Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 40
DINSDAG 06 OKTOBER 2020
De gevreesde tweede piek in de corona-uitbraak lijkt nu landelijk toe te slaan. Met besmettingen van dagelijks 4000 mensen, en veel meer drukte in de ziekenhuizen, reden tot zorg. Ook in Stramproy horen we van besmettingen bij jong, middelbare leeftijd en oud. De extra maatregelen zijn al te zien bij de horeca, sportkantines en supermarkten. In openbare ruimtes en supermarkten is het dringende advies een mondkapje te dragen, net als het advies om zoveel mogelijk thuis te werken en zo min mogelijk te reizen. De Toneelvereniging heeft de voorstelling “Penthouse Rock” eerst uitgesteld, maar nu definitief afgelast. Zo komt corona ook hier weer erg dichtbij, en roept om de nodige voorzichtigheid. Dan is het wel opmerkelijk dat net nu weer een discussie oplaait over het sluiten van de spoedeisende hulp bij het St. Gasthuis in Weert. Als deze voorziening verdwijnt zal op termijn een uitgekleed ziekenhuis overblij-ven, een soort grote polikliniek. Géén goed idee lijkt ons, om naar Eindhoven of Sittard te moeten reizen voor een ziekenhuis. Gelukkig is er een petitie gestart op internet om hier je mening over te ge-ven, en te pleiten vóór behoud van de Spoedeisende Hulp in Weert. Kijk maar eens op internet, zoek met Google naar deze petitie. Wij bevelen deze aan….

Opening tentoonstelling over Roojer en Weerter bieren
In de bibliotheek van Weert (en later ook nog die van Stramproy?) is op vrijdag 2 oktober een tentoon-stelling geopend over de bieren in Weert en Stramproy. De brouwerij Maes is ruim vertegenwoordigd op deze tentoonstelling. Hier in Stramproy heeft verzamelaar Geer Peeters een enorme verzameling materiaal van de Maes bierbrouwerij. En wat hij niet heeft, dat maakt hij soms zelf zeer gedetailleerd na. Alle beurzen en websites worden nagelopen, en voor ontbrekende spullen reist Geer het hele land af. Het resultaat is een zeer uitgebreide verzameling van allerlei Maes spullen, de brouwerij die hier decen-nia gevestigd was. Flesjes, reclamemateriaal, glazen, advertenties de bierkar of viltjes: alles heeft een plek gevonden in de serre van Geer Peeters, waar een klein museum is ontstaan. Een (klein) gedeelte daarvan wordt nu tentoongesteld in de Weerter bieb, onder de titel “Van Graan naar Kraan”. Deze ex-positie loopt van 2 oktober tot 30 april. Een goede reden om daar eens te gaan kijken! En voor meer uitleg, kan Geer uren vertellen over alle Maes-attributen. Overigens horen we dat er deze week een aan-tal vaten pompoenbier vanuit Weert de Tungelderbeek over gesmokkeld zullen worden, om hier in de lokale horeca verkocht te worden. Roojer bier 2.0 ?

Reacties op het onderhoud van wegen en trottoirs en de groenvoorzieningen komen binnen!
Elk jaar vraagt de gemeente Weert aan ons om mee te denken over de toestand van “grijs” (openbare wegen, pleintjes en trottoirs) en “groen” (struiken, bloemen en bomen). Op basis van onze terugkoppe-ling wordt gekeken of men het onderhoud hier en daar wat kan verbeteren, of nieuwe aandachtspunten kan aanpakken. Medio oktober is de volgende schouw gepland, en wij willen graag weten waar de ver-beterpunten zitten in Stramproy. Onze oproep om daar bij te helpen heeft al reacties opgeleverd. Slechte fietspaden in de Heij, wortels onder wandel- en fietspaden, gaten in de weg en groenvoorzie-ningen die of te heftig of niet groeien. Komen de bladkorven er dit jaar weer, en staan die op de goede plekken. Waar moet de weg opgeknapt worden, waar is de stoep niet meer in orde en waar klopt het niet met het groen in de buurt ? Dank voor de aanbevelingen die u doorgeeft door aan de dorpsraad ! Wij brengen het in het overleg met de gemeente ! Meldt je via de e-mail of via de site van de Dorps-raad.

Roojer mensen in het nieuws
Deze week was het een grote stroom aan nieuws over Stramproy in de media ! Dit keer wel 4 Roojer inwoners die het nieuws heeft gehaald. We zouden er wel de hele pagina mee kunnen vullen, maar moe-ten ons een beetje beperken.

Het grootste nieuwsbereik heeft wellicht de uitzending van “Ongerwaeg” van de regionale omroep L1. Op woensdag was te zien dat ze stopten bij de flamingo’s aan de Molenweg, bij Vitor Moonen. Dat leverde een leuk stukje film op over een hobby die begon met twee grasparkietjes als 8-jarige jongen, en nu is uitgemond in een professioneel bedrijf “Wisbroek” dat wereld wijd speciaal vogelvoer voor dierentuinen maakt. Vitor wist boeiend te vertellen, en sloot treffend af met een ansichtkaartje “Groeten uit Stramproy”. Wie weet stoppen er nu nog meer mensen met de fiets om naar de kleurrijke vogels te kijken.

Ook op de film te zien was Huub vanne Waal (Huub Aendekerk) die een vlaai kreeg van Katrien. Katrien kwam op bezoek op Breijvin, en Huub werd in het zonnetje gezet voor zijn werk voor de solexclub. Nog steeds kan deze club rekenen op hulp, onderdelen en moppen van de Waale-men Huub en Naud. Sjoeen men, dao op det Breijvin !

Ook heel veel aandacht voor Ruud Kappert, onze dorpsgenoot die zeer actief is in lange afstandsren-nen, het “trail-runnen”. Denk daarbij aan rennen over onverharde paadjes, bergop en bergaf, maar dan ultra-lang. Afstanden van 80 tot 120 kilometer, soms nog meer. Ruud doet deze sprot al enkele jaren, en is zo bedreven dat hij deel uitmaakt van het Nederlandse team. Naast officiële wedstrijden rent Ruud ook nog veel voor de lol, zoals bijvoorbeeld bergop de Mont Blanc (4810 meter !) op. Dat duurde 8 en een half uur, rennend….. Wat een hobby, lees er alles over in Weert Magazine of op de blog van Ruud.

Stramproy Bloeit 2020 zit er weer op!
Komende zaterdag komt een einde aan het 15e seizoen van Stramproy Bloeit. Ooit begonnen om het dorp op te vrolijken bij het OLS van 2006, en nu alweer voor de 15e keer gehouden. Eigenlijk is het voor de derde keer op rij een moeilijk jaar geworden voor de planten. Ze hebben het moeilijk gehad door wind, hitte en droogte. Of door andere redenen, maar feit is wel dat ze veel minder uitbundig groeiden dan bijv. in het jaar van het OLS. Jammer voor de passanten, de inwoners maar zeker ook voor de watergevers ! Die doen namelijk minstens net zoveel moeite als in andere jaren. Meestal zeiden de bloemen dan zelf dankjewel tegen hen, door hun weelderige groei en bloei. Maar nu doen ze dat niet, dus voor ons een reden extra om dat wel tegen de waterdragers te zeggen ! Eine dikke merci !

Toch blijven we het een geslaagd project vinden, het brengt mensen een beetje dichter bij elkaar. Sa-men in je eigen buurt voor wat moois zorgen, en zo laten zien dat je best wat over hebt voor elkaar, en het straatbeeld. En die keren dat je bezig bent met de waterkar, leidt het vaak tot een praatje of een aanmoediging hier en daar. Zo verbinden de bloemen, en maken Stramproy een fijne plek om te wonen en te leven. Maar dan helpt het echt als de bloemen ook nog een blikvanger zijn en er stralend bij han-gen. Daarom gaan we volgend jaar een experiment doorvoeren, met andere bloembakken. We zien dat die nu op andere plaatsen wel het gewenste effect hebben, en gaan daar ons licht eens opsteken. Als dat gaat lukken gaan we ook hier een verbeterslag maken. Over de precieze details buigen onze “bloem-o-logen” zich nu. Zo willen we met verbeteringen komen, en weer mooie bloemen krijgen in 2021. Want hetis toch ook mooi Rooj promotie !
BUURT BENKSKES