Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 1
DINSDAG 05 JANUARI 2021
Het jaar 2021 is van start gegaan, en daarin zullen wellicht een aantal dingen gaan veranderen. De ene verandering is misschien heel klein, en bent u van zorgverzekeraar gewisseld. De andere is misschien heel groot, en gaat u een bouwkavel kopen in ons dorp. Of begint u aan een nieuwe baan, of juist met uw pensioen. Met een beetje geluk krijgen we een jaar waarin we afscheid kunnen nemen van de corona beperkingen. Voorlopig helaas nog niet, maar de vaccinatie gaat nu toch wel echt van start. Voor velen zal de winter daarom best lang, eenzaam, koud en vervelend worden. We hopen dat u oog blijft hou-den voor uw naasten, buren en dorpsgenoten, zowel om hulp aan te bieden als ook om hulp te vragen. Gedeelde smart is halve smart, gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Wat er niet gaat veranderen in dit jaar is dat we als Dorpsraad elke week met een korte set aan mededelingen zullen komen. Daarin hopen we vooral vreugde te kunnen delen, en voor een glimlach te kunnen zorgen. Vanwege plaatsge-brek rondom kerst, komt de terugblik op 2020 een week later, en kijken we nog één keer terug naar dat bijzondere, rare en vaak vervelende jaar. Maar…… ook allerlei plannen voor het nieuw jaar zullen alvast gedeeld worden, zodat duidelijk wordt dat er ook iets is om naar uit te kijken. Dan wordt onze wens namelijk waarheid : een zalig nieuwjaar !

Nieuwjaarsreceptie : leuk en druk bezocht
Door onze eigen digitale Willy Wortel (Paul Charlier) is een nieuwjaarsfilmpje gemaakt en op www.rooj.nu gezet. Inmiddels is dat door zo’n 500 unieke IP-adressen bekeken. En daar krijgen we lovende kritieken op. Naast een nieuwjaarstoespraak door de Dorpsraad, en de premies van het Dorpsfonds, lieten ook diverse (voorzitters van) verenigingen zich horen en zien. Als u het nog niet bekeken heeft, kunnen wij u dat van harte aanbevelen. Mooi en positief verhaal van mensen uit Stram-proy. Lukt vast zelf, en anders vraag maar aan iemand die op internet kan. De website is www.rooj.nu, en met 1 klik opent de receptie-film. Dank aan alle medewerkers voor deze unieke presentatie.

Terugblik op 2020
Als Dorpsraad proberen wij altijd positief, optimistisch en verbindend te zijn. Nou, in dat kader was het jaar wel een grote uitdaging. Door alle corona-ellende heeft het veel van ons aanpassingsvermogen gevraagd. Omdat iedereen wel weet welke effecten daardoor zijn ontstaan, gaan we dat niet helemaal uitdiepen. Het jaar begon nog heel gezellig, met een nieuwjaarsreceptie in de Zaal, waar 288 mensen aanwezig waren. Maar ons lichte variant van een griepje, werd een heuse pandemie. Ontelbare gebeur-tenissen werden afgelast, uitgesteld of aangepast. Niet alleen je eigen verjaardag, of huwelijksjubileum, maar ook vrijwel alle evenementen. Het werd letterlijk stil in het dorp, tijdens de eerste “lock-down”. Iedereen hield zijn hart vast voor de belasting van ons zorgstelsel, dat het maar net aankon allemaal. We hebben geklapt en gedanst voor de zorgmedewerkers. Nog steeds verdienen die alle lof, want ze zitten nu weer midden in de ellende van de tweede en derde golf.

Maar er waren ook lichtpuntjes, oppeppers, geluksmomentjes. Vensterbankconcerten, openluchtmuziek door de fanfare, 4-mei herdenking vanaf 08.00 tot 20.30 op stemmige wijze. Rooj help Rooj bracht vrijwilligers bij hulpzoekende. Er kwam een “veurdeur-brunch” en “kermiscake” en “kerst-attentie”, die voor menige glimlach zorgde. Via uitzendingen van Rooj Boulevard werd ook weer humor rondge-bracht. De drie musketiers van de Heij, de 12-jarige Jens, Stijn en Joeri verwarmden ons hart met hun aanbod om te helpen. Ook een pannetje soep naar de buren brengen, of chauffeur spelen of een mooi geverfd paasei voor een alleenstaande verderop in de straat. Op vele plekken zagen we de sociale kant van mensen op fraaie wijze naar voren komen. Eine dikke merci daarvoor.

Een bij-effekt van de crisis was dat heel veel mensen thuis gingen werken, en in de vrije tijd weinig te doen hadden. Zo werd er erg veel gewandeld en gefietst in eigen dorp en omgeving. Waat wooene wae hiej toch sjoeen. Vaak gehoord, en helemaal waar ! Ook de onderlinge banden in gezin, familie en buurt werden strakker aangehaald. Terug naar de herkomst, back to basic. Tuinen werden opgeknapt, huizen verbouwd en oude hobbies weer opgepakt. Niet alles was slecht in deze crisis.

Gelukkig zijn er toch nog een beperkt aantal zaken door kunnen gaan in het afgelopen jaar. De vasten-laovundj-optocht ging niet door, vanwege de storm. In de kroeg kon wel gevierd worden. Een groepje van 20 mensen met een bijzondere band met Indië ging naar Amsterdam voor een bijzondere ontmoe-ting. Dat was nog een vervolg op de Indië-herdenking van 2019. Op zeer indrukwekkende wijze wisten Gerdi Verbeet en Bert Lenaers hier een memorabele middag bij het Comité 4 & 5 mei van te maken.

Op 5 juli werden 7 nieuwe gedecoreerden in eigen dorp geëerd, op aangepaste wijze. Het blijft toch bijzonder dat er zoveel vrijwilligers actief zijn in het dorp, en ook dat hier van anderen passende aan-dacht voor is. Er kwam heel mooi nieuws over bouwen in Stramproy, waar plannen nu weer een stap zijn gekomen. Met een beetje geluk komen er de komende jaren meer dan 100 nieuwbouw woningen bij. Iets waar heel veel behoefte aan is in het dorp. Stramproy deed dit jaar mee aan de World Clean Up day, de rommelopruimdag, wat een grote kar met opgeraapte troep opleverde.

Helaas zijn er ook een aantal minpunten te noemen van het afgelopen jaar. De ruzie in het gemeentebe-stuur, tot aan de rechtbank toe, deed niemand goed. De Rabobank gaf aan de dependance in Stram-proy te moeten sluiten, Utrechts beleid. Er werd heel veel rommel gedumpt bij het milieuparkje bij het voetbalveld. Het plan van de WBM werd aangepast, maar zal wellicht toch doorgezet worden. De rechtszaak is uitgesteld en dient nu op 26 januari. Het speelhuisje bij het Weekershof werd baldadig vernield. De wegafsluiting achter de Grave laat acuut geheugenverlies zien bij Natuurmonumenten, on-wil bij de eigenaar en passiviteit bij de gemeente. En als grootste ellende alle getroffenen door het virus, of door de ziekte, of door de gevolgen daarvan…..

Wat gaat 2021 ons brengen?
Toch blijven we hoopvol voor het komende jaar. Met een goed verloop van de vaccinatie tegen coro-na, is er weer ruimte voor positiviteit, optimisme en verbinding. Er liggen alweer veel plannen klaar voor het volgende jaar, bij verenigingen en bij de Dorpsraad. Nu Trump bijna de deur uit is, mag je echt aan-nemen dat dit géén “fake news” is, maar echt zal gaan gebeuren. We hebben via de premies van het Dorpsfonds al een aantal plannen kunnen horen. Die verenigingen hebben om er dit jaar toch weer wat moois van te maken.
De Megadance komt met een schuimparty voor de jeugd. Bij Sing for You wordt naast zang ook geoe-fend met kleine slaginstrumenten. De Oudervereniging St. Willibrordus gaat de 800 leden weer voorzien van een breed aanbod aan activiteiten. De Beugelclub zal haar jubileum gaan vieren met een fietstocht annex beugelwedstrijden. De Stichting Leefbaarheid Stramproy gaat een nieuw begin maken, met een brunch en wandeltocht / fietstocht voor 60 +. En Da Capo komt met een muzikaal spektakel “Vrienden van Stramproy Life”. We hopen dat het gewone programma van alle verenigingen weer kan opstarten, maar dat zal nog wel enkele maanden duren. Weer eens voetballen, volleyen, basketballen, tennissen, muziek maken, kaarten, kienen, beugelen, naar de kerk of de kroeg. Uit eten of een terrasje pikken. Kermis vieren, of je verjaardag. Trouwen, en een bandje op je bruiloft, net als veel gasten. Tjonge, dat kan een leuk jaar worden………. Maar, nog een paar maanden op een houtje bijten, en na de spuit in de prie, terug naar normaal…. Hou vol allemaal.