Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 42
DINSDAG 20 OKTOBER 2020
 Corona maakt een vervelende come-back
Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat we allemaal weer met extra maatregelen te maken krijgen, door de tweede corona-golf. Door onze premier Rutte werden weer aanvullende beperkingen bekend ge-maakt, nu de besmettingen en ziekenhuis opnames weer in ras tempo oplopen. En dat gaan we alle-maal weer merken. De sportclubs gaan weer dicht, behalve trainingen voor de jeugd tot 18 jaar. Hore-cazaken moeten ook gedwongen hun deuren sluiten, zodat die kop koffie of een pilsje niet meer kun-nen, net als een lunch of diner. We kunnen wel nog afhalen of laten bezorgen. De discussie over mondkapjes is nu ook beslecht : gewoon in gezamenlijke ruimtes dragen ! Nu nog als dringend advies, maar binnenkort ook wettelijk verplicht. Die duidelijkheid is welkom, alhoewel we bij de winkels nog veel variaties op het thema zien… Terug naar volledig thuiswerken, minder mensen die op bezoek mo-gen komen, met maximaal 4 mensen samen buiten staan. Na de “ intelligente” lock-down, nu de “ge-deeltelijke” lockdown. Als het helpt moeten we allemaal maar even door deze volgende zure appel heen, om de periode naar de vaccins en medicijnen te overbruggen. Want eerder dan dat, zal de ellen-de toch nog niet voorbij zijn.

Van alles is uitgesteld of afgelast…..
Door bovenvermelde maatregelen gaan de beperkte activiteiten in het dorp nu helemaal op de schop. Zagen we de vorige week nog een mooie (corona-proof) wandeltocht van de Fanfare, nu valt alles weer in duigen. Eigenlijk stond komende zaterdag de Roojer Kwis op de rol. De vorige keer, in 2018, waren 1000 dorpsgenoten, in 70 teams bezig om (bijna) onmogelijke opdrachten uit te voeren. Erg leuk, veel samenwerking en lol. Helaas nu even niet…

Dan is de overtocht van de Roojse Rakker, het pompoenbier, ook vervallen. Niet door waerse Tungel-der Bokkeriejers, daar hadden we wel een mooie deal mee kunnen maken. Ook niet door Weerter dwarsliggers, die hebben vaak niet zo’n grip op de Roojer bevolking. Een miniem virus, met grote ge-volgen, zorgde voor een streep door de feestelijke intocht van het pompoenbier bij de lokale horeca. Toch zagen we her en der een flesje opduiken, bijvoorbeeld bij alle leden van Da Capo. Die kunnen nu hun keel smeren, in afwachting van de volgende repetitie.

Wat kan wel door gaan ?
Wat wel door kan gaan in deze lastige tijd, is de dorpse samenhang, de saamhorigheid en onderlinge hulp. Eigenlijk hoeft die nooit te stoppen, maar in deze tijden is het goed om samen hier meer dan ooit van bewust te zijn. Je buurman of buurvrouw een handje helpen, soms alleen al met een beetje aan-dacht voor elkaar. Even de hond uitlaten, de boodschappen halen of een pannetje soep delen. Voelt misschien een beetje ouderwets, maar kan nu weer supermodern worden. Want niet iedereen kan mak-kelijk de medicijnen ophalen, of vervoer regelen naar het ziekenhuis. Wat voor de een makkelijk is, kan voor de ander erg lastig zijn. We hopen dat ook in deze tweede lock-down de onderlinge solidariteit groot is, waardoor mensen makkelijk om hulp kunnen vragen, en anderen die hulp makkelijk willen aan-bieden. Daarin hebben we alle vertrouwen in, als we kijken hoe we dit samen gedaan hebben in de vo-rige lock-down.

Verenigingen kunnen weer geld krijgen van de bank
De vorige week hebben we u al gewezen op de lopende actie van Rabo Club Support. Elk jaar zien we dat de Rabobank een fors bedrag uitkeert aan verenigingen in het Weerterland en Cranendonk. Dit jaar loopt de Rabo Club Support actie weer, waarbij 150.000 euro weer terugvloeit naar de lokale verenigin-gen. Dat is een mooi gebaar van deze Coöperatieve Bank, die daarmee haar afkomst blijft onderstre-pen. De werkwijze is u zeker duidelijk, na zoveel jaren. En ons advies is ook nog steeds hetzelfde over deze prachtige actie :doe mee ! Laat uw stemmen als lid van de coöperatie niet verloren gaan, en schenk met uw stemmen een leuk bedrag aan de lokale verenigingen. Welke dat is, is natuurlijk uw keuze, en zo kunnen de verenigingen in deze moeilijke tijd ook weer aan de toekomst denken.
En let op : deze week is de laatste week dat u kunt stemmen, dus meteen doen als dat nog kan.