Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 50
DINSDAG 22 DECEMBER 2020
We zitten vlak voor Kerstmis 2020. Een heel bijzondere kerstmis zal dat worden. Géén nachtmis, géén bezoek, géén kerstdiners in het restaurant. De lock-down maakt dat allemaal niet mogelijk .Vrees voor een virus-variant uit Engeland, maar ook gewoon nog schrik voor de golf die ons dorp nu ook in volle hevigheid treft. Hoe zal het ziekenhuis het allemaal verwerken, en is het bejaardentehuis nog toeganke-lijk in deze tijden? Kunnen ouderen en kwetsbaren nog naar buiten, of lopen ze daar te veel risico? We zullen ons echt een paar weken rustig moeten houden, en sociale contacten tot een minimum moeten beperken. Daar hebben we met de feestdagen helemaal géén zin in, maar het lijkt dat er géén alterna-tief is. Zo snel mogelijk inenten, om toch nog iets van 2021 te kunnen maken? Zelfs het OLS 2021 is al weer met 1 jaar uitgesteld…. En met die beperkte jaarwisseling in het vooruitzicht, zijn we wel weer toe aan iets leuks, gezelligs en samen. Het is vanzelfsprekend dat de nieuwjaarsreceptie op 1-1-2021 ver-valt, althans niet fysiek mogelijk is. Wel digitaal, lees maar verderop.

Kerstpresentje voor bijna 400 inwoners Stramproy
We zitten midden in de donkere dagen voor Kerstmis. Dit jaar lijken die nog donkerder dan normaal.
Door corona zijn er diverse beperkingen, die het leven soms niet makkelijk maken. Vooral ouderen, mensen met een beperking of alleenstaanden kunnen door al die factoren het gevoel van eenzaamheid krijgen. Zeker als je ook nog echt zorgen hebt om ziek te worden, raak je makkelijk de sociale contac-ten kwijt, en kan eenzaamheid toeslaan. Door het Sociaal Platform en de Dorpsraad Stramproy is daarom juist nu, weer een pakketje bezorgd bij bijna 400 inwoners van Stramproy. Ingekocht bij de lokale winkeliers, en samen verpakt. Zo is een aardige attentie gemaakt, die deze dagen bezorgd wordt bij het bejaardenhuis, de aanleunwoningen, Veuskenshof, Kwartierstaete, Torenveste en vele andere adressen die daarvoor in aanmerking komen. Daarmee willen we het signaal afgeven dat Stramproy een hechte gemeenschap is en moet blijven. Je staat er niet helemaal alleen voor, samen zijn we sterk. Niemand mag vergeten worden, iedereen hoort er bij. De coronaregels in acht nemend, zijn deze kerst-attenties ingepakt en bezorgd bij de mensen in het dorp. Mochten we iemand per ongeluk vergeten zijn, neem dan contact op met de Dorpsraad, via de website www.dorpsraad-stramproy.nl, of het e-mailadres info@dorpsraad-stramproy.nl .

Nieuws vanaf het bouwfront
Afgelopen vrijdag verscheen er een persbericht van de gemeente Weert over Bouwen in Stramproy. Daarin staat goed nieuws voor mensen die een woning of bouwgrond zoeken in ons dorp. Meerdere initiatieven zijn of worden goedgekeurd door B&W, en kunnen zo echt ontwikkeld worden. Wethouder Wendy van Eijk geeft aan dat op locatie Veldstraat 73 het plan “Lewieze” ontwikkeld mag worden. Waar nu nog een intensieve veehouderij ligt, komen in totaal 39 woningen. Het bestemmingsplan wordt daar-toe gewijzigd, en de bouw zal waarschijnlijk in 2022 echt van start kunnen gaan. We hebben met de initiatiefnemer gesproken, en in een van de volgende mededelingen zal meer in detail worden ingegaan op dit bouwplan. Blijf ons volgen, bij dit zeer interessante project

Verder wist de gemeente te melden dat het aantal koopwoningen in ons dorp op dit moment historisch laag is : er is gewoon bijna niets meer op de markt. Om deze behoefte verder in te vullen, zal waar-schijnlijk op korte termijn ook plan Lambroek in procedure worden gebracht. Dat wil concreet zeggen dat er een verwachting is dat in januari ook hier goedkeuring van B&W zal volgen om dit plan echt te gaan uitvoeren. Het betreft hier een plan voor 35 woningen. Ook hier binnenkort meer nieuws over.

De Woningbouwvereniging is verder al druk met de voorbereidingen voor in totaal 21 sociale huurwo-ningen aan de Burg. Smeijersstraat en de Mgr. Nolensstraat. Bij de sporthal zal als eerste gebouwd gaan worden, daarna volgt de sloop van de huidige bakkerij Hendrikx.

Tot slot ligt er een plan in voorbereiding voor 9 woningen aan de Walestraat (plan bouwbedrijf Stultjens). Dat plan is al een keer gepresenteerd in het Blaadje Stramproy.

De Dorpsraad is erg blij met deze plannen voor meer dan 100 nieuwbouwwoningen, en hoopt dat daarmee ook de nodige inwoners ruimte krijgen om hier te bouwen, verhuizen en doorverkopen van hun eigen woning. Hopelijk komt er zo ook ruimte voor starters op de woningmarkt. Het plan dat we op 1-1-2018 gepresenteerd hebben om tenminste 50 nieuwbouwwoningen in 5 jaar te realiseren, komt daarmee wel heel dicht bij realisatie.

Nieuwjaarsreceptie via internet
De traditie om op de allereerste dag van het nieuwe jaar meteen met een bijeenkomst te starten, moe-ten we dit jaar helaas schrappen. Corona maakt dat echt onmogelijk. Er is wel een aardig alternatief bedacht, zodat u toch nog iets van de nieuwjaarsborrel kan meemaken. Samen met het Roojer Dorps-fonds, zal de Dorpsraad Stramproy precies om 12.00 uur op 1-1-2021 een filmpje op www.rooj.nu zetten. Daarin naast een terugblik op 2020 en vooruitblik op 2021, ook de jaarlijkse premieregen door het Dorpsfonds. En wellicht nog een leuke verrassing, door meerdere inwoners van het dorp. Alle reden om op de eerste dag van het jaar thuis te blijven, en te kijken op www.rooj.nu. Wel zelf de bitterballen en wijn regelen, dat lukt ons nog niet digitaal…..

Roojer mensen in het nieuws
En zo vlak voor Kerst weer uitgebreid aandacht voor een nu bekende Roojer….
In de bijlage van de Limburger stond een artikel met als kop “Huuske met historie”. Het verhaal van Shirley en Thijs Janssen, die aan de Bergerrothweg wonen, in de boerderij van de Kloômpemaeker. Dat huis was lang in bezit van de familie van Thijs, zijn oma woonde er lang, maar is in de jaren tachtig verkocht. Het toeval wilde dat Shirley als meisje van 6 al wist dat ze later in dat huis wilde wonen. En mede door de gunfactor bij de vorige eigenaars, kwam die droom uit. Met mooie foto’s van het interi-eur, met diverse oude spullen, werd het een erg leuk verhaal in de krant.