Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 3
DINSDAG 26 JANUARI 2021
Sociale leven in diepe winterslaap….
Sinds zaterdag kennen we in heel Nederland een nieuw fenomeen : de avondklok. Tussen 21:00 uur en 04:30 mag niemand buiten verblijven, tenzij daar een uitzondering voor geldt. Zoals werken of een aan-gelijnde hond uitlaten. Dit alles in het kader van de maatregelen om corona de baas te worden. Of mis-schien wel om corona niet de baas over ons te laten worden. De eerste dagen hebben we er nu op zitten, en het blijft een wat onwerkelijke situatie. Vooral het idee dat je niet naar buiten mag is vreemd, in de praktijk is deze tijd van het jaar sowieso geen moment waar veel te doen is tussen 21 en 04.30 uur. We gaan zien of we dit samen 3 weken vol kunnen houden, en hoe het virus zich in die tijd gaat ontwikkelen. De race tussen vaccineren en besmet raken duurt nog wel even voort…..
Gevolg is wel dat het sociale leven wel op de diepvriesstand gaat en blijft. De maatschappij zit in een diepe winterslaap, waarin we nog niet wakker gemaakt worden. Hou vol, en als het niet meer kan : vraag om hulp ! Dat kan ook in je directe omgeving, nu is het moment er om goed voor elkaar te zor-gen. Ook diverse instanties en overheden willen hulp bieden waar dat kan, soms moet je even zoeken waar ze zitten. Daarin kunnen we soms wat helpen als dorpsraad, dus ook bij ons kan je daarvoor te-recht. En we roepen nogmaals op om ook de lokale economie te steunen. Bedrijven die nu helemaal in de knel komen door de sluiting, en vechten om te overleven. Koop lokaal, kijk naar de afhaalmogelijk-heden bij de bloemenwinkel, boer, kapper, doe-het-zelf, restaurant en friture. Help hen deze lastige tijd te overbruggen. Helaas zullen we zo nog weken, mogelijk maanden in beperkingen moeten leven. Durf hulp te vragen, durf hulp aan te bieden en durf hulp te geven.

Goed waargenomen door observator
In het Roojer Blaadje is sinds enkele maanden een schrijver actief onder de geheimzinnige naam “ob-servator”. Uit het woordenboek blijkt dat dit iemand is die oplettend waarneemt, en gadeslaat. De laat-ste bijdrage ging over de verkeersveiligheid vooral voor fietsers en wandelaars. Mensen die slecht ter been zijn of slechtziend hebben makkelijker last van obstakels op de route. Voor hen zijn goede trot-toirs en goed lopende stoepen van groot belang. De observator stelde een vraag over wie de belan-gen van deze groep mensen behartigt in Stramproy. Natuurlijk moeten deze mensen het niet zelf uit-zoeken, maar krijgen die hulp. De verantwoordelijke voor de inrichting van het openbare gebied, zoals straten, stoepen of een plein ligt bij de gemeente. We zien echter dat de werkwijze van die overheid is om steeds meer werk uit te besteden, en zelf een zo klein mogelijke buitendienst te onderhouden. Het systeem reageert vooral op klachten en meldingen : als men niets hoort, gebeurt er ook niet veel. Het is natuurlijk niet aan iedereen gegeven om een melding te maken. Daarom wordt 1 of 2 keer per jaar een “schouw” gehouden, waarbij gekeken wordt naar structurele of incidentele tekortkomingen in “grijs” en “groen” in het openbare gebied. De Dorpsraad koppelt daarin situatie terug naar de gemeente die voor verbetering in aanmerking komen. Meestal roepen we de inwoners vooraf een paar keer op om situatie die moeten verbeteren aan ons door te geven. In oktober leverde dat bijv. een lijst op met zo’n 30 punten. Daar passen gebreken van stoepen en wegen prima op. Als Dorpsraad proberen we de gemeente zo de juiste actie te laten ondernemen. Dan moet een observator wel ook een activator wor-den, en na een melding bij de gemeente, ook een melding bij de Dorpsraad doen als er géén actie volgt. Volgens van Dale is een activator wellicht iemand die anderen tot daden aanzet.

Roojer mensen in het nieuws
En jawel, we kwamen weer een aantal Roojer mensen tegen in het nieuws. De een heel duidelijk, de ander na een beetje zoeken… Zo zagen we in de Limburger een mooi stukje over voorlezen staan. Voorlezen is niet alleen voor kinderen van belang, maar ook voor mensen met een visuele beperking. Zoals de bewoners van Visio in Stramproy. We lazen over het voorlezen van Maud aan Frank Nieskens. Frank geniet van het voorlezen van boekjes, waarbij Jip & Janneke en Pinkeltje tot de favorieten beho-ren. Frank kan erg om lachen om de avonturen die deze figuren beleven in de boeken. Mooi verhaal van Maud.
Iets lastiger was te vinden, was de Roojer inbreng in een stickerboek vol met Weerter historie. De Jum-bo’s in Weert hebben een spaaractie voor dit boek van de Aldenborgh, vol met historische verhalen en oude foto’s uit Weert. Daarom vonden wij het toch wel vermakelijk dat twee Roojer meiden op de foto staan bij dit artikel. Janneke Brouns overhandigt als caissière het boek aan Wendy Kirkels, beide toch echt als Zoatmaale geboren, en niet als Rogstaeker ! Subtiel, maar toch opgevallen….

Alternatieve Boontje Aovundj
Ook de vastelaovundj 2021 is ernstig getroffen door de corona-crisis. Echter, onze Zoatmaale laten het daar niet bij zitten, en komen met een digitaal alternatief. Via internet zal komende zaterdag 30 januari in de avond een heel moderne versie van de Boontje Aovundj te zien zijn. Voor wie slim is, kan er mis-schien toch nog een boontje aovundj box besteld worden, met attributen, eten en drinken om deze avond goed door te komen. Dan kan je toch nog genieten van Rooj Boulevard, Wullem, Veuske en Pel en diverse andere optredens. Omdat je toch nergens anders naar toe kan, heb je nu nog een goede reden om naar deze uitzending te kijken. Wie weet hebben ze bij de Zoatmaale nog een paar leuke ver-rassingen in petto voor iedereen. Wij zeggen : kijken allemaal op 30 januari ! Verder lazen we een op-roep om de vastelaovundj-gezet te bestellen, of via de Jumbo op te halen. Meteen een tweede aanra-der.