Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 38
DINSDAG 22 SEPTEMBER 2020
Na maanden van weinig activiteiten voor de Dorpsraad, was het de afgelopen week eigenlijk best druk.
Allereerst op maandag een bijeenkomst in het WBM-gebouw, de laatste stand staat iets verderop in de mededelingen. Op woensdag ging het over de bloemen van Stramproy Bloeit, die voor het 3e jaar op rij een heel moeilijk seizoen hebben gehad. Heel jammer voor de inwoners, maar zeker ook voor de wa-tergevers. Die moeten net zo veel werk doen, maar worden nu door de bloemen niet zo uitbundig be-loond voor het inzet. Dat doen wij dan ! Watergevers, dank voor alle gesleep en gedoe ook tijdens die extreme hitte. Per straat zal besloten worden of de bloemen er nu al af gaan, of dat ze blijven hangen tot 10 oktober. Dat is de einddag van Stramproy Bloeit 2020. We gaan er dan samen een leuk slot van het seizoen van maken. Tevens gaan we presenteren welke (ingrijpende) veranderingen we willen gaan testen in 2021 ! Op zaterdag was er in de ochtend de “zwerfvuil” opruim actie, met veel helpende han-den. Daarover hieronder meer. In de namiddag was er een aftrap van het Buitentoneel 2022, met het tekenen van contracten. Ook daarover zo meteen meer. Al met al dus weer een druk weekje voor de Dorpsraad.

Ontwikkelingen in huisvesting arbeidsmigranten in WBM-gebouw
De vorige week hebben we al gemeld dat de vergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten in het voormalige WBM-gebouw gewijzigd was. Mede door de adviezen van het “Aanjaagteam” van Emile Roemer, zien de overheden zich genoodzaakt wijzigingen door te voeren o.a. door de corona-crisis. Deze werden in een persbericht toegelicht door de gemeente, en ook op maandag 14 september aan de buurt en Dorpsraad gepresenteerd. De wijzigingen als géén kamers in de kelder, en uitsluitend 1- en 2-persoonskamers vinden wij goede verbeteringen voor de arbeidsmigranten. Echter het verlengen van de gebruiksduur met anderhalf tot 2 jaar stond weer niet in het persbericht. De periode van 10 jaar gaat nu pas in bij ingebruikname van het gebouw, terwijl dat eerst vanaf het verlenen van de vergunning was. Dat werd niet verteld, maar moesten we in de kleine lettertjes lezen in de ter plekke uitgereikte stukken. Weinig transparantie hierover van de gemeente. Inmiddels is ook bekend dat de rechter in Roermond op donderdag 12 november zich zal buigen over deze zaak. Dat lijkt de laatste mogelijkheid

World Cleanup Day ook succes in Stramproy
Afgelopen zaterdag was de World Cleanup Day : een dag om zwerfvuil op te ruimen. De resultaten van over de hele wereld zagen we terugkomen in het nieuws. Enorme hoeveelheden zwerfvuil werden langs de wegen, rivieren en stranden opgeruimd door duizenden vrijwilligers. Op zaterdag opende de wet-houder Martin van den Heuvel, samen met zijn dochtertje, hier de Roojer actie. Vele handen kwamen helpen, waarbij opviel dat er veel moeders met hun kinderen deelnamen. Maar ook de oudere dames en heren waren paraat, om samen de wegen en pleintjes in het dorp schoon te maken. De Dorpsraad voert elk jaar de actie “Schone Kunst” , waarbij lokale kunstwerken worden gereinigd. Ook dat is ge-beurd zaterdag. In totaal werden 10 volle vuilnis zakken troep opgeraapt, allemaal rommel die anderen weg gooien of laten rondslingeren….. Heel veel plastic, blikjes en op nummer 1 : sigarettenpeuken. Ook een bijzondere vondst op Rietbroek : daar werd een complete koelkastdeur in de sloot aangetrof-fen. Tja, zwerfvuil kent rare verschijningsvormen…. Iedereen dank voor de hulp, en wie weet tot vol-gend jaar ! Want : een opgeruimd dorp zorgt ook voor een frisse en opgeruimde geest…..

Buitentoneel “Euver de Grens” van start !
Op zaterdag 19 september 2020 is een officiële start gemaakt met het buitentoneel dat in 2022 in Stramproy opgevoerd gaat worden. Het succesvolle duo Frits Criens (schrijver) en Johan “Broabenjer” Korten (regisseur) werken hierin samen, na hun stuk “Vossen van de Spik”. Het Stramproyer toneelstuk gaat “Euver de Grens” heten, en speelt zich een eeuw geleden af, bij een grensovergang tussen Neder-land en België. Er wordt door de arme, katholieke bevolking stiekem gesmokkeld, wat de Hollandse, protestantse douane moet zien te voorkomen. Er wordt in het bosrijke gebied gestroopt, wat natuurlijk ook niet mag. Er is ook een plagerige spanning tussen de Hollenjers en de Belgen. Voeg daar nog een vleugje verboden romantiek aan toe tussen de een en de ander, en er ontstaat een stuk waar iedereen aan zijn trekken komt. Door de supermooie locatie de Broekmolen, pal aan de grens, komt dit stuk helemaal tot zijn recht. De Dorpsraad Stramproy heeft het voortouw genomen om dit evenement te gaan organiseren, en inmiddels is er een werkgroep van 8 personen aan de slag. De aftrap gebeurde door het ondertekenen van de contracten met de schrijver Frits Criens, de regisseur Johan Korten, en de eigenaren van de Broekmolen Jo Smeets en Hubert Simons. Onder een stralende zon, en met veel enthousiasme is daarmee een begin gemaakt voor uiteindelijk 10 voorstellingen voor 400 personen. Mits corona dat in 2022 toestaat……

Roojer mensen in het nieuws
En daar is er weer een ! Een Roojer inwoner die het nieuws heeft gehaald. Inmiddels is deze rubriek toch wel een blijvertje geworden. We hebben deze keer een beetje naar het “kleine” nieuws moeten kij-ken, en daar zagen we het staan. Bij de winnaars van het Formule-1 Spel in de Limburger, zagen we dat de 2e prijs gewonnen was door Carlito Lenders uit Stramproy ! Mooi gedaan Carlito !