Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 41
DINSDAG 13 OKTOBER 2020
Door onze mededeling over het smokkelen van pompoenbier, vanuit de Brouwschuur in Weert, via de Swaalebosheuvel, de Tungelderbeek over, heeft gezorgd voor extra voorzichtigheid bij zowel de trans-porteurs van dit smakelijke vocht, als bij een aantal Bokkeriejers uit Tungelder. Die zijn natuurlijk uit op hun portie van deze edele drank ! Toch lijkt het transport in aantocht, en zagen we dat Geer Peeters opvallend vaak zijn eigengemaakte bierkar aan het poetsen was. Geer heeft die zo goed gemaakt, dat er gewoon bier uit getapt kan worden. Als diej van Tungelder daar lucht van krijgen, dan hebben wij die ton nog niet veilig aan deze kant van de beek. Misschien een route door de Well, en dan over de Linjer Brök ? Of juist door de Krang, en dan via de Vloot het dorp in ?? Tja, smokkelen is al eeuwen lang een risicovolle activiteit met moeilijke keuzes…. Succes mannen !

Veel informatie voor de gemeente over het onderhoud van “groen” en grijs” !
Misschien dat we er door corona meer op uit trekken in het eigen dorp. Want we zien dat er veel reac-ties komen op de oproep om verbeterpunten voor “Groen” (planten, bloemen, struiken, perken, parken) en “Grijs” (straten, wegen, pleinen, trottoirs, speeltuintjes). Elk jaar vraagt de gemeente Weert aan ons om mee te denken over de toestand van deze zaken. We zijn blij dat we dit jaar best veel reacties ge-kregen hebben onze oproep, dus de gemeente hoeft zich niet te vervelen. Het is niet gezegd dat alles meteen wordt opgepakt en opgelost, maar onze ervaring is wel dat er serieus naar gekeken wordt. Dus daarom nog een laatste keer deze oproep : meldt de verbeterpunten in grijs en groen in het dorp, en wij zorgen er voor dat deze bij de gemeente terecht komen, met een mondelingen toelichting van onze kant uit ! Dank voor de aanbevelingen die u doorgeeft via de e-mail of via de site van de Dorpsraad.

Verbouwing WBM gebouw gaat starten
Afgelopen week is er door de ondernemers Clement een toelichting gegeven over de aanstaande ver-bouwing van het WBM-gebouw. Dat kan nu elk moment gaan starten, men wacht de uitkomst van de lopende rechtszaak niet af. Die rechtszaak dient op 12 november in Roermond. Door de wijziging in de vergunning komen er nu uitsluitend 2 of 1 persoonskamers, en wordt de kelder alleen gebruikt voor recreatie. Wel wordt het kantoorgedeelte nu ook verbouwd, zodat ook daar woonkamers komen. In totaal wil men zo 196 mensen kunnen herbergen in het WBM-gebouw. De verbouwing start met een sloop van de binnenzijde (wanden, plafond, vloer) en herinrichting van die ruimte. Allereerst komt er een “voorbeeld-ruimte”, die moet dienen om alles duidelijk te maken voor de bouwers. De buurt en de Dorpsraad mag ter plekke gaan kijken als die voorbeeld kamers klaar zijn. Verder is afgesproken dat alle overlast, die tijdens de verbouwing kan optreden, rechtstreeks gemeld kan worden bij dhr. Cle-ment. Het telefoonnummer is bekend bij de buurtbewoners en de Dorpsraad. We hopen dat het niet nodig zal zijn dit ook te moeten gebruiken.

Roojer mensen in het nieuws
Deze week was er minder nieuws met Roojer mensen, maar we hebben toch weer wat gevonden. Deels over mensen, maar dit keer ook een huisdier uit Stramproy dat in de krant stond ! Zo zagen we een prachtige foto van Divi, die ergens op een strand aan het wandelen was, met een vuurtoren en onder-gaande zon op de achtergrond. Divi is de hond van Mieke en Wil Siebers-Kwaspen. Op diezelfde pa-gina in de VIA, een beetje verstopt misschien, nog een Roojer inwoner ! We zagen Lies Moonen uit de Amentstraat op de foto staan, die werd voorgelezen door haar kleinzoon. De rollen waren even omge-draaid, maar Lies leek er van te kunnen genieten.

Verenigingen kunnen weer geld krijgen van de bank
Elk jaar zien we dat de Rabobank een fors bedrag uitkeert aan verenigingen in het Weerterland en Cra-nendonk. Dit jaar loopt de Rabo Club Support actie weer, waarbij 150.000 euro weer terugvloeit naar de lokale verenigingen. Dat is een mooi gebaar van deze Coöperatieve Bank, die daarmee haar afkomst blijft onderstrepen. De werkwijze is u zeker duidelijk, na zoveel jaren. En ons advies is ook nog steeds hetzelfde over deze prachtige actie :doe mee ! Laat uw stemmen als lid van de coöperatie niet verloren gaan, en schenk met uw stemmen een leuk bedrag aan de lokale verenigingen. Welke dat is, is natuur-lijk uw keuze, en zo kunnen de verenigingen in deze moeilijke tijd ook weer aan de toekomst denken.