnaperingen. We roepen iedereen op om mee te doen, en deze storende troep op te ruimen in ons dorp. Aanmelden mag, dan weten we wat we kunnen verwachten (i.v.m. mate-rialen en catering). We vertrekken vanaf het kerkplein. Een opgeruimd dorp zorgt ook voor een frisse en opgeruimde geest…..

Kermis-cake voor ruim 300 inwoners
Afgelopen weekend, het kermis weekend, zijn ruim 300 inwoners van ons dorp verrast met een lekkere verrassing : een heerlijke cake. Door het Sociaal Platform Stramproy was geopperd dat het goed was om alleenstaande ouderen, leden van de Zonnebloem en andere mensen op deze wijze te trakteren. Samen met bakker Joost Snijders werd passend banket gekozen, en samen met een brief bezorgd op vele adressen in Stramproy. De bezorgers waren er van jong tot oud. Zo deed de 6-jarige Sofie mee, en stal alle harten van de ontvangers. Ook de drie musketiers uit de Heij (Stijn, Jens en Joeri) waren er weer bij! Deze 13-jarigen bezorgden ook weer presentjes bij de ouderen. Als Dorpsraad hebben we deze actie van het Sociaal Platform graag ondersteund, en een beetje geholpen. Meer alle eer voor de mensen van het Sociaal Platform, die hun hart weer hebben laten spreken! Kei sjiek!

Ontwikkelingen in huisvesting arbeidsmigranten in WBM-gebouw
Wethouder Wendy van Eijk heeft in de raadscommissie Ruimte en Economie van donderdagavond 10 september verteld wat de aanpassingen zijn in de gewijzigde vergunning voor de huisvesting van ar-beidsmigranten in het voormalig WBM-gebouw. Mede door de adviezen van het “Aanjaagteam” van Emile Roemer, zien de overheden zich genoodzaakt wijzigingen door te voeren o.a. door de corona-crisis. Deze zijn:
• Geen woonverblijf in souterrain; dit wordt bestemd voor recreatie
• Maximaal aantal bewoners gaat terug van 204 naar 195
• Uitsluitend 1- en 2-persoponskamers
• Iedere kamer een eigen keukentje
• Een badkamer voor 4 personen
• In elke badkamer 1 toilet
• Ventilatie niet via de gevel maar via het dak om geluidsoverlast tegen te gaan
De gewijzigde vergunning is dinsdag 8 september in het college van B&W vastgesteld en wordt woensdag 16 september openbaar. De stukken zijn volgens de wethouder door de gemeente naar de rechtbank gestuurd i.v.m. de lopende beroepsprocedure. Op maandag 14 september is er door de gemeente in het omwonendenoverleg verdere uitleg gegeven over deze wijzigingen. Daarbij is de Dorpsraad ook aanwezig geweest. In de volgende mededelingen zal verder worden ingegaan op deze avond..

Roojer mensen in het nieuws
En daar is er weer een ! Een Roojer inwoner die het nieuws heeft gehaald. Inmiddels is deze rubriek toch wel een blijvertje geworden. We kijken het lokale en regionale nieuws goed na, om te zien of een dorpsgenoot daar aan het woord is geweest. Soms vinden we dat zelf, soms worden we geholpen door onze lezers. Deze week komt het nieuws zelfs uit een ander werelddeel, en kranten van heel ver weg !
In Brazilië is een (bijna) uitgestorven papagaai-achtige vogel, de Blauwe Macau, door een fokpro-gramma opnieuw uitgezet in de Amazone. De hyacinthara is de grootste vliegende papegaaiensoort met een lengte van 90 tot 100 centimeter en een gewicht van ongeveer anderhalve kilo. Ze hebben een diepe kobaltblauwe kleur, met gele ringen om hun ogen en ondersnavel. Ze eten vooral zaden en diver-se fruitsoorten. Bij het herintroductieprogramma waren vele partijen betrokken, maar één daarvan is Vitor Moonen. Met zijn bedrijf Wisbroek, dat vogelvoer maakt, was Vitor lid van het projectteam. In totaal 50 vogels zijn opnieuw uitgezet, wat een start moet zijn van een in het wild levende populatie. Vitor mag trots zijn op zijn rol hierin. Er zal binnenkort ook een opname op L1 TV komen hierover, bij het programma “Ongerweges”. Omdat er veel over te vertellen is, hebben we Vitor Moonen gevraagd om een persbericht aan deze bijzondere zaak te wijden. We zijn benieuwd.